Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

tööõigus

Eesti tööõigus

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

100 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) moodustab 100 ak. t.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Tööõiguse e-kursusel omandad iseseisva töö käigus spetsiifilised teadmised, et paremini mõista töösuhte õiguslikku poolt. Uute teadmiste omandamisel oskate e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas.

Tööõiguse e-kursus toimub süsteemil, et iga (ala)mooduli jaoks on koostatud videoloeng(ud) ning alamoodul on varustatud muu vajamineva infoga (viited erinevatele allikatele). 

Tööõiguse e-kursuse struktuuri leiad siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Tööõiguse e-kursus on suunatud eelkõige nendele, kes soovivad enda teadmisi tööõigusest laiendada: olgu selleks kas töötaja või tööandja või lihtsalt huviline.

E-kursuse läbimine

Tööõiguse e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse tööõiguse e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja tempos.

Tööõiguse e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel e-kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis sobib nii e-kursusel osalejale kui ka e-kursuse korraldajale.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Tööõiguse e-kursuse järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid (lühiküsimustele vastamine, analüüsida töölepinguid jne) ja sooritada valikvastustega teste; samuti koostada erinevaid dokumente: üleütlemisavaldus, tööleping jne. Kirjalikele ülesannetele antakse ka kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise alamooduli juurde.

Millal saan alustada e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Tööõiguse e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. mail. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

tööõigus
E-kursuse hind:

150 €

Kursuse hind:
150 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
150 €