Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

  • Sündmus on juba möödunud.
tööõigus

Tööõigus

E-kursus Sisaldab konsultatsioone

Kursuse maht:

150 akadeemilist tundi, millest e-õpe/iseseisev töö moodustab 150 ak. t.

E-kursuse lühitutvustus

Tööõiguse e-kursusel omandate iseseisva töö käigus teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel oskate tööõiguse e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse juhendaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

E-kursuse struktuur

Tööõiguse e-kursus toimub süsteemil, et iga alamooduli jaoks on koostatud videoloeng(ud) ning alamoodul on varustatud infoga, mille põhjal tööõiguse e-kursusel osaleja omandab uusi teadmisi. Teadmiste kinnistamiseks tuleb sooritada valikvastustega teste ja lahendada erinevaid tööõigusega seotud ülesandeid: vastata lühiküsimustele, koostada ülesütlemisavaldus, analüüsida töölepingut jne, millele tavaliselt antakse kirjalikult tagasisidet kursuse juhendaja poolt.

Alamoodulid on koostatud sel viisil, et kui näiteks alamoodul käsitleb puhkust, siis vastavad teadmised on abiks töölepingu koostamisel, sest töölepingusse tuleb märkida õige pikkusega põhipuhkuse kestus. Ja üldiselt enamik alamooduleid on koostatud eelnevaid põhimõtteid järgides, sest töösuhe põhineb töölepingu sisul.

E-kursusel osalemise eeltingimused ja konsultatsioonid

Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Tööõiguse e-kursus on suunatud eelkõige nendele, kes tunnevad huvi tööõiguse vastu ning soovivad enda teadmisi tööõigusest laiendada: olgu selleks kas töötaja või tööandja või kolmas isik. Tööõiguse e-kursuse eesmärgiks on anda e-kursusel osalejale teadmisi, kuidas tuleks õiguslikult ja õiglaselt töösuhteid reguleerida, arvestades õigusaktides sätestatut kui ka kohtute poolt kujundatud seisukohti.

Osaledes tööõiguse e-kursusel, on Teil võimalus aasta jooksul vabade kohtade olemasolul osaleda igakuistel Zoomi konsultatsioonidel (individuaalõppel). Konsultatsioonidel osalemise võimalus on tööõiguse e-kursuse hinna sees! Täpsema info leiate kodulehe avalehelt.

Moodulõppe kava

Tööõiguse e-kursuse struktuur

Ülevaade

Tööõiguse e-kursus ja koolitaja.

Ülevaade

Kursuse läbimise eeldused, dokumendid ja muu

1.

Täiskasvanuga seotud regulatsioonid

1.1.

Sissejuhatus, õigusaktid ja teised allikad

1.2.

Töölepingu eristamine teistest lepingutest, töötaja kaitse

1.3.

Töölepingu sõlmimine, vorm ja sisu

1.4.

Töölepingu sisu eritingimustel ja töölepingu muutmine

1.5.

Töötaja kohustused

1.6.

Tööandja kohustused

1.7.

Töö- ja puhkeaeg

1.8.

Puhkus

1.9.

Töölepingu lõppemine: lõppemise alused, tagajärjed, ülesütlemise viisid ja kord

1.10.

Töölepingu lõppemine: ülesütlemise tühisus ; töölepingu üleminek

1.11.

Töösuhtega seotud vaidlused ja muud regulatsioonid

2.

Alaealisega seotud regulatsioonid

3.

Lõpptest ja töölepingu koostamine

E-kursuse läbimine: e-kursus on registreerimise hetkest osalejatele avatud 1 aasta.
Kestus: e-kursuse edukaks läbimiseks kulub aega hinnanguliselt 4-10 nädalat.
tööõigus
Kursuse hind:

125 €

Kursuse hind:
125 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-kursus
125 €