TAI massaaž

TAI massaaži kursust võiks liigitada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, sest massaaži teostatakse põrandal spetsiaalsel matil, kus igakülgselt mõjutatakse inimkeha. TAI massaaži teostatakse kliendile sel viisil, et klient on erinevates asendites – kõhuli, selili, külili, istuli. Erinevad asendid tagavad, et läbi TAI massaaži saaksid skeletilihased, sidemed, liigesed jne põhjaliku mõjutuse.  Seetõttu võib TAI massaaži pidada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, mis on ajaga välja töötatud. Teise nimetusena on TAI massaaži nimetatud ka TAI joogamassaažiks, mis selgitab paljuski selle massaažiliigi sisu ning kasulikkust inimkehale.

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õpingute alustamise eeltingimused

TAI massaaži kursusel võivad osaleda kõik, kellel on huvi TAI massaaži kursuse osas. Eeltingimusi koolitusel osalemiseks seatud ei ole, sest idamaine TAI massaaž on oma loomult teistsugune massaažiliik võrreldes n-ö tavaliste massaažiliikidega nagu klassikaline massaaž, spordimassaaž, segmentmassaaž jne. 

Kursuse kestus ja maht

32 akadeemilist tundi, millest teooria 8 ja praktiline osa 24 akadeemilist tundi.

TAI massaaži kursuse temaatika

Teooria

Praktiline harjutamine

Õppekava õpiväljundid, kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kehtestatud õpiväljundid, mis tuleb kursuse lõpuks saavutada 

Kursuse edukalt läbinu on saavutanud järgmised õpiväljundid

  • oskab iseseisvalt teostada TAI massaaži (4 asendit);

Millal toimub järgmine TAI massaaži kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit.