TAI massaaž

TTAI massaaži võiks liigitada inimese tervise vaates üheks kasulikumaks massaažiliigiks, sest massaaži teostatakse põrandal matil, kus mõjutatakse praktiliselt kõiki inimkeha skeletilihaseid, liigeseid ja ka teisi elundkondi/süsteeme. TAI massaaži teostatakse kliendile sel viisil, et klient on erinevates asendites: kõhuli, selili, külili, istuli. Erinevad asendid tagavad, et TAI massaažiga saaksid skeletilihased, sidemed, liigesed ja teised struktuurid põhjalikult mõjutatud. Seetõttu võib TAI massaaži pidada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, mis on ajaga välja töötatud. Teise nimetusena on TAI massaaži nimetatud ka TAI joogamassaažiks, mis selgitab paljuski selle massaažiliigi sisu ning kasulikkust inimkehale.

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õppekava maht ja kursuse kestus

32 akadeemilist tundi, millest praktiline harjutamine moodustab 16 ja e-õpe/iseseisev töö 24 akadeemilist tundi. Kontaktõpe toimub kahel pikal õppepäeval, teooria läbitakse e-õppena/e-kursusena pärast kontaktõpet. 

Õpingute alustamise eeltingimused

TAI massaaži kursusel võivad osaleda kõik, kellel on soov omandada teadmised ja oskused TAI massaažist. Eeltingimusi koolitusel osalemiseks seatud ei ole, sest TAI massaaž on oma loomult teistsugune massaažiliik võrreldes tavaliste läänelike massaažiliikidega, nagu klassikaline massaaž, spordimassaaž, segmentmassaaž, lümfimassaaž jne.

Õppekava õpiväljundid, kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Õpiväljundite saavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on kontaktõppes osalemine vähemalt ühel õppepäeval. Tunnistuse ja tõendi saatmine postiga Eestimaa piires on TAI massaaži kursuse hinnas.

Kehtestatud õpiväljundid 

Kursuse edukalt läbinu on saavutanud kursuse järgselt järgmised õpiväljundid:

  • oskab iseseisvalt teostada TAI massaažis kasutatavaid massaaživõtteid;
  • oskab massaaži teostada kliendile neljal erineval viisil: klient kõhuli, külili, selili, istuli;
  • jälgib massaaži tehes ergonoomikat;
  • tunneb põhilisi lihaste rühmi, mida TAI massaažiga mõjutatakse ning nende mõju inimkehale;
  • mõistab, et milliseid TAI massaaži massaaživõtteid ei ole teatud juhtudel mõistlik rakendada.

Millal toimub järgmine TAI massaaži kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit.