Müofastsiaalsed liinid (10 liini)

Kursuse lühitutvustus

Müofastsiaalsete liinide üheks eestvedajaks läbi aastate on olnud T.Myers. Välja arendatud müofastsiaalsed liinid on nn. ahelad, mis koosnevad mitmest erinevast skeletilihasest, mis ühenduvad teineteisega fastsiate abil. Nt tagumise pindmise liini moodustavad säärelihased, reie tagumise rühma lihased, selgroosirgestaja jne. Kokku on müofastsiaalseid liine üle 10 ja neid saab liigitada mitmeti. Lisaks on kasutusele erinevad nimetused nagu müofastsiaalsed  lingud/ahelad/meridiaanid jne. Meie kasutame terminina müofastsiaalsed liinid.

Korraldataval müofastsiaalsete liinide esimese osa kursusel käsitletakse nelja müofastsiaalset liini: tagumine pindmine liin (TPL), eesmine pindmine liin (EPL), külgmine liin (KL), spiraalliin (SL). Müofastsiaalsed liinid võetakse kursusel lihashaaval osadeks ning tuuakse välja oluline, mis on seotud konkreetse müofastsiaalse liiniga (liigesega). Nt millised müofastsiaalsed liinid on seotud kukekannuse tekke või millised liinid on seotud sirgselgsusega jne.

Koolituse kestus ja maht

Koolitus toimub kahel päeval, mille maht on 12 akadeemilist tundi. 1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad. Soovituslik võiks olla varasema kogemuse olemasolu (massöör, füsioterapeut, kinesioteipija, treener jne), kuid see ei ole eelduseks.

Koolituse temaatika

I päev
 • sissejuhatus (olulised terminid, liinide liigitamise alused jne);
 • müofastsiaalsed liinid ja seda moodustavad skeletilihased:
  • tagumine pindmine liin
  • eesmine pindmine liin
  • külgmine liin
  • spiraalliin
 • seosed müofastsiaalisete liinide vahel;
 • situatsioonülesannete lahendamine;
 • kokkuvõte.

II päev 

 • sissejuhatus kursusesse, müofastsiaalsete liinide nimetuste tuletamise põhimõtted;
 • eesmine sügav käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
 • eesmine pindmine käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
 • tagumine sügav käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
 • tagumine pindmine käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
 • funktsionaalsed liinid ja seda moodustavad skeletilihased;
 • eesmine sügav liin ja seda moodustavad skeletilihased;
 • kursusel käsitletavate liinide seos eesmise pindmise liiniga, tagumise pindmise liiniga, külgmise liiniga ja spiraalliiniga;
 • kokkuvõte.

Kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Müofastsiaalsete liinide kursusel õpiväljundite saavutatust ei hinnata. Sellest tulenevalt väljastatakse osalejale tõend koolituse läbimise järgselt.

Mida veel võiks läbida, et teadmised kinnistuksid?

Müofastsiaalseid liine vaadatakse käsikäes triggerpunktidega. Sellest tulenevalt võiks läbida ka triggerpunktide koolituse.  Samuti võiks osaleda ka funktsionaalse anatoomia kursusel, sest seal saadakse põhjalik ülevaade skeletilihastest ja nende funktsioonidest. Lihasfunktsioonide tundmine on praktiliselt iga massaažiliigi, erinevate harjutuste ja kinesioteipimise alustala.