Koolitused, e-kursused, individuaalõpe,
nõustamine ja õigusabi.

Koolitused, e-kursused, individuaalõpe,
nõustamine ja õigusabi.

Koostamisel või uuendamisel:

100% e-kursused

  1. Meditsiiniõiguse kursus (koostamisel)
    Koostame uue kursuse, mis annaks inimestele parema ülevaate ravivigadest õiguslikest aspektidest lähtudes. Kursus valmib hiljemalt 30.10.2021.
  2. Üliõpilaste hindamine kõrgkoolides (koostamisel)
    Koostame e-kursuse, mis aitaks tõsta üliõpilaste teadlikkust nende õigustest eksmite ja lõputööde hindamisel. Samuti antakse e-kursusel ülevaade, kuidas toimub eksamite ja lõputööde vaidlustamine. Kursus valmib hiljemalt 30.11.2021.

Kontaktõppe kursused

  1. Spordimassaaži teooria (koostamisel)
    Loome uue kursuse, sest meie hinnangul on Eesti turul spordimassaaži teooria osas puudujääke. Spordimassaaž vajab teadmisi erinevatest spordialadest ja lihaste süsteemist, millele on ka eelnimetatud kursusel rõhk asetatud. Spordimassaaži teooria kursust teeme eelduste kohaselt kontaktõppena, mis valmib hiljemalt 30.09.2021.

Kursused, mis sisaldavad nii kontaktõpet kui ka e-õpet

  1. Hetkel me segaformaadis toimuvaid kursuseid ei koosta ega uuenda.

Meie eesmärgiks on 2021. aasta lõpuks luua vähemalt 8 uut e-kursust ja 2 uut kontaktõppe kursust. Valminud kursused leiavad koha õppekavade juures (vt Õppijale –> õppekavad) ja kustuvad siit tabelist. Hoiame teid jooksvalt enda tegemistega kursis! 

Viimati muudetud: 30.08.2021

Telli koolitus või e-kursus!

Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.