Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus e-ope

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse ülevaade inimese erinevatest elundkondadest/süsteemidest: seedeelundkond, süda ja vereringe, lümfisüsteem, hingamiselundkond, urogenitaalsüsteem (kuse- ja suguelundid), endokriinsüsteem, närvisüsteem ja meeleelundid. Elundkonna piires omandatud teadmistele, selgitatakse e-kursusel ka erinevaid seoseid teiste elundkondade/süsteemide vahel. Näiteks kuidas neerupealise toodetavad hormoonid mõjutavad teiste elundite tööd või kuidas lümfisüsteem ja vereringesüsteem on omavahel seotud.

125 €

Funktsionaalne anatoomia

E-kursus e-ope

Funktsionaalne anatoomia kursusel õpid selgeks üle 100 erineva skeletilihase, teades kursuse lõpus nii lihaste eesti- kui ka ladinakeelset nimetust. Samuti omandatakse sellel kursusel teadmised lihaste algus- ja kinnituskohtadest, nende funktsioonidest nagu painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, rotatsioonid, deviatsioon jne. Tegemist on kursusega, mis loob aluse selleks, et kuidas toimib inimkeha skeletilihaste tasandil. Nt millised lihased vastutavad rühi muutuste eest ehk mis lihased tekitavad nõgusselgsust, mis sirgselgsust või millised lihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised lihased moodustavad jällegi jalavõlvid (pikivõlvid ja ristivõlv) jne. Inimkeha saab sellel kursusel täiesti uue dimensiooni.

125 €

Kinesioteipimine (teooria)

E-kursus e-ope

Kinesioteipimise e-kursusel omandad teadmised kinesioteipimise põhialustest, erinevatest tehnikatest ning nende rakendamise loogikast, mõjutatavatest skeletilihastest ning nende mõjust rühile, liigestele jne. Ühesõnaga e-kursusel omandad kõik vajaliku selleks, et tagada tugev teoreetiline põhi praktiliseks osaks.

60 €

Tööõigus

E-kursus e-ope

Tööõiguse e-kursusel omandate iseseisva töö käigus teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel oskate tööõiguse e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse juhendaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

125 €

Klassikaline massaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Klassikaline massaaž võiks olla esimene kursus, millest iga massaažihuviline võiks alustada, sest sellel kursusel omandatakse massaaži ABC. Kui seda tehakse puudulikult, siis viib see teatud faasis olukorrani, kus järgmiste massaažiliikide õppimisel ei suudeta infot millegagi seostada ehk teadmisi omandatakse mehaaniliselt. Klassikalise massaaži kursusel saadakse teadmised, et millised on näidustused ja vastunäidustused massaažiks (anamneesi kogumine). Selle põhjal tehakse valik, kas massaaž on osaliselt või täielikult vastunäidustatud. Nt kas palaviku korral võib massaažis käia või mis seisukoht tuleb võtta veenilaiendite korral jne. Lisaks omandatakse teoorias teadmised, et millised mehhanismid leiavad organismis aset, kui kliendile soovitatakse seansi järgselt vedelikku (vett tarbida) ja millised hormonaalsed muutused kaasnevad massaažiga jne.

140 €

Klassikalise massaaži jätkukursus

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Nagu kursuse nimetus viitab, siis tegemist on klassikalise massaaži kursusega, kuid jätku versiooniga. Kuna klassikalise massaaži kursusel ei ole ajaliselt kõiki teemasid võimalik praktiliselt käsitleda, siis mingi osa teemadest jäävad jätkukursuse päevale, kus suurem rõhk on spetsiifilisel lähenemisel. Klassikaline massaaži kursus on oma loomult üldine ehk ennekõike üldlõõgastav, kuid jätkukursus põhineb spetsiifilisel lähenemisel. Näiteks rasedate massaaž on üks teema, mis tuleb jätkukursusel käsitlemisele, kus kursusel õpetatakse klassikalise massaaži massaaživõtete teostamist kliendile külili asendis. Samuti toimub klassikalise massaaži jätkukursusel erinevate situatsioonülesannete lahendamine, kus kursusel osalejatele õpetatakse, kuidas erinevate liiges- ja teiste probleemide korral võiks klassikalise massaažiga probleemile läheneda. Näiteks kursusel osalejatele selgitatakse, et kuidas klassikalise massaažiga oleks kõige mõistlikum mõjutada kukekannusega seotud probleeme, kuidas läheneda peavalule, kuidas õlaprobleemidele, kuidas alaseljavaludele jne. Seega jätkukursus on osaliselt oma loomult situatsioonipõhine massaaž, lihtsalt situatsioone lahendatakse klassikalise massaaži massaaživõtetega. Samuti õpetatakse klassikalise massaaži jätkukursusel tehnikaid, kuidas teha kliendile istuvas asendis klassikalist massaaži.

70 €

Kupumassaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Kupumassaaži kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt, kus massaažiseansi käigus mõjutatavad skeletilihased, kasutatavad massaaživõtted ja muud olulised põhimõtted saavad kursusel põhjendatud loogiliste seisukohtadega. Näiteks selgitatakse kursusel osalejatele, miks teatud massaaživõtteid silikoonkuppudega tehakse ühes suunas ning miks ei tehta teatud massaaživõtteid teises suunas või miks osa massaaživõtteid silikoonkuppudega tehakse seljal üles-alla, miks osa risti.

80 €

TAI massaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

TAI massaaži kursust võiks liigitada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, sest massaaži teostatakse põrandal spetsiaalsel matil, kus igakülgselt mõjutatakse inimkeha. TAI massaaži teostatakse kliendile sel viisil, et klient on erinevates asendites - kõhuli, selili, külili, istuli. Erinevad asendid tagavad, et läbi TAI massaaži saaksid skeletilihased, sidemed, liigesed jne põhjaliku mõjutuse.  Seetõttu võib TAI massaaži pidada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, mis on ajaga välja töötatud. Teise nimetusena on TAI massaaži nimetatud ka TAI joogamassaažiks, mis selgitab paljuski selle massaažiliigi sisu ning kasulikkust inimkehale.

140 €

Kinesioteipimine (2 in 1)

Hotell Citybox, Tallinn Laeva 1, Tallinn

Kinesioteipimise kursuse 2 in 1 tähendab seda, et kui varasemalt oli meil kinesioteipimise 1. osa kursus (lihaspõhised tehnikad) ühel päeval ja kinesioteipimise 2. osa kursus (nn jätkukursuse tehnikad) teisel päeval, siis nüüd oleme tehniliste võimaluste arenemise tulemusel kaks kursust liitnud üheks tervikuks ehk teinud kahest kontaktõppepäevast ühe pikema kontaktõppepäeva ning lisandunud on e-õpe (videoloengud)! Kuna teooria moodustab päris suure osa kinesioteipimise kursustest, siis lahendasime asja sel viisil, et teooria toimub edaspidiselt suures ulatuses veebis e-kursusena. Väga üksikud teemad teooria osas tulevad teemaks kontaktõppel.

100 €

Kinesioteipimine (2 in 1)

Johan Laidoneri plats 8, Viljandi Johan Laidoneri plats 8, Viljandi

Kinesioteipimise kursuse 2 in 1 tähendab seda, et kui varasemalt oli meil kinesioteipimise 1. osa kursus (lihaspõhised tehnikad) ühel päeval ja kinesioteipimise 2. osa kursus (nn jätkukursuse tehnikad) teisel päeval, siis nüüd oleme tehniliste võimaluste arenemise tulemusel kaks kursust liitnud üheks tervikuks ehk teinud kahest kontaktõppepäevast ühe pikema kontaktõppepäeva ning lisandunud on e-õpe (videoloengud)! Kuna teooria moodustab päris suure osa kinesioteipimise kursustest, siis lahendasime asja sel viisil, et teooria toimub edaspidiselt suures ulatuses veebis e-kursusena. Väga üksikud teemad teooria osas tulevad teemaks kontaktõppel.

100 €

Laavakivimassaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Laavakivimassaaži kursus on kombinatsioon (pindmistest) massaaživõtetest ja kuumutatud laavakividest (kuni 70 kraadi). Laavakivid asetatakse spetsiaalsesse veega täidetud anumasse, kus need soojendatakse teatud temperatuurini ja seejärel asetatakse soojad laavakivid inimkehale kindlatesse keha piirkondadesse. Sõltuvalt laavakivide temperatuurist ja kujudest, siis laavakivid asetatakse inimkehale sel viisil, et käterätik pannakse laavakivi ja naha vahele või kui laavakivi kuju, temperatuur ja keha piirkond seda lubab, siis ka ilma käterätikuta otse nahale. Seejärel kui laavakivid on teatud keha piirkondadesse paigaldatud, saab alustada massaaži teostamist teistesse keha piirkondadesse.

80 €

Inimese anatoomia ja füsioloogia (kestusega 1 aasta)

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Inimese anatoomia ja füsioloogia kursus koosneb kahest suurest plokist: 1) inimese anatoomia ja füsioloogia ning 2) funktsionaalne anatoomia.

Inimese anatoomia ja füsioloogia plokis antakse kursusel osalejatele ülevaade erinevatest elundkondadest/süsteemidest: seedeelundkond, süda ja vereringe, lümfisüsteem, hingamiselundkond (sh hingamislihased),  urogenitaalsüsteem, endokriinsüsteem, närvisüsteem ja meeleelundid.

Funktsionaalse anatoomia plokis õpitakse tundma üle 100 erineva skeletilihase, nende algus- ja kinnituskoha, funktsioonide ja palju muud. Näiteks tuuakse kursusel esile, et millised skeletilihased on seotud jalavõlvide moodustamisega, millised nõgus-sirgselgsuse tekkega, millised skeletilihased mõjutavad kaela asendit, randme asendit jne. Lisaks otsitakse vastuseid küsimustele, et mis on loogika käsitletavate skeletilihaste venitussuuna või -suundade tuletamisel.

Samuti tuuakse inimese anatoomia ja füsioloogia kursusel esile palju erinevaid näited, et seeläbi näidata, kuidas teadmisi inimese anatoomia ja füsioloogiast rakendatakse või kuidas neid saaks rakendada praktikas.

500 €

Klassikaline massaaž

Viiking Spaa Hotell, Pärnu Sadama 15, Pärnu

Klassikaline massaaž võiks olla esimene kursus, millest iga massaažihuviline võiks alustada, sest sellel kursusel omandatakse massaaži ABC. Kui seda tehakse puudulikult, siis viib see teatud faasis olukorrani, kus järgmiste massaažiliikide õppimisel ei suudeta infot millegagi seostada ehk teadmisi omandatakse mehaaniliselt. Klassikalise massaaži kursusel saadakse teadmised, et millised on näidustused ja vastunäidustused massaažiks (anamneesi kogumine). Selle põhjal tehakse valik, kas massaaž on osaliselt või täielikult vastunäidustatud. Nt kas palaviku korral võib massaažis käia või mis seisukoht tuleb võtta veenilaiendite korral jne. Lisaks omandatakse teoorias teadmised, et millised mehhanismid leiavad organismis aset, kui kliendile soovitatakse seansi järgselt vedelikku (vett tarbida) ja millised hormonaalsed muutused kaasnevad massaažiga jne.

140 €

Spordimassaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Spordimassaaži kursus tähendab seda, et kursusel õpetatavad massaaživõtted ja teoreetiline pool peab tagama selle, et kursusel osaleja omandab piisavalt alusteadmisi, et iseseisvalt teostada sportlasele massaaži vastavalt sportlase erialale. Näiteks milliseid skeletilihaseid ja keha piirkondi tuleks mõjutada kuulitõukajal, milliseid massaaživõtteid sel juhul eelistada, mida vältida jne. Ei ole päris nii, et spordimassaaži kursusel õpetatakse teatud hulk võtteid, mille järel öeldakse, et olete nüüd valmis igat sportlast masseerima. Vastupidi spordimassaaži kursusel antakse teadmised, millised erisused on erinevatel spordialadel ja milliseid lähenemisviise saab või mida tuleks kasutada. Lisaks eelnevale selgitatakse kursusel osalejatele üldpõhimõtteid treeningloogikast ja muust sarnasest. Näiteks kuidas toimub treeningute periodiseerimine, kuidas jaguneb treeningtund, mis iseärasused võivad kaasneda seoses traumadega jne. Viimati nimetatud teemadele on pühendatud iga õppepäeva õppetöö esimene osa.

140 €

Massaaž ja testimine

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Kui massaažis käimise eesmärgiks on massaažist maksimaalse kasu saamine, siis eelkõige enne massaažiseanssi tuleks läbi viia testimine. Testimist saab vaadata kahest aspektist: skeletilihaste testimine ja liigeste testimine. Samas on eelnevad testimised teatud ulatuses läbi põimunud. Seega kursuse eesmärgiks on anda kursusel osaleja teadmised ja oskused, kuidas toimub või kuidas võiks toimuda massaaži valdkonnas testimine ning kuidas saadud andmeid saaks/tuleks massaaži tehes rakendada. Näiteks kui testimisel selgub, et kliendi reie tagumise rühma lihaste elastus ei ole mõlemal reie poolel võrdsed, siis milliseid skeletilihaseid võiks massaažiga mõjutada. Võtame veel ühe näite. Kui inimesel on puusaliigeses limiteeritud siserotatsioon, siis milliseid piirkondi võiks massaažiga mõjutada, et tagada puusaliigeses optimaalne liikuvus. Eelnevatele küsimustele aitab vastused leida testimine. Kursusel harjutatakse erinevaid testimise võimalusi ning hiljem tõlgendatakse saadud andmeid, läbi mille leitakse, millised skeletilihased võiksid testitaval olla nõrgad, millised pinges (tugevad) ning milliseid piirkondi võiks massaažiga mõjutada ja milliseid mitte.

70 €

Rüht ja massaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Rühi hindamist ei saa pidada kõige lihtsamaks tegevuseks, sest kohati on rühti päris keeruline hinnata. Teisalt kui rühi hindamine saab selgeks, siis võib tekkida teistsugune, veelgi keerulisem probleem. Mida hakata peale saadud rühi tulemuste/andmetega? Näiteks on selgunud rühti hinnates, et kliendi põlved on ülesirutuses, siis mida vastava teadmisega peale hakata? Sama on ka lamanenud jalavõlvidega. Saame teada, et kliendil on kõik jalavõlvid lamenenud, aga mis piirkondi võiks massaažiga mõjutada? Saame teada, et kliendil on sirgselgsus, siis milliseid piirkondi ja kuidas võiks massaažiga mõjutada. Sellised küsimused võivad paljudel tekkida, et kui rüht on hinnatud, siis mida täpsemalt edasi teha. Oleme eelneva jaoks koostanud kursuse, kus õpetame rühi hindamist ja rühi hindamisel saadud tulemuste tõlgendamist ja rakendamist ehk kuidas võiks teha massaaži rühi hindamise järgselt.

70 €

Kinesioteipimine (2 in 1)

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Kinesioteipimise kursuse 2 in 1 tähendab seda, et kui varasemalt oli meil kinesioteipimise 1. osa kursus (lihaspõhised tehnikad) ühel päeval ja kinesioteipimise 2. osa kursus (nn jätkukursuse tehnikad) teisel päeval, siis nüüd oleme tehniliste võimaluste arenemise tulemusel kaks kursust liitnud üheks tervikuks ehk teinud kahest kontaktõppepäevast ühe pikema kontaktõppepäeva ning lisandunud on e-õpe (videoloengud)! Kuna teooria moodustab päris suure osa kinesioteipimise kursustest, siis lahendasime asja sel viisil, et teooria toimub edaspidiselt suures ulatuses veebis e-kursusena. Väga üksikud teemad teooria osas tulevad teemaks kontaktõppel.

100 €