EST

Kupumassaaž

E-kursus e-ope

Kupumassaaži e-kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt, kus massaažiseansi käigus mõjutatavad skeletilihased, kasutatavad massaaživõtted, massaaživõtete suunad ja teised olulised põhimõtted saavad põhjendatud loogiliste seisukohtadega. Näiteks selgitatakse, miks teatud massaaživõtteid silikoonkuppudega tehakse ühes suunas, miks ei tehta teatud massaaživõtteid teises suunas, miks osa massaaživõtteid silikoonkuppudega tehakse seljal üles-alla, miks osa risti jne.

55 €
EST

Klassikaline massaaž

E-kursus e-ope

Kas soovid klassikalist massaaži õppida ainult e-kursusena? Võimalus selleks on meie poolt loodud, sest klassikalise massaaži e-kursus on koostatud viisil, et selle põhjal on võimalik õppida klassikaline massaaž selgeks ilma kontaktõppes osalemata.

75 €
EST

Tööõigus

E-kursus e-ope

Tööõiguse e-kursusel omandad iseseisva töö käigus vajaminevad teadmised, et paremini mõista töösuhte õiguslikku poolt. Uute teadmiste omandamisel oskad tööõiguse e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse juhendaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

150 €
EST

Kuidas koostada töölepingut?

Zoomis Zoomis

Kursuse esimene õppepäev käsitleb teoreetilisi aspekte, sealhulgas õiguslikke nõudeid töölepingu koostamisel. Teisel õppepäeval keskendume praktilisele poolele, kus koolitaja juhendamisel koostame ühiselt töölepingu(d), arvestades töölepingu seaduses ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud erisustega.

100 €