EST

Klassikaline massaaž

E-kursus e-ope

Kas soovid klassikalist massaaži õppida ainult e-kursusena? Võimalus selleks on meie poolt loodud, sest klassikalise massaaži e-kursus on koostatud viisil, et selle põhjal on võimalik õppida klassikaline massaaž selgeks ilma kontaktõppes osalemata.

75 €
EST

Funktsionaalne anatoomia (ainult eestikeelne terminoloogia!)

E-kursus e-ope

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel õpid selgeks sadakond erinevat skeletilihast, teades e-kursuse lõpus paljude erinevate skeletilihaste nimetusi ja paiknemist inimkehal. Samuti omandad e-kursusel baasteadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, mille abil tuletatakse skeletilihaste funktsioonid ehk erialane liigutuslik terminoloogia: painutamine, sirutamine, eemaldamine, lähendamine, siserotatsioon, välisrotatsioon, supinatsioon, pronatsioon jne. Funktsionaalne anatoomia loob põhjaliku aluse inimkeha toimimise mõistmiseks skeletilihaste – ennekõike skeletilihaste funktsioonide – tasandil. Näiteks millised skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, millised skeletilihased osalevad sirgselgsuse tekkel, millised skeletilihased moodustavad jalavõlve (pikivõlvid ja ristivõlv) jne.

150 €
EST

Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus e-ope

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse ülevaade inimese kõikidest elundkondadest ehk süsteemidest: seedeelundkond, süda ja vereringe, lümfisüsteem, hingamiselundkond, urogenitaalsüsteem: kuse- ja suguelundid, endokriinsüsteem, närvisüsteem ja meeleelundid. Lisaks elundkonna piires omandatud teadmistele, selgitatakse ka erinevaid seoseid teiste elundkondade/süsteemide vahel. Näiteks kuidas neerupealise toodetavad hormoonid mõjutavad teiste elundite tööd või kuidas lümfisüsteem ja vereringesüsteem on omavahel seotud. Omandatud baasteadmiste abil oskate e-kursuse lõpus paremini mõista inimkeha kui terviku toimimist.

150 €
EST

Kupumassaaž

E-kursus e-ope

Kupumassaaži e-kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt. See tähendab, et loogiliste argumentidega selgitatakse, milliseid skeletilihaseid massaažiseansi käigus mõjutatakse, millal võiks neid skeletilihaseid mõjutada, milliseid kupumassaaživõtteid võiks kasutada, mis on massaaživõtete suunad, milliste erisustega tuleks arvestada jne. Näiteks e-kursusel selgitatakse, miks teatud massaaživõtteid tehakse silikoonkuppudega ühes suunas ning miks teatud massaaživõtteid ei tehta teises suunas jne.

55 €
EST

Eesti tööõigus

E-kursus e-ope

Tööõiguse e-kursusel omandad iseseisva töö käigus vajaminevad teadmised, et paremini mõista töösuhte õiguslikku poolt. Uute teadmiste omandamisel oskad tööõiguse e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse juhendaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

150 €
ENG

Funktsionaalne anatoomia (ingliskeelse terminoloogiaga)

E-kursus e-ope

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel õpid selgeks kuskil 100 erinevat skeletilihast, teades e-kursuse lõpus paljude erinevate skeletilihaste nimetusi. Samuti omandad baasteadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, mille abil tuletatakse skeletilihaste funktsioonid ehk erialane liigutuslik terminoloogia: painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, siserotatsioon, välisrotatsioon jne. Funktsionaalne anatoomia loob aluse inimkeha toimimise mõistmiseks skeletilihaste – ennekõike skeletilihaste funktsioonide – tasandil. Näiteks millised skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, mis skeletilihased tekitavad sirgselgsust või millised skeletilihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised skeletilihased moodustavad jalavõlve (pikivõlvid ja ristivõlv) jne.

150 €
EST

Kinesioloogia

E-kursus e-ope

Kinesioloogiat defineeritakse kui liikumisõpetust. Eelnev määratlus võib olla natukene üldine, sest kinesioloogia ühendab anatoomia, füsioloogia, füüsika jt valdkondi. Kinesioloogia on inimese liikumise teaduslik uurimine; selle eesmärk on mõista, kuidas inimkeha liigub ning reageerib kehalisele tegevusele. Kuna kinesioloogia ühendab palju erinevaid valdkondi, siis sisuliselt pole mõistlik kinesioloogiat enne läbima hakata, kui on omandatud piisavalt alusteadmisi. Kui on omandatud piisavalt alusteadmisi inimkeha toimimisest ning edukalt on läbitud kinesioloogia, alles siis võib öelda, et olete teinud ülisuure sammu edasi, et mõista inimkeha toimimist just liigutuste konktekstis.

100 €
ENG

Human anatomy and physiology

E-kursus e-ope

The Human Anatomy and Physiology e-course provides an overview of all the human organs or systems: digestive, cardiovascular, lymphatic, respiratory, urogenital: urinary and genital, endocrine, nervous and sensory. In addition to the knowledge acquired within the organs, the various links between other organs/systems are also explained. For example, how hormones produced by the adrenal gland affect the functioning of other organs, or how the lymphatic and circulatory systems are interconnected. By the end of the e-course, you will have a better understanding of the functioning of the human body as a whole.

150 €
EST

Situatsioonipõhine massaaž

E-kursus e-ope

Situatsioonipõhise massaaži e-kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt. Situatsioonipõhise massaaži e-kursuse eesmärk on aidata leida massööril erinevate probleemide (nt liigeseprobleemide) lahendamisel erisuguseid lähenemisviise. Näiteks inimesel valutab parem põlveliiges, siis e-kursusel tuuakse välja erinevaid seisukohti, kuidas kliendil aidata põlvevalu leevendada (vähendada). Massöör saab neid teadmisi praktikas rakendada.

100 €
EST

Kinesioteipimine

E-kursus e-ope

Kinesioteipimise e-kursus on kombinatsioon kinesioteipimise paljudest erinevatest tehnikatest. Kinesioteipimise e-kursusel omandad teadmised, kuidas lihaspõhiselt korrektselt paigaldada kinesioteipe ning millistel juhtudel võiks skeletilihaseid kinesioteipida. Lihaspõhiste tehnikate põhieesmärk on skeletilihaste pinget vähendada, seeläbi positiivset mõju avaldada nii liigestele kui ka rühile tervikuna. Lihaspõhiste tehnikate kasutamisel paigaldatakse kinesioteip venituspingeta skeletilihase alguskohast kinnituskohani või vastupidi, samal ajal kliendi skeletilihaseid venitades. Lisaks lihaspõhistele tehnikatele käsitletakse e-kursusel ka nn jätkukursuse tehnikad: kinesioteip tavaliselt paigaldatakse inimkehale venituspingega, et osaliselt muuta liigeste (ja ka luude) asendeid, et tagada parem rüht või liigeste stabiilsus või ennetada vigastuste teket jne. Erinevate tehnikate vahe seisneb selles, et lihaspõhiste tehnikate rakendamisel antakse mõjutus inimkehale ennekõike skeletilihaste venimise teel; nn jätkukursuse tehnikatele on iseloomulikum vastupidine olukord: kinesioteip tagab skeletilihaste n-ö tugevamaks muutumise. Samas pole tegemist ainsate nn jätkukursuse tehnikatega, sest lümfiringlust toetavad tehnikad, sidemete tehnikad, valupunkti tehnikad jne samuti tulevad kinesioteipimise e-kursusel teemaks.

75 €
EST

Müofastsiaalsed liinid

E-kursus e-ope

Müofastsiaalsete liinide üheks eestvedajaks on olnud T. Myers. Välja töötatud müofastsiaalsete liinide süsteem koosneb paljudest skeletilihastest, mis üksteisega ühenduvad fastsiate abil. Näiteks tagumise pindmise liini moodustavad sääre skeletilihased, reie tagumise rühma skeletilihased, selgroosirgestajalihas jne. Müofastsiaalseid liine on kokku üle 10; neid saab mitmeti liigitada. Et müofastsiaalseid liine mõista, on vaja tugevaid teadmisi skeletilihastest, et seeläbi vaadata inimkeha hoopis teise nurga alt ja palju süstemaatilisemalt.

75 €
EST

TAI massaaž

E-kursus e-ope

TAI massaaži võiks inimese tervise vaates üheks kasulikumaks massaažiliigiks liigitada, sest massaažiseansi käigus mõjutatakse praktiliselt kõiki inimkeha skeletilihaseid, liigeseid ja ka teisi süsteeme. TAI massaaži teostatakse sel viisil, et klient on erinevates asendites: kõhuli, selili, külili või istuli. TAI massaaži teostatakse kas põrandal spetsiaalsel matil või massaažilaual. Erinevate kehaasendite rakendamine massaažiseansi ajal tagavad, et TAI massaažiga saaksid skeletilihased, sidemed, liigesed ja teised struktuurid põhjalikult mõjutatud. Seetõttu võib TAI massaaži pidada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, mis on massaaživaldkonnnas ajaga välja töötatud. Teise nimetusena on TAI massaaži nimetatud ka TAI joogamassaažiks, mis kaudselt täpsustab selle massaažiliigi kasulikkust inimkehale.

75 €
EST

Spordimassaaž

E-kursus e-ope

Spordimassaaži e-kursuse teooria peab tagama selle, et e-kursusel osaleja omandab piisavalt alusteadmisi, et mõista erinevate spordialade iseärasusi spordimassaaži kontekstis. Näiteks milliseid skeletilihaseid võiks enim mõjutada kuulitõukajal, milliseid massaaživõtteid võiks neil juhtudel eelistada, mida vältida jne. Ei ole päris nii, et spordimassaaži e-kursusel õpetatakse teatud hulk massaaživõtteid, mille järel öeldakse, et olete nüüd valmis igat sportlast masseerima. Pigem vastupidi, spordimassaaži e-kursusel antakse teadmised, millised erisused on erinevatel spordialadel ja milliseid lähenemisviise saab või mida tuleks kasutada. Lisaks eelnevale selgitatakse e-kursusel üldpõhimõtteid treeningute süsteemist. Näiteks kuidas toimub treeningute periodiseerimine, kuidas jaguneb treeningtund jne.

75 €
EST

Saun ja selle mõju organismile

E-kursus e-ope

Saun on koht, kus temperatuur on tavaliselt vahemikus 60–100 kraadi. Saunas käimine ei ole reeglina kallis tegevus ning seetõttu on see paljudele kättesaadav. Paljud inimesed käivad saunas vähemalt korra nädalas; mõni palju rohkem. Üldiselt sobib saun enamikele inimestele, sest saunatemperatuur, niiskusaste jms on lihtsasti reguleeritav.

75 €
EST

Lümfisüsteemist massööri eriala vaates

E-kursus e-ope

E-kursusel “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” on kesksel kohal kaks asja: lümfisüsteem ja massööri eriala. Massaažil on palju kasulikke toimeid inimkehale. Massaažiga saab mõjutada inimkeha erinevaid süsteeme, sh ka lümfisüsteemi. Lümfisüsteemi saab omakorda käsitleda mitmest aspektist (nt immuunsüsteemi vaates, tursete tekke jne) lähtuvalt. Samuti saab lümfisüsteemi mõjutada erinevate massaažiliikidega; küsimus on, et mis ulatuses massaaž mõjutab lümfisüsteemi ja millist mõju avaldab inimkehale kui tervikule. Sellest tulenevalt võetakse e-kursusel inimese lümfisüsteem detailselt osadeks ning analüüsitakse erinevaid osasid (lümfi)massaažist lähtuvalt. Analüüsi ei teostata ainult lümfimassaaži, vaid ka teiste massaažiliikide põhiselt.

75 €
EST

Massaaž ja testimine

E-kursus e-ope

Massaaži ja testimiseteemaline e-kursus on väga kasulik praktiseerivale massöörile. Kui Teil on olemas teadmised, kuidas testimise teel kindlaks teha pinges skeletilihased, siis selle põhjal saab massaaži struktureeritumalt ja suunatumalt teha. Näiteks testimise teel teete kindlaks, et kliendil on pinges reie-kakspealihas, siis massaažiga saate rohkem keskenduda eelnimetatud skeletilihase lõõgastamisele. Sama põhimõtet saab rakendada õlavarre-kakspealihasele, kaksik-sääremarjalihasele, seljalailihasele ja paljudele teistele skeletilihastele. Samuti vaadatakse e-kursusel üle liigeste testimine, sest ka liigeste testimise teel kogutud andmete põhjal saab massaaži veelgi süsteemsemalt teostada.

75 €
EST

Massaaž ja rüht

E-kursus e-ope

Pakume sellist e-kursust nagu “Massaaž ja rüht”, mis on väga suure praktilise väärtusega e-kursus. Miks? Kui Teil on teadmised, et millised skeletilihased rühi muutuste korral muutuvad nõrgaks, millised lähevad pingesse, siis selle põhjal saab massaaži struktureeritumalt ja suunatumalt teha. Näiteks inimesel on vaagen ühelt poolt langenud; selle põhjal antakse e-kursusel ülevaade, kuidas rühti hinnates eelneva saaks kindlaks teha. Samuti tuuakse vastused, et milliseid skeletilihaseid võiks lõõgastada ja milliseid tugevdada konkreetse rühi muutuse korral. Seetõttu oleme arvamusel, et praegune e-kursus on väga suure praktilise väärtusega, sest omandatud teadmisi saab praktikas rakendada.

75 €
EST

Trigger-punktide süsteem

E-kursus e-ope

Trigger-punktid on nii massaaži- kui ka teistes valdkondades üks küsitavaimaid, samas põnevamaid teemasid, mida käsitleda ja analüüsida. Eriarvamusi trigger-punktidega seonduvalt  on omajagu; seega on mõistlik neid seisukohti põhjalikult analüüsida. Sellest tulenevalt on e-kursuse eesmärk mitmekülgselt analüüsida trigger-punktide süsteemi skeletilihaste kontekstis ning nende mõju organismile kui tervikule. Samuti on trigger-punkte mõistlik paralleelselt käsitleda ka massaaživaldkonnaga.

100 €
EST

Eesti maksuõigus

E-kursus e-ope

Eesti maksuõiguse e-kursusel vaadatakse üle nii riiklikud kui ka kohalikud maksud ning nendega seotud õigusaktid ja erisused: tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks, ettevõtlustulu maks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, parkimistasu.

200 €