Funktsionaalne anatoomia

Funktsionaalne anatoomia e-kursusel õpid selgeks üle 100 erineva skeletilihase nimetuse nii eesti kui ka ladina keeles. Samuti omandad e-kursusel teadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, funktsioonidest jne. Tegemist on kursusega, mis loob aluse, kuidas toimub rühi kujunemine kui ka rühi muutus. Näiteks selgitatakse, kuidas skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, kuidas sirgselgsust või millised lihased moodustavad jalavõlvid (pikivõlvid ja ristivõlvid), millised lihased mõjutavad kaela asetust jne. Inimkeha saab funktsionaalse anatoomia e-kursusel täiesti uue dimensiooni.

Õpingute alustamise tingimused

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad ja osaleda võivad kõik huvilised. Tegemist on aluskursusega, mida võiks vallata iga treener, massöör, füsioterapeut, kinesioteipija, kehalise kasvatuse õpetaja jne. 

Õppekava maht ja kestus

E-kursuse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest iseseisva töö osakaal on 200 akadeemilist tundi. Kogu õpe toimub veebipõhiselt ja kontakttunde ei ole ette nähtud. 

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid

E-kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Kui e-kursusel osaleja saavutab õpiväljundid, väljastatakse talle e-kursuse järgselt tunnistus. Kui õpiväljundeid e-kursuse lõpuks ei saavutata, siis e- kursusel osalejale väljastatakse tõend. Funktsionaalse anatoomia e-kursuse edukaks läbimiseks tuleb sooritada kirjalikud tööd, lahendada testid ning sooritada edukalt kursuse lõpus kirjalik arvestus etteantud tähtaja jooksul. 

Funktsionaalse anatoomia e-kursuse temaatika

 1. skeletisüsteem;
 2. luud ja luude ühendid; 
 3. inimese keha põhiosad;
 4. lihaste süsteem, inimkeha liigutused;
 5. skeletilihaste alguskohad ja kinnituskohad, funktsioonid;
 6. õlavöötme- ja õlavarre lihased, küünarvarre ja käe lihased, selja ja kõhu lihased, kaela ja rinnalihased, vaagnavöötme lihased, reie lihased, sääre ja jala lihased ;
 7. hingamislihased;   
 8. vaagna kallet mõjutavad skeletilihased, jalavõlvi moodustavad skeletilihased, O- ja X-jalgsust tekitavad skeletilihased, kaela asetust muutvad skeletilihased, karpaalkanali sündroomi tekitavad skeletilihased, epikondüliiti tekitavad skeletilihased jne;
 9. lihaste koostöö;
 10. harjutused ja kinesioteipimine;
 11. situatsioonülesannete lahendamine.

Mis kursust võiks veel läbida?

Enamik meie kursuseid, mis on seotud tervise teemadega, põhinevad funktsionaalse anatoomia teadmistel. Seega tasuks soovi korral kaaluda kõigi kursuste läbimist, kui funktsionaalse anatoomia e-kursus on edukalt sooritatud, sest funktsionaalse anatoomia e-kursus annab tervikliku ülevaate inimkeha toimimisest. Kõige rohkem kasu peaks funktsionaalse anatoomia kursus andma kinesioteibi lihaspõhisele kursusele, sest kinesioteipimine põhineb paljuski skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadel, mida õpetatakse funktsionaalse anatoomia e-kursusel. 

Millal toimub järgmine funktsionaalse anatoomia kontaktõppe kursus või e-kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit