Funktsionaalne anatoomia (skeletilihased)

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine

Funktsionaalse anatoomia kursuse lühitutvustus:

Funktsionaalne anatoomia on kursus, kus õpid selgeks üle 100 erineva skeletilihase eestikeelse kui ka ladinakeelse terminoloogia. Lisaks omandatakse teadmised lihaste algus- ja kinnituskohtadest, funktsioonidest jne. Tegemist on kursusega, mis loob aluse selleks, et mõista seda, kuidas inimkeha rüht muutub ja mis lihased selle eest vastutavad. Nt kursuse lõpus valdad, et mis lihased tekitavad nõgusselgsust, mis sirgselgsust või millised lihased moodustavad jalavõlvid (pikivõlvid ja ristivõlvid), millised lihased mõjutavad kaela asetust jne. Inimkeha saab täiesti uue dimensiooni. 

Õppekava maht ja kestus:

Kursuse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest iseseisva töö (sh e-õpe) osakaal on 200 akadeemilist tundi.  

Õpingute alustamise tingimused:

Funktsionaalse anatoomia kursuse osalemise eeltingimused puuduvad. Tegemist on alusainega, mida võiks vallata iga treener, massöör, füsioterapeut, kinesioteipija, kehalise kasvatuse õpetaja jne. Seega sobib kursus kõigile huvilistele, kes soovivad lihaste süsteemi selgeks saada ja mõista, et kuidas muutub rüht ühe lihase ülepinge korral. 

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid:

Koolitusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust ja lävendi ületamise korral väljastatakse tunnistus. Kui õpiväljundeid funktsionaalse anatoomia kursusel ei saavutata, siis osalejale väljastatakse tõend.

Funktsionaalse anatoomia kursuse edukaks läbimiseks tuleb sooritada kirjalikud tööd ja suuline vastamine. Küsimused hõlmavad endast kursuse temaatikas kirja pandud ja põhinevad väljastatud konspektil ja kursusel räägitule. 

Funktsionaalse anatoomia kursuse temaatika alateemade kaupa:
  • skeletisüsteem;
  • inimese keha põhiosad;
  • luud ja luuorientiirid;
  • lihaste süsteem, talitlus, jaotus;
  • skeletilihased ja nende funktsioonid;
  • üle 100 erineva skeletilihase, nende alguskohad, kinnituskohad ja funktsioonid (nii eestikeelne kui ka ladinakeelne terminoloogia);
  • agonist-antagonist-sünergist-fiksaator-neutraliseerija;
  • vaagna kallet mõjutavad skeletilihased, jalavõlvi moodustavad skeletilihased, O- ja X-jalgsust tekitavad skeletilihased, kaela asetust muutvad skeletilihased, karpaalkanali sündroomi tekitavad skeletilihased, epikondüliiti tekitavad skeletilihased jne;
  • situatsioonülesannete lahendamine;
  • teadusallikate seostamine kursusega.
Seos teiste kursustega?

Funktsionaalne anatoomia on praktiliselt alusaine enamikele massaažiliikidele, harjutustele, füsioteraapiale jne. Nt kinesioteibi lihaspõhise kursuse paremaks omandamiseks tuleks see kursus ka omandada.