Õppekorraldus, väljastatavad dokumendid ja muu

Koolitusel osalemise hariduslikud eeldused:

  1. Enamasti puuduvad (soovituslik vähemalt keskhariduse olemasolu);
  2. Erandid kehtivad vastavate kursuste juures, kus on varasema hariduse (täienduse) olemasolu koolitusel osalemise eeltingimuseks. Nt laavakivimassaaži koolitusel osalemiseks peab olema läbitud klassikalise massaaži kursus või mõni muu sarnase sisuga kursus, mis toetab nimetatud liigi teadmiste omandamist.

Koolituse maksumus ja tasumise kord:

  1. Koolituse hind sisaldab kõiki õppeks läbiviidavate vahendite olemasolu ning koolitusel osalejale ei lisandu täiendavaid kulutusi.
  2. Koolituse eest on võimalik tasuda ka osamaksetena (kahes või kolmes osas).

Koolituse järgselt väljastatavad dokumendid:

  1. Tõend – koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundeid või osaleja ei saavutanud õpiväljundeid minimaalsel tasemel.
  2. Tunnistus – õppekava oli koostatud väljundipõhiselt ning koolituse käigus osaleja saavutas õpiväljundites sätestatud (nt sooritas kirjaliku töö nõutud tasemel)

Õppekeskkond:

  1. Auditoorne õppeklass, mis on sisustatud toolide ja laudadega.
  2. Koolitajad saavad kasutada kursuse läbiviimiseks projektorit ja tahvlit.
  3. Tervishoiuteemaliste koolituste läbiviimisel on abiks inimsuuruses skelett ja erinevaid õppemaketid.
  4. Massaažiliikide õppimisel on kasutusel massaažilauad, käteratid, õlid/kreemid ja teised vahendid, mille abil saab massaaži tegemist praktiseerida.