Õppekorraldus, väljastatavad dokumendid, õppetasu ja muu

Koolitusel osalemise hariduslikud eeldused:

 1. Enamasti puuduvad (soovituslik vähemalt keskhariduse olemasolu);
 2. Erandid kehtivad vastavate kursuste juures, kus on varasema hariduse (täienduse) olemasolu koolitusel osalemise eeltingimuseks. Nt spordimassaaži kursusel osalemiseks peab olema läbitud klassikalise massaaži kursus või mõni muu sarnase sisuga kursus, mis toetab nimetatud liigi teadmiste omandamist. Õppekavade juures on välja toodud vastav viide. Kui Teil tekib kahtlus, kas varem läbitud kursus katab konkreetset teemat, siis andke meile sellest teada ja aitame selles osas.

Koolituse maksumus ja tasumise kord:

 1. Kõik meie kursused on tasulised.
 2. Koolituse hind ei sisalda käibemaksu ja sellele ei lisandu ka käibemaks.
 3. Koolituse hind sisaldab kõiki õppeks läbiviidavate vahendite olemasolu ning koolitusel osalejale ei lisandu täiendavaid kulutusi kursusel osaledes.
 4. Koolituse eest on võimalik tasuda ka osamaksetena (kahes või kolmes osas). Erikokkuleppel ka suuremates osades.
 5. Koolituse tasu peab olema hiljemalt toimumise päevaks tasutud (saab ka hiljem tasuda, kuid selleks tuleb eraldi kokku leppida).

Koolituse järgselt väljastatavad dokumendid:

 1. Tõend – koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundeid või osaleja ei saavutanud õpiväljundeid minimaalsel tasemel.
 2. Tunnistus – õppekava on koostatud väljundipõhiselt ning koolituse käigus on osaleja saavutanud kehtestatud õpiväljundid. Nt  sooritas kirjaliku töö nõutud tasemel, omandas baasoskused massaaživõtete teostamiseks jne.

Koolitajate ja õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; tagasiside kogumise kord:

 1. Meie asutuses viivad koolitusi läbi väga vähesed koolitajad, kuid ülimalt pühendunud. Koolitajad tagavad õpetamise kvaliteeti sellega, et arendavad ennast igakülgselt aastast-aastasse edasi kas siis tasemeõppes (nt ülikoolis) õppides ja/või osalevad aktiivselt vähemalt kord kvartalis täienduskoolitusel. Vastasel juhul ei saaks me tagada seda, et koolitaja oleks oma töös pädev. Samuti proovime klientidelt saadud tagasiside abil  kindlaks teha selle, kas kliendid on pakutava teenusega rahul ja seeläbi suuname koolitaja tegevust, täiendades teda vajaminevate teadmistega (nt viited kirjandusele). Täpsema haridustee ja muu vajamineva kvalifikatsiooni leiate koolitaja nimele vajutades, kus on kuvatavad vastavad täiendused, milles koolitaja ennast arendab. Koolitaja leiad koolituse juurest, vajutades koolitaja nime peale.
 2. Õppekavade kvaliteeti tagame läbi selle, et igal suvel peale aktiivset koolitushooaega koondame kokku kursustel saadud tagasiside, vaatame, mitu inimest registreerus ühe kursuse järgselt järgmisele ja seeläbi hindame, kas kursus on piisava kvaliteediga ja tagab turul soovitud nõudluse. Samas teeme seda analüüsi jooksvalt ka koolitushooaja sees, kuid põhjalikumalt suvel (juuni-juuli) ehk vahetult enne uue hooaja algust. Oleme jõudnud tähiseni, et järelregistreerimine kursuse järgselt on iga aastaga kasvanud ning seega usume, et selline õppekavade sisulise hindamise viis kõrvutatuna turu toimimisega on väga jätkusuutlik lähenemine, et tagada õppekava head kvaliteeti, sest lähtume sel jhul õppekavade koostamisel/muutmisel sellest, mida turg dikteerib. See peakski olema iga koolitusfirma eesmärk.
 3. Ootame kõiki kursusel osalejaid kui ka mitteosalejaid andma meie tegemistele tagasisidet nii Facebooki vahendusel kui ka e-kirja teel (info@multifarius.ee) või vajutage kodulehel paremal olevale kiirvormile, kus saate anda tagasisidet meie kursustele. Kui Te soovite tagasisidet anda anonüümselt, siis vajutage paremal olevale kontakti kiirvestluse ikoonile ja siis saate anda tagasisidet anonüümselt. Kindlasti vaadake, et Te ei oleks sisse logitud Gmaili, sest vastasel juhul ei saa Te tagasisidet anda anonüümselt. Samuti kogume tagasisidet osalejate käest koolituse päeval, et seeläbi arendada enda kursuseid edasi. Lisaks proovime lähikuudel arendada välja uue, veelgi kiirema ja mugavama tagasiside süsteemi.

Koolitusele registreerimine ja väljaarvamine, õppetasu maksmine, vabastamine ja tagastamine:

 1. Koolitusele saab registreeruda iga soovija, liikudes kodulehel vastava sündmuse juurde (vt paremat osa sellel lehel). Kui piisav arv osalejaid (tavaliselt 6-8) on ennast kursusele kirja pannud, siis võtame Teiega ühendust ja anname kursuse toimumise osas täiendavat infot.
 2. Kõik meie kursused on tasulised. Juhul kui olete kursusele registreerunud ja soovite selles mitte osaleda, siis tuleb anda sellest meile teada vähemalt 1 nädal enne selle algust. Siis tagastatakse Teile makstud kursuse tasu või väljastatud arve annuleeritakse. Kui Teil ei õnnestu kursusel osaleda haiguse tõttu või mõne muu mõjuva põhjuse pärast, siis saatke vastav tõend/info ja õppetasu tagastatakse Teile 5 tööpäeva jooksul. Sama põhimõte kehtib ka koolitaja haigestumise korral ning siis reeglina koolitus jääb ära ning ei lükku edasi. Sellisel juhul tagastatakse osalejatele tasutud raha täies ulatuses.
 3. Koolituselt arvatakse osaleja välja siis, kui kursusel osaleja on põhjuseta puudunud rohkem kui pooltel kontaktõppe päevadel. Samas on alati erandeid, sest teatud teooria kursuseid on võimalik õppida iseseisvalt ehk iga päev kohal ei pea käima (nt funktsionaalne anatoomia). Seda olukorda analüüsime alati juhtumipõhiselt.

Õppetasu maksmine ja tagastamine e-kursuste (100% e-õpe) korral; muu

 1. E-kursusel osaleja saab õppimist alustada ainult siis, kui meie poolt väljastatud arve on ülekandega tähtaegselt tasutud.
 2. Juhul kui kursus on alanud, siis osalejal on õigus saada raha tagasi järgmistel tingimustel:
  • kui kursusest loobutakse 1 nädala jooksul peale selle algust, siis tagastatakse osalejale 95% makstud tasust;
  • kui kursuse algusest on möödas 1 nädal, siis tagastatakse 80% makstud tasust;
  • kui kursuse algusest on möödas 2 nädalat, siis tagastatakse 60% makstud tasust;
  • kui kursuse algusest on möödas 3 nädalat, siis tagastatakse 40% makstud tasust;
  • kui kursuse algusest on möödas 4 nädalat, siis tagastatakse 20% makstud tasust.
  • kui kursuse algusest on möödas rohkem kui 5 nädalat, siis makstud tasu ei tagastata.
  • Põhjendama ei pea, miks õpe pooleli jäetakse. Lihtsalt tuleb vastavast soovist teada anda.
  • Selline makmise süsteem kehtib kursuste osas, mille kestus on 2-4 kuud. Kursused, mille kestus on 3-8 nädalat, siis ülal märgitud tähtajad jagatakse 2-ga. Kursuse kestus, mis on väiksem kui 3 nädalat, siis nimetatud põhimõtted osalejatele ei rakendu ehk raha ei tagastata.
 3. E-kursusel osalejal on kursuse jooksul õigus saada tagasisidet enda tehtud kodutöödele. Samuti ka muud infot, mis toetab õppimist.

Õppekeskkond:

 1. Auditoorium, mis on sisustatud toolide ja laudadega. Praktiliste massaažikursuste korral on ruum sisustatud massaažilaudade, käterätikute, õli/kreemide, massaažilaua aluspaberi, silikoonkuppude ja muu vajaliku inventariga, mille abil saab praktiseerida massaaživõtteid. Selle eest vastutame meie ehk klient ei pea ühtegi spetsiifilist asja kursusele kaasa võtma, sest vajaminev õppeks on meie poolt.
 2. Koolitajad kasutavad reeglina kursuse läbiviimiseks projektorit, seinale kuvatavat slaidikava, A5 formaadis köidetud konspekti.
 3. Tervishoiuteemaliste koolituste läbiviimisel on abiks inimsuuruses skelett ja erinevad õppemaketid. Esmaabi kursustel kasutame ka spetsiaalseid nukkusid, kus saab harjutada elustamist.
 4. Koolitused toimuvad valdavalt erinevate hotellide ja külalistemaja seminariruumides, samamoodi ka erinevatel äripindadel. Kõik sõltub koolituse temaatikast.

Vaata kindlasti ka registreerimistingumisi, sest sealt leiad veel olulist infot. Samas kui Teil tekkis seda lehte lugedes küsimusi, siis kindlasti andke meile sellest teada (info@multifarius.ee) ja vajadusel täpsustame infot.