Klassikaline massaaž

Klassikaline massaaž võiks olla esimene massaažiliik, millest võiks iga massaažihuviline alustada. Klassikalise massaaži kursusel omandatakse massaaži ABC. Kui massaažialased teadmised omandatakse algfaasis puudulikult, võib see viia olukorrani, kus järgmiste massaažiliikide õppimisel ei suudeta infot millegagi seostada ja seeläbi toimub edaspidi teadmiste mehaaniline omandamine. Klassikalise massaaži kursusel saadakse baasteadmised massaaži näidustustest ja vastunäidustustest. Selle põhjal antakse esmane hinnang, kas (klassikaline) massaaž on osaliselt või täielikult vastunäidustatud või on massaaž igati soovitav. Näiteks palaviku korral ei soovitata massaažis käia. Samuti on veenilaiendite olemasolul massaaž osaliselt vastunäidustatud. Neid näiteid on mitmeid veel, kuid klassikalise massaaži kursus annab seda tüüpi küsimustele vastused. Teoorias omandatakse ka teadmised, millised mehhanismid leiavad organismis aset, kui kliendile soovitatakse seansi järgselt vedelikku (vett) tarbida, millised hormonaalsed muutused toimuvad organismis, kuidas massaažiga mõjutatav skeletilihas avaldab toimet liigesele või liigestele, samuti lülisambale jne.
 

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õpingute alustamise eeltingimused

Kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Tegemist on massaažiliigiga, millest võiks iga massaažihuviline alustada ja seetõttu ei ole ühtegi osalemispiirangut seatud. 

Koolituse kestus ja maht

Kursus toimub kahel päeval või neljal õhtul. Kursuse maht koos iseseisva tööga on 50 akadeemilist tundi, millest kontaktõpe moodustab 17 akadeemilist tundi (praktiline harjutamine). Ülejäänud õppetöö maht (33 akadeemilist tundi) on seotud iseseisva tööga, kus teooria omandatakse e-õppena kodustes tingimustes, vaadates erinevaid videoloenguid ja sooritades teste. 

1 akadeemilist tund on võrdne 45 minutiga.

Klassikalise massaaži kursuse temaatika

Teooria

 • sissejuhatus; 
 • klassikalises massaažis kasutatavad võtted, võtete jaotus;
 • skeletilihased, mida mõjutatakse massaažiga;
 • skeletilihaste ja liigeste vaheline seos valu osas;
 • valu/probleemi algallika mõistmine;
 • kliendi asendid;
 • lühiülevaade rühist ja selle hindamisest, lihaste testimine;
 • massööri ergonoomika ja skeletilihaste treening;
 • massaaži toimed (mehaaniline, humoraalne, neuroreflektoorne, psühholoogiline, energeetiline);
 • massaaži toimet mõjutavad tegurid;
 • massaažiseansi ülesehitus;
 • massöör Eesti õigusruumis;
 • anamnees/anamneesi olulisus/tähtsus massaaži valdkonnas;
 • näidustused ja vastunäidustused massaažiks;
 • klienditeenindus ja suhtlemine, kliendi nõustamine, kutse-eetika;
 • miks massaaž ei aita alati?;
 • massööride/massaaži valdkonna põhivead.

Praktiline harjutamine

 • massaažilaua ettevalmistus, kliendi/paarilise nõustamine/juhendamine;
 • massaaživõtted seljal, kaelal, peal, tuharatel, reitel, säärtel, jalgadel, õlavöötme ja õlavarre piirkonnas, kätel, (näol ja kõhul);
 • ergonoomiliste võtete rakendamine.

Õpiväljundid ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Klassikalise massaaži kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Selleks tuleb sooritada praktiline arvestus, milleks on klassikalise massaaži tervikseansi sooritamine. Samuti tuleb veebipõhiselt sooritada valikvastustega testid selleks ettenähtud e-keskkonnas. Valikvastustega testid põhinevad videoloengutel. Õpiväljundite saavutamise korral väljastatakse kursusel osalejale tunnistus kursuse järgselt. Õpiväljundite mittesaavutatuse korral väljastatakse osalejale tõend. 

Kehtestatud õpiväljundid, mis tuleb kursuse lõpuks saavutada 

Kursusel osaleja omandab kursuse lõpuks järgmised teadmised:

 • oskab ette valmistada töökoha massaažiseansi läbiviimiseks;
 • oskab osutada klassikalise massaaži teenust omandatud teadmiste raames;
 • tunneb klassikalise massaaži võtete korrektset terminoloogiat;
 • teab ja rakendab ergonoomilisi võtteid;
 • tunneb massaaži toimed;
 • oskab eristada näidustusi ja vastunäidustusi.
 • omab baasteadmisi massööri tööd reguleerivatest õigusaktidest;
 • mõistab klienditeeninduse ja suhtluse olemust massööri töös;
 • teab põhilisi põhjuseid, miks massaaž alati ei eita.

Mis kursust võiks veel lisaks klassikalisele massaažile läbida? 

Klassikaline massaaž nagu mitmed teised massaažiliigid on seotud skeletilihaste mõjutamisega. Seetõttu võiks läbida ka funktsionaalse anatoomia kursuse, sest funktsionaalse anatoomia kursusel omandatakse teadmised skeletilihastest ning nende funktsioonidest, mille põhjal on lihtsam kindlaks teha, milliseid skeletilihaseid võiks inimesel massaažiga mõjutada. Samuti on soovituslik läbida ka anatoomia ja füsioloogia lühikursus massööridele, et inimkeha toimimist veelgi paremini mõista. Samuti tasuks kaaluda kupumassaaži kursuse läbimist, sest klassikaline massaaž koormab käsi (keha), kuid kupumassaaži vallates saab inimkehale langevat koormust ühtlustada ja seeläbi ennetada massööride kutsehaiguste tekke tõenäosust.

Millal toimub järgmine klassikalise massaaži kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit.