Klassikalise massaaži kursus (sisaldab e-õpet)

Klassikaline massaaž
Lühiülevaade kursusest

Klassikalise massaaži kursus võiks olla esimene koolitus, millest iga massaažihuviline võiks alustada. Tegemist on ühe osaga massöör, tase 5 kutsestandardi õppest. See tähendab, et sellel kursusel omandatakse massaaži ABC. Kui seda tehakse puudulikult, siis teised massaažiliigid (nt spordimassaaž, lümfimassaaž, segmentmassaaž jne) ei kinnistu enam nii hästi, sest puuduvad alusteadmised uue info seostamiseks.

Klassikalise massaaži kursuse eduka läbimise järgselt omandakase teadmised, et mis on näidustused ja vastunäidustused massaažiks (anamneesi kogumine). Selle põhjal tehakse valik, et kas massaaž on osaliselt või täielikult vastunäidustatud. Nt kas palaviku korral võib massaaži teha, mis seisukoht võtta veenilaiendite korral jne. Lisaks omandatakse teoorias teadmised, et millised mehhanismid leiavad organismis aset, kui kliendile soovitatakse seansi järgselt vedelikku (vett) tarbida, miks on tähtis hoida kontakt terve seansi vältel jne. Saadavad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused annavad klassikalise massaaži kursuse läbimise järgselt esmapädevuse, et iseseisvalt teostada massaaži.

Klassikalise massaaži kursus sisaldab e-õpet (teooria osa), mille leiad siit (ligipääs e-kursusele saadakse siis, kui kursusele on registreerinud piisav arv osalisi ja on selge, et kursus toimub). E-õpe vähendab kontakttundide arvu ja annab osalejale paindlikkuse, sest ta saab teooriat omandada igal ajal mil vastav huvi tekib. Lisaks on mitmekordsel videoloengu kuulamisel/vaatamisel suureks plussiks see, et kui info esmakordselt ei kinnistu, siis teise ja kolmanda korraga jääb järjest rohkem infot meelde.

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad. Tegemist on massaažiliigiga, millest iga massaažihuviline võiks alustada. 

Koolituse kestvus ja maht

Koolitus toimub kahel päeval või neljal-viiel õhtul. Kursuse maht koos iseseisva tööga on 60 akadeemilist tundi. Sellest moodustab kontakttundide arv 16 akadeemilist tundi, millest omakorda praktilise harjutamise osakaal on 14 ja teooria osakaal 2 akadeemilist tundi. Ülejäänud aeg kulub iseseisvaks tööks (teooria õppimine e-õppena ja praktiline harjutamine võtete kinnistamiseks kodustes tingimustes).

​1 akadeemilist tund on võrdne 45 minutiga.

Õpiväljundid ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Koolitusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Selleks tuleb sooritada praktiline arvestus, mis hõlmab endast klassikalise massaaži tervikseansi sooritamist ja e-keskkonas tuleb lahendada situatsioonülesanne ja testid.

Kehtestatud õpiväljundid, mida klassikalise massaaži koolitusel osaleja peab selle lõppemisel saavutama:

 • oskab ette valmistada töökoha massaažiseansi läbiviimiseks;
 • oskab osutada klassikalise massaaži teenust omandatud teadmiste raames ning juhendada klienti;
 • tunneb massaaži toimed ja kirjeldab neid;
 • oskab eristada näidustusi ja vastunäidustusi (anamneesi koguda);
 • teab ja rakendab ergonoomika põhimõtteid;
 • mõistab kirjeldada massaaži võtete esmaseid ja teiseseid toimeid ning muid võtete aluspõhimõtteid.
Klassikalise massaaži kursus ja selle temaatika

Teooria:

 • näidustused ja vastunäidustused massaažiks (anamnees);
 • massaaži toimed (mehaaniline, humoraalne, neuroreflektoorne, psühholoogiline, energeetiline);
 • seansi ülesehitus, massaaži võtted (sh primaarsed ja sekundaarsed toimed)
 • massaažis kasutatavad õlid, kreemid;
 • taastusravivõimalused, mida lisaks massaažile võiks kasutada;
 • tugi-liikumisaparaadi tööpõhimõtted;
 • rüht ja massaaži mõju sellele, kutsehaigused jne;
 • kliendi nõustamine;
 • seansi käigus mõjutatavad skeletilihased;
 • massaaž traumaeelselt ja -järgselt;
 • kutse-eetika;
 • valu ning selle käsitlus.

2. Praktiline harjutamine:

 • massaaživõtted seljal, tuharatel, reitel, säärtel, kaela ja õlavöötme piirkonnas, kõhul, kätel, näol;
 • ergonoomiliste tehnikate rakendamine.
Mida veel võiks läbida?

Massaaž on palju seotud skeletilihaste mõjutamisega ning sellest tulenevalt võiks läbida ka funktsionaalse anatoomia kursuse