Kes me oleme?

Oleme peamiselt koolitustele ja e-kursustele spetsialiseerunud firma, kes pakub täienduskoolitusasutusena erinevad täienduskoolitusi.

Meie missioon?

Meie eesmärgiks on aastaks 2025 välja arendada üks toimivamaid e-kursuste süsteeme Eestis, tehes e-kursuseid tervise- ja õigusalastel teemadel.

Mida me teeme?

Korraldame nii traditsioonilisi kontaktõppes tehtavaid koolitusi kui ka e-kursuseid. Samuti osutame õigusabiteenust ja nõustame kliente muudes tervise valdkonnaga seotud küsimustes, mida valdame.

MULTIFARIUS OÜ (registrikood 14107492)

Täienduskoolitusasutus TerviseRadar (EHISe ID: 20512, majandustegevusteate nr 197117)

MULTIFARIUS OÜ alustas oma tegevust 2016. aasta teises pooles. Mõni kuu hiljem sai eelneva põhjal loodud täienduskoolitusasutus “TerviseRadar”, mille nime all me korraldame siiani terviseteemalisi ja teisi sarnaseid koolitusi (näiteks kinesioteipimine, massaažikoolitused jne). Eelnevaga tegime Tartus algust 2017. aasta esimeses pooles, kus esimesel üüripinnal Tartus Vaksali tänaval korraldasime klassikalise massaaži kursuse. Alates sellest ajast oleme tegutsenud aktiivselt turul, välja arvatud koroonaperiood, kus tegevus jäi riiklike piirangute tõttu tagasihoidlikumaks. 2017. aasta suveks olid meie esimesed kursused Tartus maksimaalselt täitunud ja sama aasta lõpus alustasime koolituste korraldamist ka teistes linnades. 2019. aasta lõpu seisuga oleme jõudnud suures enamuses Eestimaa läbi sõita ja jätkame sama joont ka edaspidiselt. 

2019. aasta sügisel lisandus meie programmi e-õpe. E-õppe abil loodame kursused teha igale potentsiaalsele kliendile Eestimaal kättesaadavaks sõltumata asukohast. E-kursustena pakume 2022. aastal nii tervise- kui ka õigusalaseid jms kursuseid. Õigusalaste kursuste korraldamist alustasime 2021. aasta sügisel, kus esimeseks kursuseks oli tööõiguse e-kursus. 2021. aasta suvel alustasime ka õigusabiteenuse pakkumist klientidele põhiliselt haldus- ja tsiviilasjades. 

2025. aastaks loodame Eestis välja arendada ühe kõige paremini toimiva e-õppe süsteemi, mis sisaldab e-kursuseid tervise- ja õigusalastel jms teemadel. Eelnevale on meie põhirõhk asetatud ja jätkame sama joont ka järgmised aastad, kus arendame pidevalt heli- ja videotehnilisi jms süsteeme ning e-kursuseid edasi. 

Meie tegevusele/koolitustele antud tagasiside on leitav siit.  
   
MULTIFARIUS OÜ asutaja: Henry Kristoving

Telli koolitus või e-kursus!

Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.