Spordimassaaž

Spordimassaaži kursus tähendab seda, et kursusel õpetatavad massaaživõtted ja teoreetiline pool peab tagama selle, et kursusel osaleja omandab piisavalt alusteadmisi, et iseseisvalt teostada sportlasele massaaži vastavalt sportlase erialale. Näiteks milliseid skeletilihaseid ja keha piirkondi tuleks mõjutada kuulitõukajal, milliseid massaaživõtteid sel juhul eelistada, mida vältida jne. Ei ole päris nii, et spordimassaaži kursusel õpetatakse teatud hulk võtteid, mille järel öeldakse, et olete nüüd valmis igat sportlast  masseerima. Vastupidi spordimassaaži kursusel antakse teadmised, millised erisused on erinevatel spordialadel ja milliseid lähenemisviise saab või mida tuleks kasutada. Lisaks eelnevale selgitatakse kursusel osalejatele üldpõhimõtteid treeningloogikast ja muust sarnasest. Näiteks kuidas toimub treeningute periodiseerimine, kuidas jaguneb treeningtund, mis iseärasused võivad kaasneda seoses traumadega jne. Viimati nimetatud teemadele on pühendatud iga õppepäeva õppetöö esimene osa.
 

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õpingute alustamise eeltingimused

Spordimassaaži kursusel võivad osaleda kõik soovijad, kellele pakub huvi spordimassaaž. Eeltingimusi kehtestatud ei ole, kuid väga soovituslik oleks, et kursusele registreerunu oleks läbinud klassikalise massaaži kursuse või on seda vahetult läbimas või läbinud mõne muu sarnase lääneliku massaažiliigi baaskursuse, mis toetaks spordimassaaži kursuse praktilist poolt. Me ei pea vajalikuks kehtestada kursusel osalemise eeltingimusi, sest praktiline koolituskogemus selgelt näitab, et isegi kui teatud massaažiliiki ei ole kursusel osaleja eelnevalt läbinud, siis reeglina ei ole see takistuseks, et omandada järgmist massaažiliiki.

Õppekava maht ja kursuse kestus

Spordimassaaži kursuse õppekava maht on 32 akadeemilist tundi, millest teooria moodustab 12 ja praktiline harjutamine 20 akadeemilist tundi. 

Kursus toimub neljal õppepäeval (kaks laupäeva ja kaks pühapäeva) kella 10.00-17.00 või kaheksal õhtul 17.45-21.00.

Spordimassaaži kursuse temaatika

Teooria

 • spordimassaaž vs tavaline massaaž vs muu massaaž; 
 • lõõgastavad vs toniseerivad massaaživõtted (massaaživõtete tempo, intesiivsus jne);
 • treeningeelne vs treeningjärgne massaaž;
 • võistluseelne, võistlusaegne, võistlusjärgne massaaž;
 • massaaž ja traumad; 
 • väsimus; 
 • lihaste süsteem eelkõige skeletilihaste nimetuste ja funktsioonide vaates;
 • lihaste testimine; 
 • jõutreening, vastupidavustreening, venitustreening jne; 
 • treeningute periodiseerimine, treeningtund ja vastavad alaosad;
 • erinevate spordialade iseärasused nii eriala kui ka spordimassaaži vaates.

Praktiline harjutamine

 • spordimassaažis kasutatavad massaaživõtted selja, kaela, õlavöötme, õlavarre, küünarvarre, käe, vaagnavöötme, reie, sääre ja jala piirkonnas;
 • lihaste testimine spordimassaaži vaates. 

Õppekava õpiväljundid, kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Spordimassaaži kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Selle jaoks tuleb kursusel osalejal sooritada kirjalik arvestus (valikvastustega test) ja praktiline arvestus, milleks on situatsioonülesannete lahendamine vastavalt spordialaspetsiifikale. 

Kui kursusel osaleja saavutab kõik õpiväljundid, siis väljastatakse kursusel osalejale kursuse järgselt tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse kursusel osalejale tõend. Tõend väljastatakse kursusel osalejale ainult juhul, kui kursusel osaleja on võtnud õppetööst osa neljast õppepäevast kolmel õppepäeval või kaheksast õhtust kuuest õhtust osa. 

Kehtestatud õpiväljundid, mis tuleb kursuse lõpuks saavutada 

Kursuse edukalt läbinu on saavutanud järgmised õpiväljundid

 • oskab iseseisvalt teostada spordimassaažis kasutatavaid massaaživõtteid;
 • tunneb erinevate spordialade erialaspetsiifikat spordimassaaži kontekstis;
 • teab suuremaid skeletilihaseid, mida spordimassaažis mõjutatakse;
 • mõistab skeletilihaste funktsioonide tundmise olulisust spordimassaaži vaates; 
 • teab treeningute periodiseerimise põhimõtteid ning tunneb iga alaosa elementi (mõistab treeningloogikat). 

Mis kursust võiks veel lisaks spordimassaažile läbida?

Spordimassaaž on tihedalt seotud skeletilihastega, seetõttu tasuks spordimassaaži kursuse läbimise eelselt või järgselt kaaluda ka funktsionaalse anatoomia e-kursuse läbimist, kus õpetatakse skeletilihaste funktsioonide mõistmist erinevate harjutuste ja muu sarnase vaates.   

Millal toimub järgmine spordimassaaži kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit.