Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine

Funktsionaalne anatoomia

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

100 akadeemilist tundi: iseseisev töö (sh e-õpe) 100 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Oleme otsustanud teha kaks funktsionaalse anatoomia e-kursust, millest üks on ainult eesti keeles ja teine sisaldab väga palju ladinakeelset terminoloogiat. Praegune funktsionaalne anatoomia e-kursus on koostatud ainult eesti keeles ning sisaldab ainult eestikeelset (eriala)terminoloogiat.

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel õpid selgeks sadakond erinevat skeletilihast, teades e-kursuse lõpus paljude erinevate skeletilihaste nimetusi ja paiknemist inimkehal. Samuti omandad e-kursusel baasteadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, mille abil tuletatakse skeletilihaste funktsioonid ehk erialane liigutuslik terminoloogia: painutamine, sirutamine, eemaldamine, lähendamine, siserotatsioon, välisrotatsioon, supinatsioon, pronatsioon jne. Funktsionaalne anatoomia loob põhjaliku aluse inimkeha toimimise mõistmiseks skeletilihaste – ennekõike skeletilihaste funktsioonide – tasandil. Näiteks millised skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, millised skeletilihased osalevad sirgselgsuse tekkel, millised skeletilihased moodustavad jalavõlve (pikivõlvid ja ristivõlv) jne.

E-kursuse detailsema struktuuri leiad siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Funktsionaalse anatoomia e-kursus sobib kõigile neile, kes soovivad skeletilihaste õppimist nullist alustada, aga ka neile, kes tahavad varem õpitut meenutada. Samuti annab funktsionaalse anatoomia e-kursus väga head alusteadmised nendele, kes plaanivad tulevikus minna massööri kutseeksamile. Funktsionaalse anatoomia teadmistel on kutseeksamil tähtis roll täita; näiteks manuaalne skeletilihaste testimine põhineb skeletilihaste funktsioonide tundmisel. Põhjalikud teadmised inimese skeletilihastest aitavad lahendada ka erinevaid situatsioonülesandeid.

E-kursuse läbimine

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis seotakse hiljem funktsionaalse anatoomia e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja sobivas tempos.

Funktsionaalse anatoomia e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel e-kursuse korraldajale. Kui küsimus(ed) ei vaja pikka vastust, vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame kolme varianti: 1) telefoni teel; 2) Zoomi vahendusel; 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse kokku mõlemale osapoolele sobilik täpne kuupäev ja kellaaeg. Kui on vähegi võimalik, eelistame küsimustele vastamisel kolmandat varianti, et e-kursus seeläbi veelgi mitmekülgsemaks muuta.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid ja tagasiside iseseisvatele töödele

Funktsionaalse anatoomia e-kursuse järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha mitu kirjalikku ülesannet (tavaliselt lühiküsimustele vastamine), sooritada valikvastustega testid ning läbida edukalt lõpptest ja kirjalik arvestus. Kirjalikele ülesannetele antakse ka tagasisidet: kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 (reeglina 36) tunni jooksul; seejärel saab liikuda järgmise alamooduli juurde. Tagasiside eesmärk on aidata Teil teadmiste omandamisega õigel teel püsida. Näiteks kui esimeses moodulis ei omandata teadmisi põhjalikult, siis järgmistes moodulites enam sisulist õppimist ei toimu. Seetõttu kasutamegi iseseisvate tööde hindamisel seda tüüpi tagasisidestamist, et aidata Teil teadmiste omandamisega püsida õigel kursil. Kirjalikud ülesanded (kokku 7) sooritatakse nii mooduli lõpus kui ka mitmes alamoodulis. Valikvastustega moodulite testid – kokku 5 testi – on e-kursusel paigutatud iga mooduli viimasesse alamoodulisse.

Millal saan alustada funktsionaalse anatoomia e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Kui registreerute funktsionaalse anatoomia e-kursusele, saate e-kursuse läbimist alustada 48 tunni jooksul. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine
E-kursuse hind:

150 €

Registreeri e-kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif

Kursuse hind:
150 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
150 €

Registreeri e-kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif