Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine

Funktsionaalne anatoomia

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

200 akadeemilist tundi: iseseisev töö (sh e-õpe) 200 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel õpid selgeks kuskil 100 erinevat skeletilihast, teades e-kursuse lõpus skeletilihaste eesti- kui ka ladinakeelseid nimetusi. Samuti omandad baasteadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, mille abil tuletatakse skeletilihaste funktsioonid ja erialane liigutuslik terminoloogia: painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, rotatsioonid, protraktsioon, supinatsioon jne.  Funktsionaalne anatoomia loob aluse inimkeha toimimise mõistmiseks skeletilihaste (ennekõike skeletilihaste funktsioonide) tasandil. Näiteks millised skeletilihased vastutavad rühi muutuste eest: mis skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, mis sirgselgsust või millised skeletilihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised skeletilihased moodustavad jalavõlve (pikivõlvid ja ristivõlv) jne. Samuti tuuakse e-kursusel näiteid, kuidas rinna lihaste pinge võib soodustada kaelavalu teket, kuidas reie lihaste pinge võib tekitada kaelavalusid ja samas võib vähendada puusaliigese liikuvust jne.

E-kursuse struktuur ja e-kursuse läbimine; Zoomi tasuta konsultatsioonid

Funktsionaalse anatoomia e-kursus toimib süsteemil, et iga mooduli jaoks on koostatud videoloengud, mis on varustatud vajaliku infoga, mille põhjal omandate uued teadmised. Teadmiste kinnistamiseks tuleb iga (ala)mooduli raames sooritada erinevaid teste ning lahendada kirjalikke ülesandeid. Näiteks analüüsida kinesioteipimise lihaspõhiste tehnikate korrektsust, vastata lühiküsimustele, analüüsida harjutusi, lahendada situatsioonülesandeid jne, millele tavaliselt antakse kursuse korraldaja poolt ka kirjalikult tagasisidet. Tagasiside põhjal saate ülevaate, et kas liigute õppimisega õigel teel. Kirjalikud tööd vaadatakse tavaliselt üle 24–72 tunni jooksul, seejärel saate liikuda järgmise alamooduli juurde.

Üldiselt saab funktsionaalse anatoomia e-kursust läbida sel viisil, et kirjandust juurde lugema ei pea. Kõik vajalik alamoodulite edukaks sooritamiseks on reeglina leitavad  videoloengutest või on vastused nende põhjal tuletatavad. Funktsionaalse anatoomia mõistmisel on kõige tähtsam oskus õppida vastuseid tuletama ehk iseseisvalt tuleb üles leida skeletilihaste loogika. Ilma loogikat leidmata ja tuletamise oskust välja arendamata, on küllaltki keeruline sisuliselt mõista funktsionaalset anatoomiat ning nende teadmiste rakendamist praktikas.

Arvestades, et funktsionaalne anatoomia on oma loomult küllaltki keeruline valdkond, siis pakume võimalust osaleda Zoomi igakuistel konsultatsioonidel (individuaalõppel), mis on e-kursusel osalejale täiesti tasuta. Zoomi konsultatsioonide eesmärgiks on aidata Teil individuaalõppevormis ületada barjäärid, mis võivad õppides ette tulla. Zoomi konsultatsioonil saate osaleda määratud ajavahemikus või saame e-kirja teel kokku leppida sobiva aja. Täpsema info Zoomi konsultatsioonide kohta leiate kodulehe avalehelt.

Kellele on e-kursus suunatud?

Funktsionaalse anatoomia e-kursus sobib kõigile nendele, kes soovivad alustada nullist skeletilihaste õppimist või kes soovivad varem õpitut meenutada. Samuti annab funktsionaalse anatoomia e-kursus hea põhja ka nendele, kes tulevikus plaanivad minna massöör tase 5 kutseeksamile. Funktsionaalse anatoomia teadmistel on kutseeksamil tähtis roll täita. Näiteks manuaalne lihaste testimine põhineb funktsionaalse anatoomia skeletilihaste funktsioonide tundmisel.

Soovime kõigile huvilistele enne funktsionaalse anatoomia e-kursusele registreerimist selgitada, et funktsionaalse anatoomia e-kursusel peate iseseisvalt nägema omajagu vaeva. Soovitav on teatud videoloenguid korduvalt ja korduvalt kuulata, et iseseisva töö raames ülesse leida loogika. Funktsionaalse anatoomia e-kursus on oma sisult ja raskusastmelt teine maailm kui on näiteks massaažikursused ja seal käsitletev skeletilihaste anatoomia. Juhul kui Teil napib aega või tunnete, et pole valmis piisavalt pühenduma, siis pigem ärge registreerige funktsionaalse anatoomia e-kursusele. Meie eesmärgiks on ikkagi see, et Te sisuliselt läbiksite e-kursust ning omandaksite ka uued teadmised, mida saaksite tulevikus praktikas rakendada.

Millal saan alustada funktsionaalse anatoomia e-kursuse läbimist?

Funktsionaalse anatoomia e-kursus on kõigile huvilistele registreerimiseks avatud. E-kursuse läbimist saate registreerimise järgselt alustada alates 2. veebruarist, sest hetkel tegeleme e-kursuse uuendamise/arendamisega.

Moodulõppe kava

1.

Skeletisüsteem: luud ja luude ühendid; keha põhiosad, inimkeha põhilised liigutused

1.1.

Sissejuhatus, luud ja luude ühendid, keha põhiosad, inimkeha põhilised liigutused

2.

Lihaste süsteem, ülajäsemete lihased, luud, skeletilihaste mõjutamine treeninguga, kinesioteipimise analüüs

2.1.

Õlavöötme ja õlavarre lihased; abaluu, õlavarreluu ja teised luud; abaluu liikumise loogika

2.2.

Küünarvarre ja käe lihased ning luud

2.3.

Skeletilihaste mõjutamine treeninguga, kinesioteipimise analüüs

2.4.

Skeletilihaste nimetuste test

3.

Kere lihased, hingamislihased, luud, skeletilihaste mõjutamine treeninguga, kinesioteipimise analüüs

3.1.

Kaela ja rinna lihased

3.2.

Selja ja kõhu lihased, vaagna kalle

3.3.

Lülisammas, roided, rinnak jne.

3.4.

Hingamislihased

3.5.

Skeletilihaste mõjutamine treeninguga ja kinesioteipimise analüüs

3.6.

Skeletilihaste nimetuste test

4.

Alajäsemete lihased ja luud; skeletilihaste mõjutamine treeninguga; kinesioteipimise analüüs

4.1.

Vaagnavöötme ja reie lihased

4.2.

Sääre ja jala lihased

4.3.

Alajäsemete luud

4.4.

Skeletilihaste mõjutamine treeninguga ja kinesioteipimise analüüs

4.5.

Skeletilihaste nimetuste test

5.

Omandatud teadmiste rakendamine “praktikas”, lõpptest ja kirjalik arvestus

5.1.

Harjutuste analüüs

5.2.

Rüht ja skeletilihased

5.3.

Skeletilihaste mõjutamine erinevate teenustega

5.4.

Skeletilihaste testimine

5.5.

Situatsioonülesannete lahendamine

5.6.

Lõpptest

5.7.

Kirjalik arvestus

E-kursuse läbimise aeg: E-kursust saate läbida registreerimise hetkest 2 aastat.
E-kursuse kestus: E-kursuse läbimiseks võiks kuluda aega 6-20 nädalat, kuid e-kursust saab läbida ka aeglasemas, endale sobivas tempos. Näiteks kui läbite e-kursuse edukalt 15 kuu jooksul, siis väljastatakse Teile tunnistus.
skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine
Kursuse hind:

150 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif

Kursuse hind:
150 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-kursus
150 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif