Kinesioteipimine, 1. osa (lihaspõhised tehnikad)

Kinesioteipimise kursuse esimeses osas omandad oskused, kuidas paigaldada kinesioteipi lihaspõhiselt ja millistel juhtudel konkreetset skeletilihast/skeletilihaseid tuleks kinesioteipida. Lihaspõhiste tehnikate põhiliseks eesmärgiks on kinesioteibi abiga vähendada skeletilihaste pinget, mis omakorda avaldab positiivset mõju liigestele. Lihaspõhiste tehnikate kasutamisel paigaldatakse kinesioteip lihase alguskohast kinnituskohani või vastupidi, samal ajal skeletilihast või skeletilihaseid venitades. Kursusel õpitakse kinesioteipima enamik keha piirkondi (kael, kere, üla- ja alajäsemed jne) ning antakse põhjalik ülevaade ka kinesioteibitavatest skeletilihastest.

Õpingute alustamise eeltingimused

Kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Kursusel võivad osaleda kõik, kes tunnevad huvi kinesioteipimise osas. Kinesioteibi paigaldamine ei ole keeruline tegevus ning seetõttu ei ole me pidanud vajalikuks täiendavate eeltingimuste kehtestamist. 

Kursus on suunatud eelkõige massööridele, treeneritele, füsioterapeutidele ja teiste sarnaste erialade esindajatele, kellele peaks kinesioteipimise kursus eelduslikult andma igapäevatöös juurde praktilist kasu.  

Õppekava maht ja kestus

Kinesioteipimise esimese osa kursuse maht on 7,25 akadeemilist tundi. Kursus toimub ühel päeval, kus teooria osakaal on 2,25 akadeemilist tundi ja praktiline harjutamine moodustab 5 akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Kinesioteipimise kursuse esimese osa temaatika 

Teooria

 • kinesioteibi ajalugu;
 • erinevad tehnikad ja eksiarvamused;
 • kinesioteipimise näidustused ja vastunäidustused;
 • kinesioteibi tööpõhimõte ja võrdlus teiste valdkondadega;
 • kinesioteibi kujud, värvid, kulu ja hind;
 • kinesioteibi paigaldamise põhialused;
 • skeletilihaste korrektne venitus;
 • hingamise roll kinesioteipimisel;
 • suured vs väikesed lihased, lihaste koostöö;
 • baastasandil skeletilihaste nimetused ning algus- ja kinnituskohad;
 • baastasandil rühi hindamine ja lihaste testimine;
 • kui kaua võib hoida kinesioteipi nahal, kuidas kinesioteipi võimalikult valutult eemaldada?;
 • iga kursusel käsitletava skeletilihase spetsiifiline toime liigesele ja rühile + ülevaade funktsioonidest. 

Praktika

 • kinesioteibi paigaldamine käe, küünarvarre ja õlavarre lihastele, õlavöötme lihastele, reie lihastele, vaagna kallet/lülisamba asendit muutvatele lihastele, abaluud liigutavatele lihastele, kaela liigutavatele lihastele jne;
 • paarilise lihase õigesse venitusasendisse viimine, kinesioteibi korrektne paigaldamine.

Kehtestatud õpiväljundid ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kinesioteipimise kursuse esimese osas järgselt väljastatakse osalejatele tunnistus, kui saavutatakse õppekavas kehtestatud õpiväljundid. Selleks tuleb sooritada praktiline arvestus, kus paarilisele tuleb paigaldada kinesioteip või kinesioteibid etteantud situatsioonide põhiselt. Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse kursusel osalejale tõend. Väljastatavad dokumendid väljastatakse reeglina kursuse järgselt. Erandjuhtudel saadetakse dokumendid postiga. 

Õpiväljundid, mida kursusel osaleja peab kursuse lõpuks saavutama:

 • oskab paarilist juhendada sel viisil, et tagada skeletilihase korrektne venitamine;
 • suudab iseseisvalt õppematerjali kaasabiga teha kindlaks lihase algus- ja kinnituskohad;
 • oskab mõõta korrektse pikkusega kinesioteibi ning vajadusel lõigata kinesioteibi harud õige kujuga;
 • oskab korrektselt paigaldada kinesioteibi ette antud situatsioonide põhiselt. 

Mis kursuseid võiks veel läbida kinesioteipimise esimese osa järgselt?

Kinesioteipimise kursuse esimese osa järgselt on soovituslik läbida ka kinesioteipimise teise osa kursus ehk nn jätkukursus, mille õppekava leiad siit. Jätkukursusel harjutatakse kinesioteibi paigaldamist n-ö peegelpildis, tehes kinesioteipimise süsteemi tervikuks. Samuti tasuks huvilistel kaaluda funktsionaalse anatoomia e-kursuse läbimist, sest eelnimetatud kursus annab vajalikud oskused, et mõista paremini lihaste süsteemi ja selle mõju rühile. Lisaks sisaldab funktsionaalse anatoomia e-kursus lihaspõhise kinesioteipimise analüüsi, mis tagab teadmiste parema kinnistumise. Soovituslik on läbida ka kupumassaaži kursuse, sest kupumassaaži põhimõtted on teatud ulatuses sarnase loogikaga, mis on kinesioteibi lihaspõhine paigaldamine. Kõik eelnev annab tervikliku pildi inimkehast kui tervikust erinevate teraapiate kontekstis. 

Millal toimub järgmine kinesioteipimise kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit.