Kinesioteipimise kursus, 1. osa (lihaspõhised tehnikad)

kinesioteipimise kursus, kinesioteipimise jätkukursus
Kursuse lühitutvustus:

Kinesioteipimise kursus koosneb kahest osast. Esimeses osas paigaldatakse kinesioteip lihaspõhiselt. See tähendab, et kinesioteip asetatakse nahale kas siis lihase alguskohast kinnituskohtadeni või vastupidi. Teises osas on rõhk erinevatel tehnikatel, kus kinesioteipi paigaldatakse reeglina pingutades, et seeläbi korrigeerida rühti. Lisaks praktilisele osale hõlmab kinesioteipimse kursus endast ka teooriat, et kõik kinesioteibitavad lihased saaksid ka mõistliku põhjenduse. Nt mis probleemide korral võiks kinesioteipida rinnalihaseid, millal reielihaseid, millal säärelihaseid jne.

Õppekava rühm:

Teraapia ja taastusravi

Õppekava maht ja kestvus

Kinesioteipimise kursus (lihaspõhine) toimub ühel päeval ja selle maht on 7,25 akadeemilist tundi. Teooria moodustab sellest 2,25 ja praktiline harjutamine 5 akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpingute alustamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad ehk osaleda võivad kõik, kes tunnevad kinesioteipimise vastu huvi.

Koolitus on suunatud eelkõige massööridele, treeneritele, füsioterapeutidele ja teiste sarnaste erialade esindajatele, sest nendele peaks eelduslikult käesolev kursus andma kõige rohkem praktilist kasu igapäevases töös.

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid:

Kinesioteipimise kursuse (lihaspõhise) järgselt väljastatakse osalejatele tunnistus, kui saavutatakse õppekavas kehtestatud õpiväljundid. Selleks tuleb sooritada praktiline arvestus, kus paarilisele tuleb paigaldada kinesioteip/kinesioteibid ette antud situatsioone lahendades.

Kinesioteipimise kursuse (lihaspõhine) temaatika alateemade kaupa

Teooria

 • kinesioteibi ajalugu;
 • erinevad tehnikad ja eksiarvamused;
 • vastunäidustused;
 • kinesioteibi tööpõhimõte;
 • kinesioteibi kujud, värvid ja kulu;
 • paigaldamise põhialused;
 • venituse roll ja selle korrektne sooritamine;
 • hingamine;
 • suured vs väikesed lihased, lihaste koostöö;
 • anatoomia baastasandil (lihaste algus- ja kinnituskohad);
 • rühi hindamine ja lihaste testimine; 
 • kaua hoida kinesioteipi nahal ja kuidas seda eemaldada;
 • iga skeletilihase spetsiifiline toime liigesele ja rühile + funktsioonid, et tuletada venituse õige suund. 

Praktika

 • kinesioteibi paigaldamine reie lihastele, sääre lihastele, vaagna kallet/lülisamba asendit muutvatele lihastele, käe lihastele, abaluud liigutavatele lihastele, kaela liigutavatele lihastele jne;
 • paarilise lihase õigesse venitusasendisse asetamine, et paigaldatav kinesioteip saavutaks maksimaalse toime.
Seos teiste kursustega?

Kinesioteipimise kursuse  1. osa järgselt on soovitav läbida kinesioteibi 2. osa ehk nn. jätkukursus. Selle õppekava leiad siit