Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

anatoomia ja füsiloogia

Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

100 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) moodustab 100 ak. t.

E-kursuse lühitutvustus

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse ülevaade inimese kõikidest elundkondadest ehk süsteemidest: vereringesüsteem, seedeelundite süsteem, lümfisüsteem, hingamiselundite süsteem, urogenitaalsüsteem, endokriinsüsteem, närvisüsteem ja sensoorne süsteem. Lisaks elundkonna piires omandatud teadmistele, selgitatakse ka erinevaid seoseid teiste elundkondade/süsteemide vahel. Näiteks kuidas neerupealise toodetavad hormoonid mõjutavad teiste elundite tööd või kuidas lümfisüsteem ja vereringesüsteem on omavahel seotud. Omandatud baasteadmiste abil oskate e-kursuse lõpus paremini mõista inimkeha kui terviku toimimist.

E-kursuse struktuur ja tagasiside iseseisvatele töödele

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursuse struktuur on leitav siit. E-kursus on koostatud (ala)moodulite põhiselt, mis on varustatud salvestatud videoloengutega (kuskil 22 akadeemilist tundi). Nende põhjal e-kursusel osaleja omandab iseseisva töö raames uusi teadmisi inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning sooritab mooduli lõpus erinevaid ülesandeid. Iseseisvad tööd on peamiselt seotud valikvastustega testide sooritamise ja kirjalike ülesannete lahendamisega (lühiküsimustele vastamine). Kirjalikult sooritatud ülesannetele antakse ka kirjalikult tagasisidet e-kursuse korraldaja poolt, et seeläbi aidata Teil teadmiste omandamisega püsida õigel teel. Tagasisidet antakse 24–72 tunni jooksul, pärast seda saate liikuda järgmise (ala)mooduli juurde.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel võivad osaleda kõik, kes soovivad nullist alustada inimese anatoomia ja füsioloogia õppimist või kes soovivad varem omandatud teadmisi meelde tuletada.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursuse eduka läbimise järgselt (kõikide iseseisvate tööde esitamine ja edukas sooritamine) väljastatakse e-kursusel osalejale tunnistus.

E-kursusele registreerimine ning e-kursuse läbimine

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursus on registreerimiseks avatud. E-kursusega saate registreerimise järgselt alustada 48 tunni jooksul. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

anatoomia ja füsiloogia
Kursuse hind:

150 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif

Kursuse hind:
150 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-kursus
150 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif