Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

anatoomia ja füsiloogia

Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus Sisaldab konsultatsioone

Kursuse maht:

100 akadeemilist tundi, millest e-õpe/iseseisev töö moodustab 100 ak. t.

E-kursuse lühitutvustus

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse ülevaade inimese erinevatest elundkondadest/süsteemidest: seedeelundkond, süda ja vereringe, lümfisüsteem, hingamiselundkond, urogenitaalsüsteem: kuse- ja suguelundid, endokriinsüsteem, närvisüsteem ja meeleelundid. Elundkonna piires omandatud teadmistele, selgitatakse e-kursusel ka erinevaid seoseid teiste elundkondade/süsteemide vahel. Näiteks kuidas neerupealise toodetavad hormoonid mõjutavad teiste elundite tööd või kuidas lümfisüsteem ja vereringesüsteem on omavahel seotud.

E-kursuse struktuur, iseseisvad tööd ja väljastatavad dokumendid

E-kursus on koostatud alamoodulite põhiselt, mis on varustatud salvestatud videoloengutega. Nende põhjal e-kursusel osaleja omandab uusi teadmisi inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning sooritab erinevaid ülesandeid. Iseseisvad tööd on peamiselt seotud valikvastustega testide sooritamise ja lühiküsimustele vastamisega.

Kui e-kursusel osaleja sooviks on e-kursuse läbimise järgselt saada ka tunnistus, siis inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursuse lõpus tuleb sooritada kodustes tingimustes lõpptest kui ka kirjalik arvestus.

E-kursusel osalemise eeltingimused ja konsultatsioonid

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursus sobib kõigile huvilistele, kes tahavad nullist alustada inimese anatoomia ja füsioloogia õppimist või kes soovivad varem omandatud teadmisi meelde tuletada. Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel omandate baasteadmised inimese anatoomia ja füsioloogiast.

Osaledes inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel, on Teil aasta jooksul võimalus osaleda igakuistel Zoomi konsultatsioonidel (individuaalõppel). Konsultatsioonidel osalemise võimalus on inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursuse hinna sees. Täpsem info kodulehe avalehel!

E-kursusele registreerimine ja e-kursuse läbimine

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursus on kõigile huvilistele registreerimiseks avatud. E-kursusega saate alustada registreerimise järgselt 48 tunni jooksul ning läbida e-kursust endale sobival ajal ja sobivas tempos.

Moodulõppe kava

1.1.

Sissejuhatus, seedeelundkond: seedekanal ja seedenäärmed

1.2.

Süda ja vereringe + lümfisüsteem

1.3.

Hingamiselundkond

1.4.1.

Urogenitaalsüsteem: kuseelundid

1.4.2.

Urogenitaalsüsteem: suguelundid

1.5.

Endokriinsüsteem

1.6.

Munaraku viljastumine, rasedus, sünnitus jne.

1.7.

Närvisüsteem ja meeleelundid

1.8.

Lõpptest

1.9.

Kirjalik arvestus

E-kursuse läbimise aeg: E-kursust saab läbida alates registreerimise hetkest aasta aega.
E-kursuse kestus: E-kursuse edukaks läbimiseks võiks kuluda aega 4-10 nädalat, kuid e-kursust saab läbida ka aeglasemas, endale sobivas tempos. Näiteks kui läbite edukalt e-kursuse 11 kuuga, siis väljastatakse Teile tunnistus.
anatoomia ja füsiloogia
Kursuse hind:

125 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus.
Loading gif

Kursuse hind:
125 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
Telefon:
+372 5647 8904
E-mail:
henry.kristoving@multifarius.ee
100% e-kursus
125 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus.
Loading gif