Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

anatoomia ja füsiloogia

Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

100 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) moodustab 100 ak. t.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse ülevaade inimese kõikidest elundkondadest ehk süsteemidest: 1) vereringesüsteem, 2) seedeelundite süsteem, 3) lümfisüsteem, 4) hingamiselundite süsteem, 5) urogenitaalsüsteem, 6) endokriinsüsteem, 7) närvisüsteem ja 8) sensoorne süsteem. Lisaks ühe süsteemi piires omandatud teadmistele, selgitatakse ka erinevaid seoseid teiste süsteemidega. Näiteks kuidas neerupealise toodetavad hormoonid mõjutavad teiste elundite tööd või kuidas lümfisüsteem ja vereringesüsteem on omavahel seotud või kuidas vererõhk mõjutab neerude tööd jne.

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursuse struktuuri leiad siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel võivad osaleda kõik, kes soovivad nullist alustada inimese anatoomia ja füsioloogia õppimist või kes soovivad varem omandatud teadmisi meelde tuletada.

E-kursuse läbimine

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja tempos.

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Kui registreerute e-kursusele, saate e-kursuse läbimist alustada 48 tunni jooksul. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

anatoomia ja füsiloogia
E-kursuse hind:

150 €

Registreeri e-kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif

Kursuse hind:
150 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-kursus
150 €

Registreeri e-kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif