Õigusabi osutamine - jurist aitab!

Abistame inimesi nii tsiviil- kui ka haldusasjades. Aitame koostada hagisid, avaldusi, apellatsioonkaebusi, määruskaebusi, vastuskirju jne ning esindada kliente nii kohtuväliselt kui ka kohtus. Samuti koostame erinevaid lepinguid (töölepingud, käsunduslepingud, üürilepingud jne) ning aitame tõlgendada varem koostatud lepingute kooskõla kehtiva õiguse ja kohtupraktikaga. Õigusabi osutades lähtume valitsevast kohtupraktikast, kus selgitame kliendile, millised on olnud varasemad lahendid sarnastes asjades ning millised on neil juhtudel olnud kohtute seisukohad. Seeläbi saab klient teha kaalutletud otsuse, kas ja kuidas täpsemalt õigusliku probleemiga edasi minna.

Henry Kristoving

Henry Kristoving

+372 5647 8904

Õigusabi osutame järgmistes valdkondades

 • Asjaõigus (kaasomandi lõpetamise nõue, asja väljanõudmine jne)
 • Eksamite ja lõputööde tulemuste vaidlustamine kõrgkoolides
 • Kohaliku omavalitsuse õigus
 • Korteriühistutega seotud küsimused (kaasomandi eseme ajakohastamine, põhikirja koostamine jne)
 • Lepingute koostamine (töölepingud, üürilepingud, töövõtulepingud, käsunduslepingud jne) ning varem koostatud lepingute tõlgendamine
 • Perekonnaõigus (ühise hooldusõiguse lõpetamine, elatise nõuded jne)
 • Pärimisõigus (testament, pärimisleping jne)
 • Tööõigus (vaidlused nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus)
 • Jne.

Õigusabi maksumus

60-80
€/tund
 •  

Saatke meile kiri!

  Õigusliku hinnangu saamiseks kirjeldage hästi täpselt asjaolusid, mille põhjal saaksime anda võimalikult objektiivse hinnangu. Lähtu kirja koostades põhimõttest, et iga detail võib olla määrava tähtsusega. Kirja koostades mõtle ka sellele, kas Teie poolt kirjeldatud asjaoludele on olemas ka tõendid (näiteks kirjavahetused, lepingud jne).

  Saadetud kirjale vastame nädala jooksul. Aegkriitiliste asjade korral esimesel võimalusel (24-48 h jooksul). Kui õigusabi raames on vaja koostada kohtule dokumente, siis on mõistlik pöörduda meie poole võimalikult varakult, sest kirjutamise protsess ja parema tulemuse saavutamine vajab rohkemat aega.

  Kui olete meile saatnud kirja, siis Teile saadetakse 24 h jooksul kinnitav kiri, et oleme kirja kätte saanud ja antakse teada, millal kirjale vastatakse. Juhul kui 24 h jooksul ei ole vastavat teadet meie poolt tulnud, siis kõigi eelduste kohaselt ei ole e-kiri meieni jõudnud. Neil juhtudel saatke esimesel võimalusel uus kiri. 

  Telli koolitus või e-kursus!

  Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
  Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
  Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.