Õigusabi osutamine: jurist aitab!

Abistame kliente nii tsiviil- kui ka haldusasjades. 

Aitame koostada hagisid, avaldusi, apellatsioonkaebusi, määruskaebusi, vastuskirju jne ning esindada kliente nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. 

Õigusabi osutades lähtume valitsevast kohtupraktikast, kus selgitame kliendile, millised on olnud varasemad lahendid sarnastes asjades. Seeläbi saab klient teha kaalutletud otsuse, kas ja kuidas edasi minna.

Henry Kristoving

Henry Kristoving

+372 5647 8904

Õigusabi osutame ennekõike järgmistes valdkondades:

  1. Lepingute koostamine: töölepingud, üürilepingud, töövõtulepingud, käsunduslepingud jne. 
  2. Kõrgkoolide lõputööde, nagu bakalaureuse-, magistritööd, ning õppeainete tulemuste vaidlustamine.
  3. Tööõigus: töövaidlused nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus.

Õigusabi maksumus

50-80
€/tund
  •  

Saatke meile kiri!