Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Klassikaline massaaž

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi: iseseisev töö (sh e-õpe) 30 ak.t.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Kas soovid klassikalist massaaži õppida ainult e-kursusena? Võimalus selleks on meie poolt loodud, sest klassikalise massaaži e-kursus on koostatud viisil, et selle põhjal on võimalik õppida klassikaline massaaž selgeks ilma kontaktõppes osalemata. Samas nendime, et klassikalist massaaži õppides on kontaktõpe paljudel juhtudel möödapääsmatu. Teisalt on aastate jooksul olnud inimesi, kes on e-kursuse/e-õppe põhjal õppinud klassikalise massaaži niivõrd hästi selgeks, et kontaktõpet poleks olnud isegi vajagi. Seega kui tunned, et soovid ja suudad iseseisvalt omandada e-kursuse põhjal klassikalise massaaži, olete oodatud e-kursusele.

Klassikaline massaaž võiks olla esimene massaažiliik, millest iga massaažihuviline võiks enda massaažialaste õpingutega alustada, sest klassikalise massaaži kursusel omandatakse massaaži ABC. Kui massaažialased teadmised omandatakse algfaasis puudulikult, võib see viia olukorrani, kus järgmiste massaažiliikide õppimisel ei suudeta infot millegagi seostada ja edaspidi toimub teadmiste mehaaniline omandamine. Klassikalise massaaži põhjalik tundmine ja valdamine aitab tulevikus kõiki teisi massaažiliike süsteemsemalt mõista.

E-kursuse/e-õppe struktuuri leiad siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Klassikalise massaaži e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. E-kursusel võivad osaleda kõik, kes on huvitatud omandamast uusi teadmisi klassikalisest massaažist.

E-kursuse läbimine

Klassikalise massaazi e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse klassikalise massaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja tempos.

Klassikalise massaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimisel küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Klassikalise massaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada e-kursuse läbimist?

Kui registreerute klassikalise massaaži e-kursusele, saate e-kursuse läbimist alustada 48 tunni jooksul.

E-kursuse hind:

75 €

Registreeri e-kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-kursus
75 €

Registreeri e-kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus
Loading gif