Õppeasutus TerviseRadar 

Tööõiguse e-kursus

Tööõiguse e-kursusel omandatakse iseseisva töö käigus vajaminevad teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel suudab kursusel osaleja e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse korraldaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet. Lisaks antakse e-kursusel osalejatele vajaminevad teadmised ja oskused, kuidas orienteeruda õigusaktides ja kohtupraktikas. 

Õpingute alustamise tingimused

Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Osaleda võivad kõik, kes soovivad enda teadmisi täiendada tööõigusest. E-kursus võiks palju kasu olla nendel, kes puutuvad igapäevaselt kokku töölepingute koostamise või sõlmimisega või muu sarnasega. Samuti sobib e-kursus väga hästi ka alustavatele ettevõtjatele või ka mikro- ja väikeettevõtjatele, sest e-kursusel kursusel osaleja omandab piisavalt teadmisi, et iseseisvalt koostada tööleping. Tööõiguse e-kursus on kasulik ka töötajatele, sest nemad kui töösuhte nõrgem pool peavad olema enda õigustest kui ka kohustustest igati teadlik.

Õppekava maht ja kestus

Tööõiguse e-kursuse maht on 200 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö moodustab 200 akadeemilist tundi. Iseiseisev töö hõlmab videoloengute vaatamist, testide sooritamist, lühiküsimustele vastamist ja ühe töölepingu koostamist vabalt valitud valdkonnas.

E-kursuse temaatika 

Kursuse temaatika leiad siit

E-kursuse õpiväljundid ja e-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Tööõiguse e-kursusel toimub õpiväljundite saavutatuse hindamine. Õpiväljundite saavutatuse korral väljastatakse e-kursusel osalejale e-kursuse järgselt tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tõend. 

Kursuse edukaks sooritamiseks tuleb kursusel osalejale saavutada järgmised õpiväljundid:

 1. tunneb asjakohaseid õigusakte, mis reguleerivad töösuhteid;
 2. oskab eristada töölepingut teenuse osutamise lepingutest; 
 3. teab olulisi põhimõtteid töötaja kaitsel;
 4. mõistab töölepingu sõlmimise protsessi, vormi ning töölepingu sisu;
 5. tunneb töölepingu muutmisega seotud regulatsioone;
 6. teab töötaja kui ka tööandja põhilisi õiguseid ja kohustusi;
 7. valdab töö- ja puhkeaja regulatsioone;
 8. teab puhkuse regulatsioone ja nende tähsust töösuhetes;
 9. teab olulisi põhimõtteid töölepingu lõppemisel või üleminekul;
 10. tunneb vastutusega seotud juhtumeid ja piiranguid;
 11. oskab eristada alaealisega ja täiskasvanutega seotud regulatsioone;
 12. suudab iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas. 

Mis kursust võiks veel läbida, et toetada tööõiguse e-kursusel omandatud teadmiste kinnistamist?

Töölepingu seadus on tihedalt seotud mitmete erinevate seadustega. Seetõttu tasuks tööõiguse e-kursusel osalejal läbida tööõiguse e-kursuse järgselt võlaõiguse kursus kui ka tsiviilseadustiku üldosa seadusega seotud kursus. Viimati nimetatud kursuseid ei ole meil veel koostatud, kuid vastavad kursused koostame aastal 2022.

Kust saab tööõiguse e-kursusele registreerida?

Tööõiguse e-kursuse leiad siit

Telli koolitus või e-kursus!

Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.