Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Spordimassaaž

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) on 30 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Spordimassaaži e-kursuse teooria peab tagama selle, et e-kursusel osaleja omandab piisavalt alusteadmisi, et mõista erinevate spordialade iseärasusi spordimassaaži kontekstis. Näiteks milliseid skeletilihaseid võiks enim mõjutada kuulitõukajal, milliseid massaaživõtteid võiks neil juhtudel eelistada, mida vältida jne. Ei ole päris nii, et spordimassaaži e-kursusel õpetatakse teatud hulk massaaživõtteid, mille järel öeldakse, et olete nüüd valmis igat sportlast masseerima. Pigem vastupidi, spordimassaaži e-kursusel antakse teadmised, millised erisused on erinevatel spordialadel ja milliseid lähenemisviise saab või mida tuleks kasutada. Lisaks eelnevale selgitatakse e-kursusel üldpõhimõtteid treeningute süsteemist. Näiteks kuidas toimub treeningute periodiseerimine, kuidas jaguneb treeningtund jne.

Spordimassaaži e-kursuse struktuuri leiad siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Spordimassaaži e-kursusel võivad osaleda kõik, kellele pakub huvi spordimassaaž. Eeltingimusi e-kursusel osalemiseks ei ole kehtestatud, kuid väga soovituslik on, et e-kursusele registreerunu oleks läbinud vähemalt klassikalise massaaži (e-)kursuse või mõne muu sarnase lääneliku massaažiliigi kursuse.

E-kursuse läbimine

Spordimassaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse spordimassaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Spordimassaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Spordimassaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada spordimassaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Spordimassaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. veebruaril 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

E-kursuse hind:

75 €

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
75 €