Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

kupumassaaž

Kupumassaaž

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

10 akadeemilist tundi, millisest iseseisev töö (sh e-õpe) 10 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Kupumassaaži e-kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt. See tähendab, et loogiliste argumentidega selgitatakse, milliseid skeletilihaseid massaažiseansi käigus mõjutatakse, millal võiks neid skeletilihaseid mõjutada, milliseid kupumassaaživõtteid võiks kasutada, mis on massaaživõtete suunad, milliste erisustega tuleks arvestada jne. Näiteks e-kursusel selgitatakse, miks teatud massaaživõtteid tehakse silikoonkuppudega ühes suunas ning miks teatud massaaživõtteid ei tehta teises suunas jne.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Kupumassaaži e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Kupumassaaž ei ole keeruline massaažiliik, mida õppida ja iseseisvalt praktiseerida. Võiks isegi väita, et tegemist on ühe lihtsaima massaažiliigiga.

E-kursuse läbimine

Kupumassaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse kupumassaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Kupumassaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kupumassaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada kupumassaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Kupumassaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. mail. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

kupumassaaž
E-kursuse hind:

55 €

Kursuse hind:
55 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
55 €