Loading All courses

« All courses

Sports Massage e-course

E-course

15. Veebruar 2025

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) on 30 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

The theory of the Sports Massage e-course should ensure that the e-course participant acquires sufficient basic knowledge to understand the specificities of different sports in the context of sports massage. For example, which skeletal muscles could be most affected in the shot put, which massage techniques could be preferred in these cases, what to avoid, etc. It is not quite like that a sports massage e-course teaches a certain number of massage techniques, after which you are told that you are now ready to massage any athlete. On the contrary, a Sports Massage e-course will give you knowledge of the differences between different sports and what approaches can or should be used. In addition to the previous, the e-course explains the general principles of the training system, for example, how training is periodised, how the training session is divided up, etc.

Spordimassaaži e-kursuse struktuuri leiad here.

Prerequisites for enrolling in an e-course

Spordimassaaži e-kursusel võivad osaleda kõik, kellele pakub huvi spordimassaaž. Eeltingimusi e-kursusel osalemiseks ei ole kehtestatud, kuid väga soovituslik on, et e-kursusele registreerunu oleks läbinud vähemalt klassikalise massaaži (e-)kursuse või mõne muu sarnase lääneliku massaažiliigi kursuse.

Completion of the e-course

Spordimassaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse spordimassaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Spordimassaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Spordimassaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada spordimassaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Spordimassaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. veebruaril 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
75 €