Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Situatsioonipõhine massaaž

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

50 akadeemilist tundi, millisest iseseisev töö (sh e-õpe) on 50 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Situatsioonipõhise massaaži e-kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt. Situatsioonipõhise massaaži e-kursuse eesmärk on aidata leida massööril erinevate probleemide (nt liigeseprobleemide) lahendamisel erisuguseid lähenemisviise. Näiteks inimesel valutab parem põlveliiges, siis e-kursusel tuuakse välja erinevaid seisukohti, kuidas kliendil aidata põlvevalu leevendada (vähendada). Massöör saab neid teadmisi praktikas rakendada.

E-kursuse struktuuri leiad hiljem siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Situatsioonipõhise massaaži e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Et osaleda situatsioonipõhise massaaži e-kursusel, peab olema täidetud vähemalt järgmised eeltingimused:

  1. läbitud peab olema klassikalise massaaži kursus või e-kursus;
  2. lisaks klassikalise massaaži kursusele või e-kursusele, peab olema läbitud veel 3 massaažiteemalist kursust või e-kursust;
  3. läbitud peab olema inimese anatoomia ja füsioloogia baastasandi kursus või e-kursus;
  4. läbitud peab olema funktsionaalse anatoomia baastasandi kursus või e-kursus baastasandil.

Juhul kui Teil on plaan osaleda situatsioonipõhise massaaži kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke tunnistuste koopiad aadressile koolitused@multifarius.ee. Juhul kui olete need kursused või e-kursused meie juures läbinud, siis tunnistuste koopiaid saatma ei pea.

E-kursuse läbimine

Situatsioonipõhise massaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse situatsioonipõhise massaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Situatsioonipõhise massaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Situatsioonipõhise massaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada situatsioonipõhise massaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Situatsioonipõhise massaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. oktoobril. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

E-kursuse hind:

100 €

Kursuse hind:
100 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
100 €