Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

TAI massaaž

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

TAI massaaži võiks inimese tervise vaates üheks kasulikumaks massaažiliigiks liigitada, sest massaažiseansi käigus mõjutatakse praktiliselt kõiki inimkeha skeletilihaseid, liigeseid ja ka teisi süsteeme. TAI massaaži teostatakse sel viisil, et klient on erinevates asendites: kõhuli, selili, külili või istuli. TAI massaaži teostatakse kas põrandal spetsiaalsel matil või massaažilaual. Erinevate kehaasendite rakendamine massaažiseansi ajal tagavad, et TAI massaažiga saaksid skeletilihased, sidemed, liigesed ja teised struktuurid põhjalikult mõjutatud. Seetõttu võib TAI massaaži pidada üheks kasulikumaks massaažiliigiks, mis on massaaživaldkonnnas ajaga välja töötatud. Teise nimetusena on TAI massaaži nimetatud ka TAI joogamassaažiks, mis kaudselt täpsustab selle massaažiliigi kasulikkust inimkehale.

E-kursusel osalemise eeltingimused

TAI massaaži e-kursusel võivad osaleda kõik, kellel on soov omandada teadmised TAI massaažist. Eeltingimusi koolitusel osalemiseks seatud ei ole, sest TAI massaaž on oma loomult teistsugune massaažiliik võrreldes tavaliste läänelike massaažiliikidega, nagu klassikaline massaaž, spordimassaaž, segmentmassaaž, lümfimassaaž jne.

E-kursuse läbimine

TAI massaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse TAI massaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

TAI massaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

TAI massaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada TAI massaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

TAI massaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. jaanuaril 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

E-kursuse hind:

75 €

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
75 €