Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

kinesioteipimise kursus, kinesioteipimise jätkukursus

Kinesioteipimine

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) on 30 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Kinesioteipimise e-kursus on kombinatsioon kinesioteipimise paljudest erinevatest tehnikatest. Kinesioteipimise e-kursusel omandad teadmised, kuidas lihaspõhiselt korrektselt paigaldada kinesioteipe ning millistel juhtudel võiks skeletilihaseid kinesioteipida. Lihaspõhiste tehnikate põhieesmärk on skeletilihaste pinget vähendada, seeläbi positiivset mõju avaldada nii liigestele kui ka rühile tervikuna. Lihaspõhiste tehnikate kasutamisel paigaldatakse kinesioteip venituspingeta skeletilihase alguskohast kinnituskohani või vastupidi, samal ajal kliendi skeletilihaseid venitades. Lisaks lihaspõhistele tehnikatele käsitletakse e-kursusel ka nn jätkukursuse tehnikad: kinesioteip tavaliselt paigaldatakse inimkehale venituspingega, et osaliselt muuta liigeste (ja ka luude) asendeid, et tagada parem rüht või liigeste stabiilsus või ennetada vigastuste teket jne. Erinevate tehnikate vahe seisneb selles, et lihaspõhiste tehnikate rakendamisel antakse mõjutus inimkehale ennekõike skeletilihaste venimise teel; nn jätkukursuse tehnikatele on iseloomulikum vastupidine olukord: kinesioteip tagab skeletilihaste n-ö tugevamaks muutumise. Samas pole tegemist ainsate nn jätkukursuse tehnikatega, sest lümfiringlust toetavad tehnikad, sidemete tehnikad, valupunkti tehnikad jne samuti tulevad kinesioteipimise e-kursusel teemaks.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Kinesioteipimise e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad; kinesioteibi paigaldamine ei ole keeruline tegevus, seetõttu pole me pidanud vajalikuks täiendavate eeltingimuste kehtestamist.

E-kursuse läbimine

Kinesioteipimise e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse kinesioteipimise e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Kinesioteipimise e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel e-kursuse korraldajale. Kui küsimused ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kinesioteipimise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada kinesioteipimise e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Kinesioteipimise e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. novembril 2024. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

kinesioteipimise kursus, kinesioteipimise jätkukursus
E-kursuse hind:

75 €

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
75 €