Loading All courses

« All courses

kinesioteipimise kursus, kinesioteipimise jätkukursus

Kinesio taping

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) on 30 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

The Kinesio Taping e-course is a combination of many different techniques of Kinesio taping. In the Kinesio Taping e-course, you will gain knowledge on how to apply kinesiology tape on a muscle basis correctly. The main aim of muscle-based techniques is to reduce the tension in the skeletal muscles, thereby positively affecting the joints and the body as a whole. When using muscle-based techniques, the kinesiology tape is applied without stretching it from skeletal muscle origin to the insertion, or vice versa, while stretching the client's skeletal muscles. In addition to muscle-based techniques, the e-course will also cover so-called 'continuation' techniques: the Kinesiology tape is usually applied to the human body with stretching tension to partially change the position of the joints (and also of the bones) to ensure better posture or joint stability, or to prevent injuries, etc. The difference between the various techniques is that muscle-based techniques primarily involve stretching skeletal muscles; the so-called 'continuation' techniques are more characterized by the opposite situation: the kinesiology tape ensures that the skeletal muscles are strengthened. However, these are not the only 'continuation' techniques, as lymphatic circulation, ligament, pain point, etc., will also be covered in the Kinesio Taping e-course.

Prerequisites for enrolling in an e-course

Kinesioteipimise e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad; kinesioteibi paigaldamine ei ole keeruline tegevus, seetõttu pole me pidanud vajalikuks täiendavate eeltingimuste kehtestamist.

Completion of the e-course

Kinesioteipimise e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse kinesioteipimise e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Kinesioteipimise e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel e-kursuse korraldajale. Kui küsimused ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Kinesioteipimise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada kinesioteipimise e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Kinesioteipimise e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. novembril 2024. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

kinesioteipimise kursus, kinesioteipimise jätkukursus
Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
75 €