Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Müofastsiaalsed liinid

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Müofastsiaalsete liinide üheks eestvedajaks on olnud T. Myers. Välja töötatud müofastsiaalsete liinide süsteem koosneb paljudest skeletilihastest, mis üksteisega ühenduvad fastsiate abil. Näiteks tagumise pindmise liini moodustavad sääre skeletilihased, reie tagumise rühma skeletilihased, selgroosirgestajalihas jne. Müofastsiaalseid liine on kokku üle 10; neid saab mitmeti liigitada. Et müofastsiaalseid liine mõista, on vaja tugevaid teadmisi skeletilihastest, et seeläbi vaadata inimkeha hoopis teise nurga alt ja palju süstemaatilisemalt.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Müofastsiaalsete liinide e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Varasemalt peab olema läbitud vähemalt funktsionaalse anatoomia e-kursus või muu sarnane kursus. Põhjus selles, et eelnimetatud e-kursusel omandatakse teadmised skeletilihaste süsteemist, mis on väga vajalik, et süsteemselt mõista müofastsiaalsete liinide toimimist.

Juhul kui Teil on plaan osaleda müofastsiaalsete liinide e-kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke funktsionaalse anatoomia kursuse tunnistuse koopia aadressile koolitused@multifarius.ee. Juhul kui olete funktsionaalse anatoomia kursuse meie juures läbinud, siis tunnistuse koopiat saatma ei pea.

E-kursuse läbimine

Müofastsiaalsete liinide e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse müofastsiaalsete liinide e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Müofastsiaalsete liinide e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Müofastsiaalsete liinide e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada müofastsiaalsete liinide e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Müofastsiaalsete liinide e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. detsembril. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

E-kursuse hind:

75 €

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
75 €