Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Massaaž ja testimine

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Massaaži ja testimiseteemaline e-kursus on väga kasulik praktiseerivale massöörile. Kui Teil on olemas teadmised, kuidas testimise teel kindlaks teha pinges skeletilihased, siis selle põhjal saab massaaži struktureeritumalt ja suunatumalt teha. Näiteks testimise teel teete kindlaks, et kliendil on pinges reie-kakspealihas, siis massaažiga saate rohkem keskenduda eelnimetatud skeletilihase lõõgastamisele. Sama põhimõtet saab rakendada õlavarre-kakspealihasele, kaksik-sääremarjalihasele, seljalailihasele ja paljudele teistele skeletilihastele. Samuti vaadatakse e-kursusel üle liigeste testimine, sest ka liigeste testimise teel kogutud andmete põhjal saab massaaži veelgi süsteemsemalt teostada.

Massaaži ja testimiseteemalise e-kursuse struktuuri leiad tulevikus siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Massaaži ja testimiseteemalisel e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Varasemalt peab olema läbitud funktsionaalse anatoomia e-kursus või muu sarnane kursus. Põhjus selles, et eelnimetatud e-kursusel omandatakse teadmised skeletilihaste süsteemist ja inimkeha põhilistest liigutustest; see on väga vajalik selleks, et süsteemsemalt mõista testimisel rakendatavaid inimkeha liigutusi. Samuti peab varasemalt olema läbitud vähemalt üks massaažiteemaline kursus – näiteks klassikaline massaaž oleks üks parimaid valikuid, sest sellel kursusel omandatakse massaaži ABC. Teadmised ja oskused vähemalt ühest massaažiliigist aitavad testimise teel kogutud andmeid massaaži kontekstis paremini mõista.

Juhul kui Teil on plaan osaleda massaaži ja testimiseteemalisel e-kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise kursuse tunnistuste koopiad aadressile koolitused@multifarius.ee Kui olete funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise kursuse meie juures läbinud, siis tunnistuste koopiaid saatma ei pea. Lisaks varasematele õpingutele, arvestame ka töökogemust; täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

E-kursuse läbimine

Massaaži ja testimiseteemalisel e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse massaaži ja testimiseteemalise e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Massaaži ja testimiseteemaline e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Massaaži ja testimiseteemalise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet e-kursuse korraldaja poolt. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada massaaži ja testimiseteemalise e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Massaaži ja testimiseteemaline e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. mail 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

E-kursuse hind:

75 €

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
75 €