Loading All courses

« All courses

Massage and testing

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

The e-course on massage and testing is very useful for the practicing masseur. If you have the knowledge of how to identify tight skeletal muscles through testing, you can use this knowledge as a basis for a more structured and targeted massage. For example, if you do muscle testing to identify if a client has tight biceps femoris, you can focus on relaxing it with a massage. The same principle can be applied to the upper arm, back, and other skeletal muscles. The e-course will also review joint testing, as the data gathered from joint testing can also be used to systematize massage further.

Massaaži ja testimiseteemalise e-kursuse struktuuri leiad tulevikus here.

Prerequisites for enrolling in an e-course

Massaaži ja testimiseteemalisel e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Varasemalt peab olema läbitud Functional Anatomy e-course või muu sarnane kursus. Põhjus selles, et eelnimetatud e-kursusel omandatakse teadmised skeletilihaste süsteemist ja inimkeha põhilistest liigutustest; see on väga vajalik selleks, et süsteemsemalt mõista testimisel rakendatavaid inimkeha liigutusi. Samuti peab varasemalt olema läbitud vähemalt üks massaažiteemaline kursus – näiteks klassikaline massaaž oleks üks parimaid valikuid, sest sellel kursusel omandatakse massaaži ABC. Teadmised ja oskused vähemalt ühest massaažiliigist aitavad testimise teel kogutud andmeid massaaži kontekstis paremini mõista.

Juhul kui Teil on plaan osaleda massaaži ja testimiseteemalisel e-kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise kursuse tunnistuste koopiad aadressile koolitused@multifarius.ee Kui olete funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise kursuse meie juures läbinud, siis tunnistuste koopiaid saatma ei pea. Lisaks varasematele õpingutele, arvestame ka töökogemust; täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

Completion of the e-course

Massaaži ja testimiseteemalisel e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse massaaži ja testimiseteemalise e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Massaaži ja testimiseteemaline e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Massaaži ja testimiseteemalise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet e-kursuse korraldaja poolt. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada massaaži ja testimiseteemalise e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Massaaži ja testimiseteemaline e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. mail 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
75 €