Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Rüht ja massaaž

Sisaldab konsultatsioone Kontaktõpe

Kursuse maht:

6 akadeemilist tundi, millest teooria 3 ja praktiline osa 3 ak.t.

Kursuse lühitutvustus

Rühi hindamist ei saa pidada kõige lihtsamaks tegevuseks, sest kohati on rühti päris keeruline hinnata. Teisalt kui rühi hindamine saab selgeks, siis võib tekkida teistsugune, veelgi keerulisem probleem. Mida hakata peale saadud rühi tulemuste/andmetega? Näiteks on selgunud rühti hinnates, et kliendi põlved on ülesirutuses, siis mida vastava teadmisega peale hakata? Sama on ka lamanenud jalavõlvidega. Saame teada, et kliendil on kõik jalavõlvid lamenenud, aga mis piirkondi võiks massaažiga mõjutada? Saame teada, et kliendil on sirgselgsus, siis milliseid piirkondi ja kuidas võiks massaažiga mõjutada. Sellised küsimused võivad paljudel tekkida, et kui rüht on hinnatud, siis mida täpsemalt edasi teha. Oleme eelneva jaoks koostanud kursuse, kus õpetame rühi hindamist ja rühi hindamisel saadud tulemuste tõlgendamist ja rakendamist ehk kuidas võiks teha massaaži rühi hindamise järgselt.

Kursuse struktuur ja päevaplaan

Kursus “Rüht ja massaaž” toimub nii teoreetilisel kui ka praktilisel tasandil, kus kolmes õppetöö osas otsitakse vastuseid, et kuidas hinnata rühti ning kuidas tõlgendada ja rakendada rühi tulemusi/andmeid massaažiteenust osutades. Samuti vaadatakse kursusel üle venitused, mida massaaži tehes saab rakendada, et seeläbi parandada kliendi rühti.

Ühel kontaktõppepäeval on ette nähtud 3 õppetöö osa, lõunapaus (45 minutit) ja paus (15 minutit). Ühes õppetöö osas teostatakse erinevaid rühi hindamisi paarilisel, pärast mida toimub saadud andmete analüüs, läbi mille struktureeritakse süsteem, et milliseid keha piirkondi võiks massaažiga mõjutada.

Kursusel osalemise eeltingimused

Kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Soovituslik on, et kursusel osaleja oleks läbinud vähemalt ühe massaažiliigi. Näiteks ideaalis võiks selleks massaažiliigiks olla klassikaline massaaž, kuid sobivad ka teised läänemaised massaažiliigid, kus õpetatakse massaaži baasloogikat.

Mida kursuse hind sisaldab?

Kursuse hind sisaldab konspekti ning muud vajalikku, mille abil saab rühti hinnata ning vastavaid tulemusi/andmeid tõlgendada.

Päevaplaan

7. mai (laupäev)

10:30 - 12:00

Õppetöö I (peamiselt praktiline harjutamine)

12:00 - 12:45

Lõunapaus (45 minutit)

12:45 - 14:15

Õppetöö II (peamiselt praktiline harjutamine)

14:15 - 14:30

Paus (15 minutit)

14:30 - 16:00

Õppetöö III (peamiselt praktiline harjutamine)

Kursuse hind:

70 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus.
Loading gif

Kursuse hind:
70 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
Telefon:
+372 5647 8904
E-mail:
henry.kristoving@multifarius.ee
Kursus toimub:
Oja 12, Nõo, Eesti + Google Map

Kasutame Nõo alevikus kursuse korraldamiseks TK Tasakaal ruume. Kursus toimub hoone II korrusel. Sissepääs hoonesse kohe toidupoe kõrval olevast uksest (uks paikneb toidupoe ja lillepoe vahel). Kursuse päevaks pannakse ustele ka vastavad viited, et oleks lihtsam õiget kohta ülesse leida. Pildil kuvatud ka punane nool, kus toimub hoonesse sisenemine (selles tarbeks suurendage pilti, et paremini näha).

Sõiduautot saab parkida maja mitmele küljele, kus on reeglina olemas piisavalt parkimiskohti. Senini on parkimiskohti jagunud maja ümber või maja vahetus läheduses kõigile kursusel osalejatele.

Nõo alevik

Ruum on tunduvalt suurem, sest pildil ei ole kuvatud pinda, mis jääb pildist vasakule ja tahapoole. Pildil olev ruum sisustatakse kursuse päevaks vajamineva inventariga (toolid, lauad, projektor, projektori ekraan jne) vastavalt kursuse temaatikale. Näiteks massaažikursuse korral sisustatakse ruum massaažilaudade ja muu sarnasega.

70 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus.
Loading gif