Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Massaaž ja rüht

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Pakume unikaalset e-kursust „Massaaž ja rüht“, mis on väga suure praktilise väärtusega! Miks? Kui Teil on olemas teadmised, millised skeletilihased rühi muutuste korral nõrgaks muutuvad ja millised pingesse lähevad, saab selle põhjal massaaži struktureeritumalt ja suunatumalt teha. Näiteks kui inimesel on vaagen ühelt poolt langenud, antakse e-kursusel ülevaade, kuidas rühti hinnates selle kindlaks saab teha ning milliseid skeletilihaseid sel juhul lõõgastada ja milliseid tugevdada võiks. Kuna omandatud teadmisi saab otseselt praktikas rakendada, oleme seisukohal, et kõnealune e-kursus on väga suure praktilise väärtusega.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Massaaži- ja rühiteemalisel e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Varasemalt peab olema läbitud vähemalt funktsionaalse anatoomia e-kursus või muu sarnane kursus. Põhjus seisneb selles, et eelnimetatud (e-)kursusel omandatakse teadmised skeletilihaste süsteemist; need on väga vajalikud selleks, et rühi muutusi süsteemsemalt mõista. Samuti peab varasemalt olema läbitud vähemalt üks massaažiteemaline (e-)kursus – üks parimaid valikuid oleks klassikaline massaaž, sest sellel (e-)kursusel omandatakse massaaži ABC. Teadmised ja oskused vähemalt ühest massaažiliigist aitavad rühi hindamist massaaži kontekstis paremini mõista ja teadmisi praktikasse üle kanda.

Juhul kui Teil on plaan osaleda massaaži- ja rühiteemalisel e-kursusel, saatke pärast e-kursusele registreerimist funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise (e-)kursuse tunnistuste koopiad aadressile koolitused@multifarius.ee. Kui olete funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise e-kursuse läbinud meie juures, tunnistuste koopiaid saatma ei pea. Lisaks varasematele õpingutele arvestame ka töökogemust; täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

E-kursuse läbimine

Massaaži- ja rühiteemalisel e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis seotakse hiljem  massaaži- ja rühiteemalise e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Massaaži- ja rühiteemaline e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel e-kursuse korraldajale. Kui küsimus(ed) ei vaja pikka vastust, vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel; 2) Zoomi vahendusel; 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse kokku mõlemale osapoolele sobilik täpne kuupäev ja kellaaeg. Juhul kui on võimalik, eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Massaaži- ja rühiteemalise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevad kirjalikud ülesanded ja sooritada valikvastustega testid. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 (reeglina 24) tunni jooksul; seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada massaaži- ja rühiteemalise e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Massaaži- ja rühiteemaline e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. juunil 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

E-kursuse hind:

75 €

Kursuse hind:
75 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
75 €