Kinesioteipimine (teooria)

E-kursus e-ope

Kinesioteipimise e-kursusel omandad teadmised kinesioteipimise põhialustest, erinevatest tehnikatest ning nende rakendamise loogikast, mõjutatavatest skeletilihastest ning nende mõjust rühile, liigestele jne. Ühesõnaga e-kursusel omandad kõik vajaliku selleks, et tagada tugev teoreetiline põhi praktiliseks osaks.

60 €

Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus e-ope

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse ülevaade inimese erinevatest elundkondadest/süsteemidest: seedeelundkond, süda ja vereringe, lümfisüsteem, hingamiselundkond, urogenitaalsüsteem (kuse- ja suguelundid), endokriinsüsteem, närvisüsteem ja meeleelundid. Elundkonna piires omandatud teadmistele, selgitatakse e-kursusel ka erinevaid seoseid teiste elundkondade/süsteemide vahel. Näiteks kuidas neerupealise toodetavad hormoonid mõjutavad teiste elundite tööd või kuidas lümfisüsteem ja vereringesüsteem on omavahel seotud.

125 €

Funktsionaalne anatoomia

E-kursus e-ope

Funktsionaalne anatoomia kursusel õpid selgeks üle 100 erineva skeletilihase, teades kursuse lõpus nii lihaste eesti- kui ka ladinakeelset nimetust. Samuti omandatakse sellel kursusel teadmised lihaste algus- ja kinnituskohtadest, nende funktsioonidest nagu painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, rotatsioonid, deviatsioon jne. Tegemist on kursusega, mis loob aluse selleks, et kuidas toimib inimkeha skeletilihaste tasandil. Nt millised lihased vastutavad rühi muutuste eest ehk mis lihased tekitavad nõgusselgsust, mis sirgselgsust või millised lihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised lihased moodustavad jällegi jalavõlvid (pikivõlvid ja ristivõlv) jne. Inimkeha saab sellel kursusel täiesti uue dimensiooni.

125 €

Tööõigus

E-kursus e-ope

Tööõiguse e-kursusel omandate iseseisva töö käigus teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel oskate tööõiguse e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse juhendaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

125 €