Loading All courses

« All courses

Thai massage

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi

Short overview and structure of the e-course

TAI massage could be classified as one of the most beneficial types of massage from the point of view of a person's health, as practically all skeletal muscles, joints, and other systems of the human body are affected during a massage session. The TAI massage is performed while the client is in different positions: prone, supine, side-lying, or sitting. The TAI massage is performed either on the floor on a special mat or a massage table. Using different positions during the massage session ensures that the TAI massage thoroughly affects the skeletal muscles, ligaments, joints, and other structures. Therefore, TAI massage can be considered one of the most beneficial types of massage that has developed over time in the massage field. TAI massage has also been referred to as TAI yoga massage, which indirectly specifies the benefits of this type of massage for the human body.

Prerequisites for enrolling in an e-course

TAI massaaži e-kursusel võivad osaleda kõik, kellel on soov omandada teadmised TAI massaažist. Eeltingimusi koolitusel osalemiseks seatud ei ole, sest TAI massaaž on oma loomult teistsugune massaažiliik võrreldes tavaliste läänelike massaažiliikidega, nagu klassikaline massaaž, spordimassaaž, segmentmassaaž, lümfimassaaž jne.

Completion of the e-course

TAI massaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse TAI massaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

TAI massaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

TAI massaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada TAI massaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

TAI massaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. jaanuaril 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
75 €