Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Kinesioloogia

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

eesti keel

Kursuse maht:

50 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 50 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Kinesioloogiat defineeritakse kui liikumisõpetust. Eelnev määratlus võib olla natukene üldine, sest kinesioloogia ühendab anatoomia, füsioloogia, füüsika jt valdkondi. Kinesioloogia on inimese liikumise teaduslik uurimine; selle eesmärk on mõista, kuidas inimkeha liigub ning reageerib kehalisele tegevusele. Kuna kinesioloogia ühendab palju erinevaid valdkondi, siis sisuliselt pole mõistlik kinesioloogiat enne läbima hakata, kui on omandatud piisavalt alusteadmisi. Kui on omandatud piisavalt alusteadmisi inimkeha toimimisest ning edukalt on läbitud kinesioloogia, alles siis võib öelda, et olete teinud ülisuure sammu edasi, et mõista inimkeha toimimist just liigutuste konktekstis.

Kinesoloogia e-kursuse struktuuri leiad tulevikus siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Kinesioloogia e-kursusel osalemiseks on kehtestatud kaks eeltingimust: varasemalt peab olema läbitud funktsionaalse anatoomia ja inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursus. Põhjus selles, et eelnimetatud e-kursustel omandatakse teadmised inimkeha skeletilihaste ja teistest süsteemidest; samuti omandatakse teadmised inimkeha põhilistest liigutustest. Need teadmised on väga vajalikud selleks, et süsteemsemalt mõista tehtavaid liigutusi skeletilihaste ja liigeste kontekstis, sest kinesioloogia e-kursusel käsitletakse neid teemasid veelgi detailsemalt.

Juhul kui Teil on plaan osaleda kinesioloogia e-kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke meile e-kirja teel (koolitused@multifarius.ee) inimese anatoomia ja füsioloogia ning funktsionaalse anatoomia kursuste tunnistuste koopiad. Kui olete need kursused meie juures läbinud, siis tunnistuste koopiaid saatma ei pea. Lisaks varasematele õpingutele, arvestame ka töökogemust; täpsema info saamiseks võtke meiega e-kirja teel ühendust.

E-kursuse läbimine

Kinesioloogia e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse kinesioloogia e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Kinesioloogia e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kinesioloogia e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid ülesandeid: lühiküsimustele vastamine, testide sooritamine, protsesside kirjeldamine, liigutuste analüüs jne. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada e-kursuse läbimist?

Kinesioloogia e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. augustil 2024. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

E-kursuse hind:

100 €

Kursuse hind:
100 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
100 €