Inimese anatoomia ja füsioloogia

Inimese anatoomia ja füsioloogia kursus sobib väga hästi nendele, kes soovivad saada ülevaate inimese anatoomiast ja füsioloogiast. Kursusel tuuakse näiteid elus enesest, mis seotakse anatoomia ja füsioloogiaga. Nt millised mehhanismid leiavad organismis aset, kui massöör soovitab seansijärgselt kliendil vedelikku (vett) tarbida. Samuti tuuakse näiteid, et kui inimene joob vee asemel alkoholi, siis mis muutused organismis leiavad aset.  Lisaks eelnevale käsitletakse herilase/mesilase nõelamist ning sellega kaasnevad muutused jne. 

Inimese anatoomia ja füsioloogia kursusel kasutatakse arusaadavat sõnavara, et kursusel osalejatel oleks elundkondasid lihtsam mõista. Erialase terminoloogia kasutamine kursusel on mõõdukas ja kui raske termineid kasutatakse, siis selgitatakse neid igakülgselt.

Õpingute alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimused puuduvad ja osaleda võivad kõik, kes soovivad saada uusi teadmisi anatoomia ja füsioloogiast.

Kursuse kestus ja maht

Kursus toimub erinevates formaatides ja mahu jaotus sõltub kursuse läbiviimise formaadist. Täpsem info leitav kursuse registreerimisvormi juurest. 

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid

Inimese anatoomia ja füsioloogia kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Sellest tulenevalt väljastatakse kursusel osalejale tunnistus, kui kursusel osaleja saavutab kehtestatud õpiväljundid. Tõend väljastatakse kursusel osalejale siis, kui kursusel osaleja ei saavutanud kõiki õpiväljundideid, kuid kursusel osaleja võttis osa 70% õppetööst. 

Inimese anatoomia ja füsioloogia temaatika

 • sissejuhatus kursusesse
 • rakk, kude
 • nahk
 • veri, süda ja vereringe
  • suur- ja väike ehk kopsuvereringe
  • arterid ja veenid, kapillaarid
  • südame kojad ja vatsakesed
  • südameseina ehitus
  • südame klapid
  • südamelihase kontraktsioon ja erutusjuhtesüsteem
  • südame tsükkel
  • vererõhk ja verevool, perifeerne takistus, veresoonte laienemine, veresoonte ahenemine
  • aju vereringe
  • vereringe regulatsioon
  • šokk ja minestus
  • loote vereringe
 • lümfisüsteem
 • organismi vedelikud
  • rakusisesed
  • rakuvälised
  • osmootne rõhk, kolloidosmootne rõhk
  • vedelikuvahetus rakkude ja koevedeliku vahel, vere ja koevedeliku vahel
  • turse tekkemehhanism
 • organismi kaitsereaktsioonid
 • hingamine
  • hingamisteed
  • keskseinand
  • hingamislihased
  • hingamismahud
  • gaasivahetus
  • hemoglobiin
  • hingamise regulatsioon
 • seedimine
 • kuseeritus
 • ainevahetuse regulatsioon
  • mediaatorid ehk signaalained
  • retseptorid ehk vastuvõtjad
  • hormoonid ja toimemehhanismid, tagasiside
  • hüpotalamus ja hüpofüüs
  • neerupealised (koor ja säsi)
  • veetasakaal
  • happe-alusetasakaal
  • energiatasakaal
 • soojusregulatsioon
 • meeleelundite talitlus
 • närvisüsteem
  • kesknärvisüsteem
   • peaaju
    • suuraju
    • vaheaju
    • keskaju
    • sild
    • väikeaju
    • piklikaju
   • seljaaju
  • perifeerne närvisüsteem
   • kraniaal- ja spinaalnärvid
   • autonoomse närvisüsteemi perifeersed osad
  • sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem 

Mis kursust võiks veel läbida?

Inimese anatoomia ja füsioloogia kursus katab päris suure osa inimkehast, kuid skeletilihaste osakaal on  sellel kursusel tagasihoidlik. Kui soovid omandada ka põhjalike teadmisi skeletilihastest, siis on soovituslik läbida ka funktsionaalse anatoomia kursus.

Millal toimub järgmine inimese anatoomia ja füsioloogia kursus?

Koolituste ajakava leiad siit.