Müofastsiaalsed liinid, 1. osa (4 liini)

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine
Kursuse lühitutvustus

Müofastsiaalsete liinide üheks eestvedajaks läbi aastate on olnud T.Myers. Välja arendatud müofastsiaalsed liinid on nn. ahelad, mis koosnevad mitmest erinevast skeletilihasest, mis ühenduvad teineteisega fastsiate abil. Nt tagumise pindmise liini moodustavad säärelihased, reie tagumise rühma lihased, selgroosirgestaja jne. Kokku on müofastsiaalseid liine üle 10 ja neid saab liigitada mitmeti. Lisaks on kasutusele erinevad nimetused nagu müofastsiaalsed  lingud/ahelad/meridiaanid jne. Meie kasutame terminina müofastsiaalsed liinid.

Korraldataval müofastsiaalsete liinide esimese osa kursusel käsitletakse nelja müofastsiaalset liini: tagumine pindmine liin (TPL), eesmine pindmine liin (EPL), külgmine liin (KL), spiraalliin (SL). Müofastsiaalsed liinid võetakse kursusel lihashaaval osadeks ning tuuakse välja oluline, mis on seotud konkreetse müofastsiaalse liiniga (liigesega). Nt millised müofastsiaalsed liinid on seotud kukekannuse tekke või millised liinid on seotud sirgselgsusega jne.

Koolituse kestvus ja maht

Koolitus toimub ühel päeval ja tegemist on teooria kursusega. Selle maht on 6 akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpingute alustamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad. Soovituslik võiks olla varasema kogemuse olemasolu (massöör, füsioterapeut, kinesioteipija, treener jne), kuid see ei ole eelduseks.

Müofastsiaalsete liinide 1. osa kursusel õpiväljundite saavutatust ei hinnata. Sellest tulenevalt väljastatakse osalejale tõend koolituse läbimise järgselt.

Müofastsiaalsete liinide I osa kursuse temaatika alateemade kaupa
 • sissejuhatus (olulised terminid, liinide liigitamise alused jne);
 • müofastsiaalsed liinid ja seda moodustavad skeletilihased:
  • tagumine pindmine liin
  • eesmine pindmine liin
  • külgmine liin
  • spiraalliin
 • seosed müofastsiaalisete liinide vahel;
 • situatsioonülesannete lahendamine;
 • kokkuvõte.
Seos teiste kursustega?

Müofastsiaalsetest liinidest on koostatud kaks erinevat kursust. Peale I osa kursust on soovitav läbida ka II osa kursus, sest seal arendatakse I osa teadmisi edasi. II osa kursusele saad registreerida siit.