Saun ja selle mõju organismile

Kursuse lühitutvustus

Saun on koht, mille temperatuur on on vahemikus 70-100 kraadi. Saunas käimine ei ole reeglina kallis ja see on igale eestlasele kättesaadav. Paljud käivad saunas vähemalt ühe korra nädalas. Üldiselt sobib saun enamikele inimestele, sest selle temperatuur ja niiskusaste on lihtsasti reguleeritavad. Samas võiks saunast saadav kasu olla eriti suur selliste elukutsete esindajatel nagu on sportlased, tuletõrjujad, kaitseväelased jne. Nemad peavad teatud tingimustes toime tulema väljastpoolt tuleva suurema kuuma talumisega (nt sportimine kuumas kliimas) ja saun aitab sellistel juhtudel paremat ettevalmistust tagada sellisteks olukordadeks. Samas ei ole saun ainult noortele mõeldud, vaid sobib ka eakatele ja teatud haiguste korral. On leitud, et saun omab positiivset mõju paremaks toimetulekuks selliste haigustega nagu on diabeet ja kõrgenenud vererõhk. Samuti aitab saun ennetada traumasid ja tagab kohati ka valuvaigistava  toime. Lisaks eelnevale, aitab saun ka inimesel kiiremini taastuda, kui doseering on optimaalne.

Saunas käies on väga tähtis teada, et mida peaks sööma/jooma, kuna seda tuleks teha ja milliste kolmandate sekkuvate teguritega peaks veel saunas käies arvestama (nt eelnev füüsiline töö). Samuti käsitletakse kursusel ka seda, et kas saun alandab kehakaalu ja kui saun seda teeb, siis millised tegurid seda soodustavad ja mille arvel kehakaalu langemine aset leiab (siin on üks kaasaegne lähenemine, mida kursusel arutatakse). Samuti käsitletakse asendeid, mida saunas käies tuleks kasutada või õigem oleks öelda, mis on ühe asendi plussid ja teise miinused.

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad, sest käesolev kursus on jõukohane enamikele inimestele. Saunas käimine ei ole kursuse osalemise eelduseks ning kes soovib ainult teooriat omandada, siis see võimalus on igati olemas.

Koolituse kestus ja maht

Koolitus toimub ühel päeval ning selle kestus on 6 akadeemilist tundi, millest kõik on teooria. 

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid

Koolitusel ei hinnata õpiväljundite saavutatust. Sellest tulenevalt väljastatakse osalejale tõend.

Koolituse temaatika

 • sauna liigid ja spetsiifiline toime;
 • sauna mõju organismile (üldistatult ja skemaatiliselt) ning analüüs läbi erinevate haiguste;
 • esmatasandi meetod hindamaks, et kas sauna võiks minna või mitte; “rusikareegel”;
 • intensiivsuse ja regulaarsuse olemus ja tähtsus saunatamises;
 • varasema saunakogemuse roll;
 • sauna temperatuur ja õhuniiskus; lõhna ja viha mõju organismile;
 • saunas oleku aeg, valitav kehaasend, jahutamine;
 • saunaga kaasnevad ohud;
 • söömine ja vedeliku tarbimine seoses saunas käiguga;
 • toiduained, toitained, vitamiinid ja mineraalid; näidisversioonid;
 • tegevused mis mõjutavad saunas käiku;
 • sauna kombinatsioon teiste teraapiate ja treeningutega (nn sport ja saun);
 • sauna ja kehakaalu omavaheline seos ning seda mõjutavad tegurid;
 • ühisosad teiste teraapiatega/distsipliinidega
 • situatsioonülesannete lahendamine;
 • eksiarvamused ja muud olulised põhimõtted.

Millist kursust võiks veel läbida?

Sauna kursus hõlmab endast päris palju alusteadmisi anatoomist ja füsioloogiast. Seega on soovitav läbida ka meie poolt korraldatav anatoomia ja füsioloogia kursus, mille õppekava leiad siit. Sealt saad vajalikud teadmised, et kuidas töötab süda, kopsud, vereringe, aju jne. Need teadmised on vajalikud, sest temperatuuri tõustes muutuvad hingamissagedus, pulsi väärtus, paraneb ainevahetus, ajuvereringet mõjutatakse jne.