Kes me oleme?

Oleme põhiliselt koolitustele ja e-kursustele spetsialiseerunud firma.

Meie missioon

Meie eesmärgiks on aastaks 2025 välja arendada üks toimivamaid e-kursuste süsteeme Eestis, tehes e-kursuseid tervise-, õigusalastel ja teistel teemadel.

Mida me teeme?

Korraldame nii traditsioonilisi kontaktõppes tehtavaid koolitusi kui ka e-kursuseid. Samuti osutame õigusabiteenust, kirjalikku tõlketeenust ja nõustame kliente teistes küsimustes.

MULTIFARIUS OÜ (registrikood 14107492)

Täienduskoolitusasutus TeadmisteRadar (EHISe ID: 20512, majandustegevusteate nr 236642)

MULTIFARIUS OÜ alustas tegevust 2016. aasta teises pooles. Mõni kuu hiljem sai eelneva põhjal loodud täienduskoolitusasutus “TerviseRadar”, mille nime all korraldasime terviseteemalisi ja teisi sarnaseid koolitusi (näiteks kinesioteipimine, massaažikoolitused jne) 2022. aasta sügiseni. Eelnevaga tegime Tartus algust 2017. aasta esimeses pooles, kus esimesel üüripinnal Tartus Vaksali tänaval korraldasime klassikalise massaaži kursuse. Alates sellest ajast oleme tegutsenud aktiivselt, välja arvatud koroonaperiood, kus tegevus jäi riiklike piirangute tõttu tagasihoidlikumaks. 2017. aasta suveks olid meie esimesed kursused Tartus maksimaalselt täitunud ja sama aasta lõpus alustasime koolituste korraldamist ka teistes linnades. 2019. aasta lõpu seisuga olime jõudnud suures enamuses Eestimaa läbi sõita.

2019. aasta sügisel lisandus meie programmi e-õpe. E-õppe/e-kursuste abil loodame kursused teha igale potentsiaalsele kliendile Eestimaal kättesaadavaks sõltumata asukohast. E-kursustena pakume 2022. aastal nii tervise- kui ka õigusalaseid jms kursuseid. Õigusalaste kursuste korraldamist alustasime 2021. aasta sügisel, kus esimeseks kursuseks oli tööõiguse (e-)kursus. 2021. aasta suvel alustasime ka õigusabiteenuse pakkumist põhiliselt haldus- ja tsiviilasjades. 

26.09.2022 muutus meie täienduskoolitusasutuse nimetus “TerviseRadar”, kus täienduskoolitusasutuse uueks nimeks sai “TeadmisteRadar”. Nimevahetuse põhjus peitub asjaolus, et lisaks tervisealastele kursustele on plaanis laiendada koolituste ampluaad, seetõttu uus nimi sobib pakutavate kursustega paremini.

2022. aasta lõpus võtsime kasutusele Zoomi keskkonna, kus viime läbi erinevaid koolitusi, nõustamisi, individuaalõpet jms.

2023. aastal alustasime igakuiste konsultatsioonide korraldamist Zoomis, et seeläbi toetada kursusel osalejate õppeprotsessi. Samuti lisandus meie teenuste nimekirja kirjalik tõlketeenus, kus ennekõike aitame klientidel tõlkida keerulisi erialatekste (näiteks õigustekstid). 

2023. aasta sügisel saab meie koduleht kolmkeelseks (eesti, inglise ja vene keel). Selle aasta sees valmib ka esimene inglise keelne e-kursus – “Human anatomy and physiology”.  Samuti võtame täiendava maksevahendina kasutusele PayPal-süsteemi. 

Meie tegevusele/koolitustele antud tagasiside leiad siit.  

MULTIFARIUS OÜ (TeadmisteRadar) asutaja: Henry Kristoving