Loading All courses

« All courses

Lymphatic System from the Perspective of the Masseur's Profession

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi: iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

E-kursusel “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” on kesksel kohal kaks asja: lümfisüsteem ja massööri eriala. Massaažil on palju kasulikke toimeid inimkehale. Massaažiga saab mõjutada inimkeha erinevaid süsteeme, sh ka lümfisüsteemi. Lümfisüsteemi saab omakorda käsitleda mitmest aspektist (nt immuunsüsteemi vaates, tursete tekke jne) lähtuvalt. Samuti saab lümfisüsteemi mõjutada erinevate massaažiliikidega; küsimus on, et mis ulatuses massaaž mõjutab lümfisüsteemi ja millist mõju avaldab inimkehale kui tervikule. Sellest tulenevalt e-kursusel võetakse detailselt osadeks inimese lümfisüsteem ning analüüsitakse erinevaid osasid (lümfi)massaažist lähtuvalt. Analüüsi ei teostata ainult lümfimassaaži, vaid ka teiste massaažiliikide põhiselt.

E-kursuse struktuuri leiad tulevikus here.

Prerequisites for enrolling in an e-course

E-kursusel “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” osalemiseks on kehtestatud üks eeltingimus. Varasemalt peab olema läbitud vähemalt üks massaažiliigi kursus. Põhjus selles, et lümfisüsteemi massaažiga mõjutamist on kõige parem mõista alles siis, kui on teadmised massaažist.

Juhul kui Teil on plaan osaleda e-kursusel “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt”, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke läbitud massaažiliigi tunnistuse koopia aadressile koolitused@multifarius.ee Lisaks varasematele õpingutele, arvestame ka töökogemust; täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

Completion of the e-course

E-kursusel “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja tempos.

E-kursus “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need e-kirja teel esitada kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

E-kursuse “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet e-kursuse korraldaja poolt. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

When can I start completing the e-course?

E-kursus “Lümfisüsteemist massööri erialast lähtuvalt” avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. aprillil 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-course
75 €