Loading All courses

« All courses

katseaeg

Estonian tax law

E-course

15. September 2025

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

100 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) on 100 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

Eesti maksuõiguse e-kursusel vaadatakse üle nii riiklikud kui ka kohalikud maksud ning nendega seotud õigusaktid ja erisused: tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks, ettevõtlustulu maks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, parkimistasu. 

Eesti maksuõiguse e-kursuse struktuuri leiad tulevikus here.

Prerequisites for enrolling in an e-course

Eesti maksuõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad; sellel võivad osaleda kõik, kes soovivad teadmisi omandada Eesti maksuõigusest.

Completion of the e-course

Eesti maksuõiguse e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse maksuõiguse e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Eesti maksuõiguse e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Eesti maksuõiguse e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid ülesandeid: lühiküsimustele vastamine, testide sooritamine jne. Kirjalikele ülesannetele antakse ka kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

When can I start completing the e-course?

Eesti maksuõiguse e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. septembril 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

katseaeg
Price of the e-course:

200 €

Hind:
200 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
200 €