Loading All courses

« All courses

Massage and posture

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

We offer an e-course such as "Massage and the Posture," which is a very high practical value e-course. Why? If you have the knowledge of which skeletal muscles become weak when the posture changes and which ones become tight, then you can perform massage in a more structured and targeted way. For example, a person has a drop on one side of the pelvis; based on this, the e-course will give you an overview of how to assess the posture to identify the previous. It will also provide answers to which skeletal muscles could be released and which could be strengthened in the case of a specific posture change. Therefore, we believe the current e-course is of very high practical value as the knowledge gained can be implemented.

Prerequisites for enrolling in an e-course

Massaaži ja rühiteemalisel e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Varasemalt peab olema läbitud vähemalt Functional Anatomy e-course või muu sarnane kursus. Põhjus selles, et eelnimetatud e-kursusel omandatakse teadmised skeletilihaste süsteemist, mis on väga vajalik, et süsteemselt mõista rühi muutusi. Samuti peab varasemalt olema läbitud vähemalt üks massaažiteemaline kursus – näiteks klassikaline massaaž oleks üks parimaid valikuid, sest sellel kursusel omandatakse massaaži ABC. Teadmised ja oskused massaažist aitavad paremini süsteemi mõista ja teadmised praktikasse üle kanda.

Juhul kui Teil on plaan osaleda massaaži ja rühiteemalisel e-kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise kursuse tunnistuste koopiad aadressile koolitused@multifarius.ee. Kui olete funktsionaalse anatoomia ja massaažiteemalise kursuse meie juures läbinud, siis tunnistuste koopiaid saatma ei pea. Varasemate õpingute osas asemel arvestame ka töökogemust; täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

Completion of the e-course

Massaaži ja rühiteemalisel e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse massaaži ja rühiteemalise e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Massaaži ja rühiteemaline e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel e-kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Massaaži ja rühiteemalise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada massaaži ja rühiteemalise e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Massaaži ja rühiteemaline e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. juunil 2025. aastal. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
75 €