Loading All courses

« All courses

Sauna and its effects on the body

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

25 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 25 ak.t.

Short overview and structure of the e-course

Saun on koht, kus temperatuur on tavaliselt vahemikus 60–100 kraadi. Saunas käimine ei ole reeglina kallis tegevus ning seetõttu on see paljudele kättesaadav. Paljud inimesed käivad saunas vähemalt korra nädalas; mõni palju rohkem. Üldiselt sobib saun enamikele inimestele, sest saunatemperatuur, niiskusaste jms on lihtsasti reguleeritav. Saunast saadav kasu võiks eriti suur olla selliste elukutsete esindajatel nagu on sportlased, tuletõrjujad, kaitseväelased jne. Nemad peavad teatud tingimustes toime tulema suurema kuuma talumisega (nt sportimine kuumas kliimas) ja saun aitab ekstreemseteks olukordadeks paremat ettevalmistust tagada. Samas ei ole saun ainult noortele ja tervetele inimestele mõeldud, vaid sobib ka eakatele ja teatud haiguste korral. On leitud, et saun omab positiivset mõju paremaks toimetulekuks selliste haigustega nagu diabeet ja kõrgenenud vererõhk. Samuti aitab saun ennetada traumasid ja tagab mingi piirini ka valuvaigistava toime. Lisaks eelnevale, aitab saun ka inimesel kiiremini taastuda, kui doseering on optimaalne. Järelikult on saunal palju positiivseid mõjusid ning e-kursusel analüüsitakse neid.

E-kursuse struktuuri leiad tulevikus here.

Prerequisites for enrolling in an e-course

E-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad ning sellel võivad osaleda kõik, kes soovivad omandada põhjalike teadmisi saunast ja selle mõjust organismile.

Completion of the e-course

Saunateemalisel e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja tempos.

Saunateemaline e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimisel küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Saunateemalise e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Samuti tuleb sooritada lõpptest ja kirjalik arvestus. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

When can I start completing the e-course?

Saunateemaline e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. märtsil 2025. aastal. Koostame kõiki e-kursuseid vastavalt ajakavale.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-course
75 €