Loading All courses

« All courses

Situational massage

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

50 akadeemilist tundi, millisest iseseisev töö (sh e-õpe) on 50 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

The Situational Massage e-course is based on Western massage theory. Its aim is to help the masseur find different approaches to different problems (e.g., joint problems). For example, if a person has pain in the right knee joint, the e-course will suggest different approaches to help the client relieve (reduce) the knee pain. The masseur will be able to put this knowledge into practice.

E-kursuse struktuuri leiad hiljem here.

Prerequisites for enrolling in an e-course

There are prerequisites for participation in the Situational Massage e-course. To participate in the Situational Massage e-course, you must fulfill at least the following requirements:

  1. läbitud peab olema klassikalise massaaži kursus või e-kursus;
  2. lisaks klassikalise massaaži kursusele või e-kursusele, peab olema läbitud veel 3 massaažiteemalist kursust või e-kursust;
  3. läbitud peab olema inimese anatoomia ja füsioloogia baastasandi kursus või e-kursus;
  4. läbitud peab olema funktsionaalse anatoomia baastasandi kursus või e-kursus baastasandil.

Juhul kui Teil on plaan osaleda situatsioonipõhise massaaži kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke tunnistuste koopiad aadressile koolitused@multifarius.ee. Juhul kui olete need kursused või e-kursused meie juures läbinud, siis tunnistuste koopiaid saatma ei pea.

Completion of the e-course

Situatsioonipõhise massaaži e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse situatsioonipõhise massaaži e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Situatsioonipõhise massaaži e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Situatsioonipõhise massaaži e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada situatsioonipõhise massaaži e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Situatsioonipõhise massaaži e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. oktoobril. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

100 €

Hind:
100 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
100 €