Loading All courses

« All courses

Myofascial lines

E-course

Language of the course:

Estonian language

Course volume:

30 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö (sh e-õpe) 30 akadeemilist tundi.

Short overview and structure of the e-course

One of the leaders of myofascial lines has been T. Myers. The developed myofascial lines system consists of several skeletal muscles connected by fasciae. For example, the superficial back line comprises the skeletal muscles of the tibia, the posterior group of skeletal muscles of the thigh, the erector spinae, etc. There are more than ten myofascial lines; they can be classified in various ways. Understanding the myofascial lines requires a strong knowledge of the skeletal muscles to look at the human body from a different perspective and much more systematically.

Prerequisites for enrolling in an e-course

Müofastsiaalsete liinide e-kursusel osalemiseks on kehtestatud eeltingimused. Varasemalt peab olema läbitud vähemalt Functional Anatomy e-course või muu sarnane kursus. Põhjus selles, et eelnimetatud e-kursusel omandatakse teadmised skeletilihaste süsteemist, mis on väga vajalik, et süsteemselt mõista müofastsiaalsete liinide toimimist.

Juhul kui Teil on plaan osaleda müofastsiaalsete liinide e-kursusel, siis pärast e-kursusele registreerimist saatke funktsionaalse anatoomia kursuse tunnistuse koopia aadressile koolitused@multifarius.ee. Juhul kui olete funktsionaalse anatoomia kursuse meie juures läbinud, siis tunnistuse koopiat saatma ei pea.

Completion of the e-course

Müofastsiaalsete liinide e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse müofastsiaalsete liinide e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist.

Müofastsiaalsete liinide e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppides küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib. Juhul kui on võimalik, siis eelistame küsimustele vastamisel täiendava videoklipi loomist e-kursuse juurde.

Documents delivered after the e-course

Müofastsiaalsete liinide e-kursuse läbimise järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse e-kursuse korraldaja poolt kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise mooduli juurde.

Millal saan alustada müofastsiaalsete liinide e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Müofastsiaalsete liinide e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. detsembril. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida 2 aastat.

Price of the e-course:

75 €

Hind:
75 €
Course instructor:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
The course will be held in:
e-ope, + Google Map
75 €