EST

Laavakivimassaaž (viimast korda kontaktõppes korraldame!)

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

The lava stone massage course combines (superficial) massage techniques and heated lava stones (up to 70 degrees). The lava stones are placed in a unique water-filled bowl where they are heated to a specific temperature, and then the warm lava stones are placed on the human body in particular body regions. Depending on the temperature and the shape of the lava stones, they are placed on the human body in such a way that a towel is placed between the lava stone and the skin or, if the shape and temperature of the lava stone allow, it will be placed directly on the skin without a towel. Then, once the lava stones have been placed in some body regions, the massage can be performed to other areas of the body.

80 €
EST

Spordimassaaž (viimast korda kontaktõppes korraldame!)

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Spordimassaaži kursusel omandad teadmised ja oskused, et kuidas teostada spordimassaaži spordialast lähtuvalt. Kursusel õpetatavad massaaživõtted ning teooria peavad tagama kursusel osalejale piisaval hulgal alusteadmisi, et kursuse edukalt läbinu suudab iseseisvalt teostada sportlasele massaaži vastavalt spordialaspetsiifikale. Näiteks milliseid skeletilihaseid ja keha piirkondi tuleks mõjutada kuulitõukajal, milliseid massaaživõtteid sel juhul eelistada, mida vältida jne. Ei ole nii, et spordimassaaži kursusel õpetatakse teatud hulk massaaživõtteid, mille järel öeldakse, et olete nüüd valmis igat sportlast masseerima. Vastupidi spordimassaaži kursusel antakse teadmised ja oskused, et millised erisused on erinevatel spordialadel ja milliseid lähenemisviise saab kasutada. Lisaks eelnevale selgitatakse kursusel osalejatele üldpõhimõtteid treeningloogikast. Näiteks kuidas treeninguid periodiseeritakse, kuidas jaguneb treeningtund jne.

140 €
EST

Kupumassaaž (viimane kontaktaktõppes toimuv massaažikursus!)

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Kupumassaaži kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt, kus massaažiseansi käigus mõjutatavad skeletilihased, kasutatavad massaaživõtted, massaaživõtete suunad ja teised olulised põhimõtted saavad kursusel põhjendatud loogiliste seisukohtadega. Näiteks selgitatakse kursusel osalejatele, miks teatud massaaživõtteid tehakse silikoonkuppudega ühes suunas ning miks ei tehta teatud massaaživõtteid teises suunas või miks osa massaaživõtteid silikoonkuppudega tehakse seljal üles-alla, miks osa risti jne. Samuti lahendatakse kupumassaaži kursusel situatsioonülesandeid, et seeläbi oleks teooriat lihtsam praktikaga siduda. Näiteks kuidas teostada kupumassaaži kaelavalu, põlvevalu, seljavalu, õlavalu jne korral.

80 €
EST

Kinesioteipimine (viimane kursus kontaktõppes!)

Hotell Citybox, Tallinn Laeva 1, Tallinn

The kinesio taping course is a combination of many different kinesio taping techniques. The course is offered in both face-to-face and e-learning formats!

100 €
EST

Human anatomy and physiology

E-course e-ope

The Human Anatomy and Physiology e-course will give an overview of all the human organs or systems: digestive, cardiovascular, lymphatic, respiratory, urogenital: urinary and genital, endocrine, nervous and sensory systems. In addition to the knowledge acquired within the organs, the various links between other organs/systems are also explained. For example, how hormones produced by the adrenal gland affect the functioning of other organs, or how the lymphatic and circulatory systems are related. By the end of the e-course, you will have acquired the basic knowledge to better understand the functioning of the human body as a whole.

150 €
EST

Functional anatomy

E-course e-ope

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel õpid selgeks kuskil 100 erinevat skeletilihast, teades e-kursuse lõpus skeletilihaste eesti- kui ka ladinakeelseid nimetusi. Samuti omandad baasteadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, mille abil tuletatakse skeletilihaste funktsioonid ja erialane terminoloogia: painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, rotatsioonid, protraktsioon, supinatsioon jne.  Funktsionaalne anatoomia loob aluse inimkeha toimimiseks skeletilihaste (ennekõike funktsioonide) tasandil. Näiteks millised skeletilihased vastutavad rühi muutuste eest: mis skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, mis sirgselgsust või millised skeletilihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised skeletilihased moodustavad jalavõlve (pikivõlvid ja ristivõlv) jne. Samuti tuuakse e-kursusel näiteid, kuidas rinna lihaste pinge võib soodustada kaelavalu teket, kuidas reie lihaste pinge võib tekitada kaelavalusid ja samas võib vähendada puusaliigese liikuvust jne.

150 €
EST

Classical massage

E-course e-ope

Do you want to learn classical massage as an e-course only? We have created the opportunity for you to do so because the e-course in classical massage is designed so that you can learn classical massage without attending a face-to-face course.

75 €
ENG

Human anatomy and physiology

E-course e-ope

The Human Anatomy and Physiology e-course provides an overview of all the human organs or systems: digestive, cardiovascular, lymphatic, respiratory, urogenital: urinary and genital, endocrine, nervous and sensory. In addition to the knowledge acquired within the organs, the various links between other organs/systems are also explained. For example, how hormones produced by the adrenal gland affect the functioning of other organs, or how the lymphatic and circulatory systems are interconnected. By the end of the e-course, you will have a better understanding of the functioning of the human body as a whole.

150 €