Õppekavarühm 

Teraapia ja taastusravi

Koolituse kestvus ja maht

Kursuse maht on 8 akadeemilist tundi. Sellest teooria moodustab 1 ja praktiline harjutamine 7 akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on varasema massaažialase täienduse olemasolu. Nt on läbitud klassikaline massaaž või mõni muu sarnaste aluspõhimõtetega massaažiliik.

Õpiväljundid ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

TAI jalamassaaži kursusel hinnatakse õpiväljundite  saavutatust. Selleks tuleb sooritada praktiline arvestus (TAI jalamassaaži tervikseansi läbi viimine) ning selle eduka läbimise järgselt väljastatakse osalejale tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutatuse korral väljastatakse tõend.

Kehtestatud õpiväljundid:

  • oskab seansiks eelseada töökoha;
  • teostab TAI jalamassaaži tervikseansi omandatud teadmiste raames ehk teostab võtteid nii massaažipulgaga kui ka ilma;
  • mõistab jalale vajutatavate punktide olemust;
  • teab ja rakendab ergonoomilisi võtteid seansi käigus.

Koolituse temaatika:
  • näidustused ja vastunäidustused massaažiseansiks;
  • töökoha ettevalmistamine;
  • seansi ülesehitus;
  • TAI jalamassaažis kasutatavad massaaživõtted;
  • jalal paiknevad punktid (siseelundid, skeletilihased jne).
Mida veel läbida?

TAI jalamassaažis tehakse võtteid piirkonnas, kuhu kinnituvad müofastsiaalsete liinide perifeersed osad. Seega on soovituslik läbida ka müofastsiaalsete 1. osa ja 2. osa kursus.