Teraapia ja taastusravi

Kursuse maht ja kestus 

TAI jalamassaaži kursuse maht on 6 akadeemilist tundi, millest teooria moodustab 1 ja praktiline harjutamine 6 akadeemilist tundi. 1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga. 

Tai jalamassaaži kursus toimub ühel päeval või kahel õhtul. 

Õpingute alustamise tingimused

TAI jalamassaaži kursusel võivad osaleda kõik soovijad, kellel on suur huvi omandada teadmised ja oskused TAI jalamassaažist. Eeltingimusi koolitusel osalemiseks kehtestatud ei ole, sest TAI jalamassaaž ei ole keeruline massaažiliik, mida õppida ja iseseisvalt praktiseerida.

Kehtestatud õpiväljundid, nende hindamine ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

TAI jalamassaaži kursusel hinnatakse õpiväljundite  saavutatust. Õpiväljundite saavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tunnistus. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb kursusel osalejal sooritada praktiline arvestus: TAI jalamassaaži tervikseansi sooritamine. Õpiväljundite mittesaavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tõend.

Kehtestatud õpiväljundid

Kursusel osalejal: 

  1. oskab TAI jalamassaažiseansiks eelseada töölaua;
  2. oskab iseseisvalt teostada TAI jalamassaaži tervikseansi omandatud teadmiste piires, rakendades massaaživõtteid nii kätega kui ka spetsiaalsete massaažipulkadega; 
  3. mõistab TAI jalamassaaži mõju erinevatele inimkeha süsteemidele ja seeläbi oskab mõjutada säärel ja jalal olevaid punkte.