Arhiiv: Sündmused

Kupumassaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Kupumassaaži kursus on koostatud lääneliku massaažiteooria põhiselt, kus massaažiseansi käigus mõjutatavad skeletilihased, kasutatavad võtted ja muud olulised põhimõtted (näiteks massaaži näidustused ja vastunäidustused) saavad kursusel põhjendatud loogiliste seisukohtadega. Samuti selgitatakse kursusel osalejatele, miks ühte massaaživõtet kuppudega tuleb teha ühes suunas ning miks ei tehta teatud massaaživõtet teises suunas (näiteks miks osa võtteid seljal tehakse üles-alla ja miks osa risti).

80 €

Massaaž ja testimine

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Massaaž tähendab reeglina seda, et massöör oma kätega teostab kliendile massaaži. Samas kui eesmärgiks on massaažist maksimaalset kasu saada, siis enne massaažiseanssi tuleks läbi viia testimine. Testimist saab vaadata kahest aspektist: skeletilihaste testimine ning ka liigeste testimine. Samas on eelnevad testimised teatud ulatuses läbi põimunud. Seega praeguse kursuse eesmärgiks on anda kursusel osaleja teadmised, kuidas toimub või kuidas võiks toimuda massaaži valdkonnas testimine ning kuidas saaks saadud andmeid massaaži tehes rakendada. Näiteks kui testimisel selgub, et kliendi reie tagumise rühma lihaste elastus ei ole mõlemal reie poolel võrdsed, siis milliseid skeletilihaseid võiks massaažiga mõjutada. Võtame veel ühe näite. Kui inimesel on puusaliigeses limiteeritud siserotatsioon, siis milliseid piirkondi võiks massaažiga mõjutada, et tagada puusaliigeses optimaalne liikuvus. Eelnevatele küsimustele aitab testimine  vastuseid leida. Kursusel koos paarilisega harjutatakse erinevaid testimise võimalusi ning hiljem tõlgendatakse saadud andmeid, läbi mille leitakse, millised skeletilihased võiksid testitaval olla nõrgad, millised tugevad ning milliseid piirkondi võiks massaažiga mõjutada ja milliseid mitte.

70 €

Kinesioteipimine (2 in 1)

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Kinesioteipimise kursuse 2 in 1 tähendab seda, et kui varasemalt oli meil kinesioteipimise 1. osa kursus (lihaspõhised tehnikad) ühel päeval ja kinesioteipimise 2. osa kursus (nn jätkukursuse tehnikad) teisel päeval, siis nüüd oleme tehniliste võimaluste arenemise tulemusel kaks kursust liitnud üheks tervikuks ehk teinud kahest kontaktõppepäevast ühe pikema kontaktõppepäeva ning lisandunud on e-õpe (videoloengud)! Kuna teooria moodustab päris suure osa kinesioteipimise kursustest, siis lahendasime asja sel viisil, et teooria toimub edaspidiselt suures ulatuses veebis e-kursusena. Väga üksikud teemad teooria osas tulevad teemaks kontaktõppel.

100 €

Spordimassaaž

Oja 12, Nõo Oja 12, Nõo

Spordimassaaži kursus tähendab seda, et kursusel õpetatavad massaaživõtted ja teoreetiline pool peab tagama selle, et kursusel osaleja omandab piisavalt alusteadmisi, et iseseisvalt teostada sportlasele massaaži vastavalt sportlase erialale. Näiteks milliseid skeletilihaseid ja keha piirkondi tuleks mõjutada kuulitõukajal, milliseid massaaživõtteid sel juhul eelistada, mida vältida jne. Ei ole päris nii, et spordimassaaži kursusel õpetatakse teatud hulk võtteid, mille järel öeldakse, et olete nüüd valmis igat sportlast masseerima. Vastupidi spordimassaaži kursusel antakse teadmised, millised erisused on erinevatel spordialadel ja milliseid lähenemisviise saab või mida tuleks kasutada. Lisaks eelnevale selgitatakse kursusel osalejatele üldpõhimõtteid treeningloogikast ja muust sarnasest. Näiteks kuidas toimub treeningute periodiseerimine, kuidas jaguneb treeningtund, mis iseärasused võivad kaasneda seoses traumadega jne. Viimati nimetatud teemadele on pühendatud iga õppepäeva õppetöö esimene osa.

130 €

Kinesioteipimine (teooria)

E-kursus e-ope

Kinesioteipimise e-kursusel omandad teadmised kinesioteipimise põhialustest, erinevatest tehnikatest ning nende rakendamise loogikast, mõjutatavatest skeletilihastest ning nende mõjust rühile, liigestele jne. Ühesõnaga e-kursusel omandad kõik vajaliku selleks, et tagada tugev teoreetiline põhi praktiliseks osaks.

50 €

Inimese anatoomia ja füsioloogia

E-kursus e-ope

Inimese anatoomia ja füsioloogia e-kursusel antakse e-kursusel osalejale ülevaade erinevatest elundkondadest/süsteemidest, milleks on seedeelundkond, hingamiselundkond, närvisüsteem jne. Lisaks elundkonna piires omandatud teadmistele, selgitatakse e-kursusel ka erinevaid seoseid teiste elundkondade/süsteemide vahel.

100 €

Funktsionaalne anatoomia

E-kursus e-ope

Funktsionaalne anatoomia kursusel õpid selgeks üle 100 erineva skeletilihase, teades kursuse lõpus nii lihaste eesti- kui ka ladinakeelset nimetust. Samuti omandatakse sellel kursusel teadmised lihaste algus- ja kinnituskohtadest, nende funktsioonidest nagu painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, rotatsioonid, deviatsioon jne. Tegemist on kursusega, mis loob aluse selleks, et kuidas toimib inimkeha skeletilihaste tasandil. Nt millised lihased vastutavad rühi muutuste eest ehk mis lihased tekitavad nõgusselgsust, mis sirgselgsust või millised lihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised lihased moodustavad jällegi jalavõlvid (pikivõlvid ja ristivõlv) jne. Inimkeha saab sellel kursusel täiesti uue dimensiooni.

100 €