Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tööõigus

P 30. august

125 €
tööõigus

Koolituse õppekava (sh läbitavad teemad) leiad siit.

Kursuse struktuur
 • Õpe toimub moodulitena
 • I moodul: sissejuhatus tööõigusse, õigusaktid, piiritlemine teenuse osutamise lepingutest jne
 • II moodul: töölepingu sõlmimine
 • III moodul: töötaja ning tööandja õigused ja kohustused
 • IV moodul: töö- ja puhkeaeg
 • V moodul: puhkus
 • VI moodul: töötaja vastutuse piirangud
 • VII moodul: töölepingu lõppemine ja üleminek
 • VIII moodul: vaidluste lahendamine
 • IX moodul: töölepingute analüüsimine ja koostamine
 • Kestus: kursuse edukaks läbimiseks kulub aega ca 1-2 kuud.
 • Algus: aktiivse õppetööga alustame 31. augustil.

Kursuse maht: 200 akadeemilist tundi

Kursuse lühitutvustus

Töölepingu seadus on põhiline õigusakt, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahelist õigussuhet, kuid teisi olulisi põhimõtteid on leitavad ka eri- ja üldseadustest.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: tähtajaline ja tähtajatu töölepingu sõlmimine, lepingu kohustuslik vorm, ületunnitöö, summeeritud tööaeg, valveaeg, öötöö, põhipuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus, lepingu ülesütlemise viisid (korraline, erakorraline), ülesütlemise kord, tühisus, hüvitis jne. Samuti tuleb teemaks ka see, et millistel tingimustel saab sõlmida töövõtulepingut ja käsunduslepingut ning mis eristab neid töölepingust.

Kursusel kujundatakse vastused kehtivale õigusele (seadused, määrused), kohtupraktikale (maakohtute, ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikale), seaduse eelnõu seletuskirjadele, seaduste kommentaaridele ja muule teemakohastele allikatele tuginedes. Koolitusel kasutatakse võimalikult arusaadavat keelt, kus tuuakse näiteid elust enesest, et seeläbi paremini mõista kehtestatud õigusnormi sisu ning selle seotust eluliste asjaoludega.

Kursus on põhiliselt koostatud videoloengute baasil, mille järgselt osaleja peab sooritama testid. Lisaks tuleb kursuse edukaks läbimiseks kursuse lõpus koostada 5 töölepingut vabalt valitud valdkonnas, millele koolitaja annab kirjalikult tagasisidet.

Kursuse hind:
125 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
Telefon:
+372 5647 8904
E-mail:
henry.kristoving@multifarius.ee
Kursus toimub:
E-õpe, Eesti + Google Map

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused leiad siit.
Tribe Loading Animation Image