Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Kursuse maht:

200 akadeemilist tundi, millest e-õpe/iseseisev töö moodustab 200 ak. t.

E-kursuse lühitutvustus

Tööõiguse e-kursusel omandate iseseisva töö käigus vajaminevad teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel suudate e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse korraldaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet. E-kursusel osalejatele antakse ka vajaminevad teadmised ja oskused, kuidas orienteeruda õigusaktides ja kohtupraktikas.

E-kursuse struktuur

Tööõiguse e-kursus toimub süsteemil, et iga mooduli jaoks on koostatud videoloengud ja alamoodulid on varustatud vajaliku infoga, mille põhjal kursusel osaleja omandab uued teadmised. Teadmiste kinnistamiseks tuleb sooritada erinevaid teste ja lahendada erinevaid ülesandeid (vastata lühiküsimustele, koostada ülesütlemisavaldused, analüüsida töölepingut), millele antakse reeglina kirjalikult tagasisidet.

Kellele on e-kursus suunatud?

Tööõiguse e-kursus on suunatud eelkõige nendele, kes tunnevad huvi tööõiguse vastu. Olgu selleks kas töötaja või tööandja. E-kursuse eesmärgiks on anda osalejatele piisavalt teadmisi, kuidas tuleks õiguslikult ja õiglaselt töösuhteid reguleerida, arvestades õigusaktides sätestatut kui ka kohtute poolt kujundatud seisukohti.

Muu oluline teave

Tööõiguse e-kursus on kõigile huvilistele registreerimiseks avatud. E-kursusega saab tavaliselt alustada igal ajal ja läbida endale sobivas tempos. Hetkel aga uuendatakse tööõiguse e-kursust, sest töölepingu seadus on teatud ulatuses muutunud ja vastavad muudatused tuleb lisada ka e-kursusele. Seetõttu saab tööõiguse e-kursusele registreerides tööõiguse e-kursuse läbimist alustada alates 4. septembrist.

Moodulõppe kava

Tööõiguse e-kursuse struktuur

Ülevaade

Tööõiguse e-kursus ja koolitaja.

Ülevaade

Kursuse läbimise eeldused, dokumendid ja muu

1.

Täiskasvanuga seotud regulatsioonid

1.1.

Sissejuhatus, õigusaktid ja teised allikad

1.2.

Töölepingu eristamine teistest lepingutest, töötaja kaitse

1.3.

Töölepingu sõlmimine, vorm ja sisu

1.4.

Töölepingu sisu eritingimustel ja töölepingu muutmine

1.5.

Töötaja kohustused

1.6.

Tööandja kohustused

1.7.

Töö- ja puhkeaeg

1.8.

Puhkus

1.9.

Töölepingu lõppemine: lõppemise alused, tagajärjed, ülesütlemise viisid ja kord

1.10.

Töölepingu lõppemine: ülesütlemise tühisus ; töölepingu üleminek

1.11.

Töösuhtega seotud vaidlused ja muud regulatsioonid

2.

Alaealisega seotud regulatsioonid

3.

Lõpptest ja töölepingu koostamine

E-kursuse läbimine: e-kursus on registreerimise hetkest osalejatele avatud 1 aasta.
Kestus: e-kursuse edukaks läbimiseks kulub aega hinnanguliselt 4-10 nädalat.
tööõigus
Kursuse hind:

100 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus.
Loading gif

Kursuse hind:
100 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
Telefon:
+372 5647 8904
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
100% e-kursus
100 €

Registreeri kursusele

Registreerimistingimused ja õppekorraldus.
Loading gif

Telli koolitus või e-kursus!

Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.