Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine

Funktsionaalne anatoomia (ingliskeelse terminoloogiaga)

E-kursus

Kursuse läbiviimise keel:

inglise keel

Kursuse maht:

100 akadeemilist tundi: iseseisev töö (sh e-õpe) 100 akadeemilist tundi.

E-kursuse lühitutvustus ja struktuur

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel õpid selgeks kuskil 100 erinevat skeletilihast, teades e-kursuse lõpus paljude erinevate skeletilihaste nimetusi. Samuti omandad baasteadmised skeletilihaste algus- ja kinnituskohtadest, mille abil tuletatakse skeletilihaste funktsioonid ehk erialane liigutuslik terminoloogia: painutus, sirutus, eemaldamine, lähendamine, siserotatsioon, välisrotatsioon jne. Funktsionaalne anatoomia loob aluse inimkeha toimimise mõistmiseks skeletilihaste – ennekõike skeletilihaste funktsioonide – tasandil. Näiteks millised skeletilihased tekitavad nõgusselgsust, mis skeletilihased tekitavad sirgselgsust või millised skeletilihased muutuvad nõrgaks lampjalgsuse korral, millised skeletilihased moodustavad jalavõlve (pikivõlvid ja ristivõlv) jne.

Funktsionaalse anatoomia e-kursus toimib süsteemil, et iga mooduli jaoks on koostatud videoloengud, mille põhjal omandad uued teadmised skeletilihaste süsteemist. Teadmiste kinnistamiseks tuleb iga (ala)mooduli raames sooritada erinevaid teste ning lahendada kirjalikke ülesandeid.

E-kursuse struktuuri leiad siit.

E-kursusel osalemise eeltingimused

Funktsionaalse anatoomia e-kursus sobib kõigile nendele, kes soovivad nullist skeletilihaste õppimist alustada või kes soovivad varem õpitut meenutada. Samuti annab funktsionaalse anatoomia e-kursus väga hea põhja ka nendele, kes tulevikus plaanivad minna massöör tase 5 kutseeksamile. Funktsionaalse anatoomia teadmistel on kutseeksamil tähtis roll täita. Näiteks manuaalne lihaste testimine põhineb funktsionaalse anatoomia skeletilihaste funktsioonide tundmisel.

E-kursuse läbimine

Funktsionaalse anatoomia e-kursusel osalemiseks tuleb kodulehele registreerida konto, mis hiljem seotakse funktsionaalse anatoomia e-kursusega. Täpsem info edastatakse pärast e-kursusele registreerimist. E-kursust saab läbida endale sobival ajal ja tempos.

Funktsionaalse anatoomia e-kursus põhineb salvestatud videoloengutel. Juhul kui Teil tekib õppimisel küsimusi, saate need esitada e-kirja teel kursuse korraldajale. Kui küsimus ei vaja pikka vastust, siis küsimustele vastatatakse e-kirjaga. Pikema vastuse korral eelistame vastamisel kolme varianti: 1) telefoni teel või 2) Zoomi vahendusel või 3) täiendava videoklipi loomine e-kursuse juurde. Kahe esimese variandi korral lepitakse täpne kuupäev ja kellaaeg kokku, mis mõlemale sobib.

E-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Funktsionaalse anatoomia e-kursuse järgselt väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamiseks tuleb teha erinevaid kirjalike ülesandeid (lühiküsimustele vastamine jne) ja sooritada valikvastustega teste. Kirjalikele ülesannetele antakse kirjalikku tagasisidet. Kirjalikud tööd vaadatakse üle ja tagasisidestatakse 24–72 tunni jooksul (reeglina 24 tunni jooksul); seejärel saab liikuda järgmise alamooduli juurde.

Millal saan alustada funktsionaalse anatoomia e-kursuse läbimist? Kui kaua saan e-kursust läbida?

Funktsionaalne anatoomia e-kursus avatakse registreerimiseks hiljemalt 15. juunil. E-kursust saab registreerimise järgselt läbida kaks aastat.

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine
E-kursuse hind:

150 €

Kursuse hind:
150 €
Koolitaja:
Henry Kristoving
E-mail:
koolitused@multifarius.ee
Kursus toimub:
e-ope, + Google Map
150 €