Registreerimistingimused

registreerumistingimused
Kursusele registreerides peate arvestama järgmiste tingimustega:
 • kui Te olete kursusele registreerunud, kuid ilmnevad asjaolud, mis takistavad koolitusel osalemast, siis andke sellest esimesel võimalusel (vähemalt nädal enne kursuse algust) meile e-posti (info@multifarius.ee) vahendusel teada. See jätab meile ajaakna, et leiaksime uue osaleja. Sellisel juhul Te kursuse eest maksma ei pea.
 • koolituse toimumise korral teavitatakse osalejat e-posti ja/või telefoni vahendusel vähemalt 5 päeva enne selle algust (võimalusel varem). Samuti teavitatakse kursuse mittetoimumise korral. Kui koolitus toimub, siis selle kohta väljastatakse e-posti vahendusel esmalt kiri, kus antakse ülevaade koolituse toimumise osas. Seejärel väljastatakse teatud ajaperioodi möödudes arve, mis tuleb õigeaegselt tasuda. Arve varajase väljastamise eesmärgiks on veenduda, kas koolitusele registreerunu on ka reaalselt kursusele tulemas.  
 • kodulehel kuvatav koolituse hind on lõplik ja sellele ei lisandu ühtegi lisakulu ega käibemaksu.
 • koolituse eest tuleb reeglina tasuda enne selle algust, et saaks veenduda, et kas koolitusele registreerunu on reaalselt ka kursusele tulemas. Erandid lepitakse osapooltega eraldi kokku.
 • koolitusele registreerudes olete võtnud endale maksekohustuse. Koolituse eest on võimalik tasuda ka osamaksetena (kahes või kolmes osas). Esimese osamakse arve väljastatakse enne koolituse  algust ja teine/kolmas osamakse järgmise kuu ja ülejärgmise kuu alguses; 
 • koolitusele registreerumine ei tähenda automaatset võimalust sellel osaleda, vaid kursuse toimumine sõltub sellest, kas piisav arv huvilisi on ennast sellele kirja pannud ja kas kõik liitunud on ka tulemas (tavaliselt 6-8 osaleja korral kursus toimub).
 • koolitusel osalejal ei ole õigust koolitusel jätkata, kui ta pahatahtlikult oma käitumisega takistab õppetööd.
 • koolitusele tuleb saabuda vähemalt 10 minutit enne selle algust, et õppetöö saaks alata õigeaegselt.
 • kui soovite detailisemat infot, mis koolitusel tulemas on (koolituse sisu), siis vastava temaatika leiab õppekavade juurest. Kui ei ole kindel, et kas koolituse sisu katab Teie soovid, siis kontakteeruge meiega enne selle algust. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • kui saabute koolitusele ja Teile kui osalisele tundub, et koolituse sisu ei vasta mitte kuidagi kirjeldatule, siis on võimalus esimese kahe akadeemilise tunni jooksul koolituselt taanduda. Makstud tasu tagastatakse ainult juhul, kui kirjalikult tuuakse välja asjaolud, mis näitavad, et koolitus tõepoolest ei vasta meie poolt kirjeldatule. Vastasel juhul koolituse tasu ei tagastata.
 • MULTIFARIUS OÜ (TerviseRadar) jätab endale õiguse teha kursuse temaatilises järjestuses ja ajaplaanis mitteolulisi muudatusi.
Tutvu kindlasti ka õppekorraldusega ja muu olulise infoga, mille leiad siit.