Rasedate massaaž (sh rasedate kinesioteipimine)

rasedate massaaž
Kursuse lühitutvustus

Rasedate massaaži kursusel omandad valdavalt praktilised oskused, et milliseid võtteid ja kehaasendeid raseduse ajal kasutatakse, et teostada õigesti massaaži  rasedatele. Rasedate massaaž on põhiline osa, mida kursusel käsitletakse, kuid lisaks sellele on ka kinesioteipime üks osa rasedate massaaži kursusest. Praktikas on küllaltki levinud nähtus, et peale rasedate massaaži paigaldatakse ka kinesioteip, et toetada raseda kõhtu. Seega on käesoleva kursuse korral tegemist ühendkursusega kahest teemast. 

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õppekava maht ja kestvus

Rasedate massaaži kursuse õppekava maht on 8 akadeemilist tundi, millest teooria moodustab ühe ja praktiline harjutamine seitse akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemise soovituslikuks eeltingimuseks on varasema massaažialase täienduse olemasolu (nt läbitud on klassikalise massaaži kursus või muu sarnase aluspõhimõttega massaažiliik). Kui Te ei ole enda kvalifikatsioonis täiesti kindel, siis kirjutage meile ja me aitame Teid selles. 

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid

Koolituse järgselt väljastatakse osalejatele tunnistus, kui saavutatakse õppekavas kehtestatud õpiväljundid. Selleks tuleb sooritada praktiline arvestus, milleks on rasedate massaaži tervikseansi teostamine ja kinesioteibi paigaldamine.

Rasedate massaazi kursuse temaatika alateemade kaupa
  • sagedasemad vaevused, mis võivad kaasneda rasedusega;
  • loote areng;
  • massaaži mõju naisele raseduse ajal;
  • tegurid, millal ei tohiks rasedatele massaaži teostada;
  • asendid massaaži teostamisel (külili, selili, istuli);
  • seansis kasutatavad massaaživõtted (sh õige järjestus);
  • ajaline jaotatus seansi läbiviimisel; 
  • praktiline harjutamine (rasedate massaaž ja kinesioteipimine – kõhu piirkond).