Müofastsiaalsed liinid, 2. osa (6 liini)

skeletilihased, funktsionaalne anatoomia, funktsionaalse anatoomia, müofastsiaalsed liinid, Lihaspõhiste situatsioonülesannete lahendamine
Kursuse lühitutvustus

Müofastsiaalsete liinide üheks eestvedajaks läbi aastate on olnud T.Myers. Välja arendatud müofastsiaalsed liinid on nn. ahelad, mis koosnevad mitmest erinevast skeletilihasest ja mis ühenduvad teineteisega fastsiate abil. Nt tagumise pindmise liini moodustavad säärelihased, reie tagumise rühma lihased, selgroosirgestaja jne. Kokku on müofastsiaalseid liine üle 10 ja neid saab liigitada mitmeti. Lisaks on kasutusel erinevad nimetused nagu müofastsiaalsed lingud/ahelad/meridiaanid jne. Meie kasutame terminina müofastsiaalsed liinid.

Korraldataval müofastsiaalsete liinide teise osa kursusel käsitletakse seitset müofastsiaalset liini: 4 käeliini, 2 funktsionaalset liini ja eesmine sügav liin. Müofastsiaalsed liinid võetakse kursusel lihashaaval osadeks ning tuuakse välja oluline, mis on seotud konkreetse müofastsiaalse liiniga (liigesega). Nt millised müofastsiaalsed liinid on seotud kukekannuse tekke, millised liinid on seotud sirgselgsusega, karpaalkanali sündroomiga jne.

Õppekava maht ja kestvus:

Koolitus toimub ühel päeval ja tegemist on teooria kursusega. Selle maht on 6 akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Õpingute alustamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Müofastsiaalsete liinide 2. osa kursuse osalemise eeltingimused puuduvad. Soovituslik võiks olla varasema kogemuse olemasolu (massöör, füsioterapeut, kinesioteipija, treener jne) või läbitud võiks olla ka müofastsiaalsete liinide 1. osa kursus. 

Müofastsiaalsete liinide 2. osa kursusel õpiväljundite saavutatust ei hinnata. Sellest tulenevalt väljastatakse osalejale tõend koolituse läbimise järgselt.

Koolituse temaatika alateemade kaupa
  • sissejuhatus kursusesse, müofastsiaalsete liinide nimetuste tuletamise põhimõtted;
  • eesmine sügav käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
  • eesmine pindmine käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
  • tagumine sügav käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
  • tagumine pindmine käeliin ja seda moodustavad skeletilihased;
  • funktsionaalsed liinid ja seda moodustavad skeletilihased;
  • eesmine sügav liin ja seda moodustavad skeletilihased;
  • kursusel käsitletavate liinide seos eesmise pindmise liiniga, tagumise pindmise liiniga, külgmise liiniga ja spiraalliiniga;
  • kokkuvõte.
Mida koolituse hind sisaldab?

Koolituse hind sisaldab A5 formaadis köidetud konspekti.

Mida veel võiks läbida?

Müofastsiaalseid liine vaadatakse käsikäes triggerpunktidega. Sellest tulenevalt võiks läbida ka triggerpunktide koolituse.  Samuti võiks osaleda ka funktsionaalse anatoomia kursusel, sest seal saadakse põhjalik ülevaade skeletilihastest ja nende funktsioonidest. Lihasfunktsioonide tundmine on praktiliselt iga massaažiliigi, erinevate harjutuste ja kinesioteipimise alustala.