Laavakivimassaaž

Laavakivimassaaži kursus

Laavakivimassaaži kursus on kombinatsioon (pindmistest) massaaživõtetest ja kuumutatud laavakividest (kuni 70 kraadi). Laavakivid asetatakse spetsiaalsesse veega täidetud anumasse, kus need soojendatakse teatud temperatuurini ja seejärel asetatakse soojad laavakivid inimkehale kindlatesse keha piirkondadesse. Sõltuvalt laavakivide temperatuurist ja kujudest, siis laavakivid asetatakse inimkehale sel viisil, et käterätik pannakse laavakivi ja naha vahele või kui laavakivi kuju, temperatuur ja keha piirkond seda lubab, siis ka ilma käterätikuta otse nahale. Seejärel kui laavakivid on teatud keha piirkondadesse paigaldatud, saab alustada massaaži teostamist teistesse keha piirkondadesse.

Laavakivimassaaži kasulikkus tuleneb paljuski soojendatud laavakividest, sest soojus parandab vereringet, muutes seeläbi inimese lihased elastsemaks, mis omakorda vähendab liigestele langevat survet. Seeläbi väheneb näiteks liigesvalu. Järelikult on soovitatav laavakivimassaažis käia just talvekuudel, sest külm ja/või niiske kliima ei pruugi mõjuda inimese liigestele hästi, kuid soojad laavakivid aitavad keha ja liigesed n-ö üles soojendada.

Õppekavarühm

Teraapia ja taastusravi

Õppekava maht ja kursuse kestus

Laavakivimassaaži kursuse õppekava maht on 8,25 akadeemilist tundi, millest teooria moodustab 1 ja praktiline harjutamine 7,25 akadeemilist tundi. 

Laavakivimassaaži kursus toimub ühel päeval või kahel õhtul. 

Õpingute alustamise tingimused

Laavakivimassaaži kursusel võivad osaleda kõik soovijad, kellel on suur huvi omandada teadmised ja oskused laavakivimassaažist. Eeltingimusi koolitusel osalemiseks kehtestatud ei ole, sest laavakivimassaaž ei ole oma loomult keeruline massaažiliik, mida õppida ja iseseisvalt praktiseerida.

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid

Laavakivimassaaži kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Õpiväljundite saavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse kursusel osalejale tõend, kus tõendi väljastamise eelduseks on osalemine õppetöös vähemalt 70% ulatuses.  

Õpiväljundite saavutamiseks tuleb sooritada praktiline arvestus, kus tuleb iseseisvalt sooritada laavakivimassaaži tervikseanss, kombineerides massaaživõtteid kuumutatud laavakividega.

Laavakivimassaaži kursuse temaatika

Laavakivimassaaži kursusel tulevad käsitlemisele järgmised teemad:  
  1. laavakivimassaažiseansi ülesehitus ja mõjutatavad keha piirkonnad;
  2. laavakivid ja nende paigutus inimkehal;
  3. laavakivide soojendamise põhimõtted; 
  4. laavakivimassaažis kasutatavad õlid (sh õli õige doseering);
  5. laavakivimassaažis kasutatavad massaaživõtted;
  6. näidustused ja vastunäidustused (laavakivi)massaažiks;
  7. seos teiste massaažiliikidega.

Millal toimub järgmine laavakivimassaaži kursus?

Tulevaste kursuste ajakava leiad siit.